CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY TRÊN C/O FORM D

Theo kết quả cuộc họp Tiểu ban lần thứ 35 về Quy tắc xuất xứ (scaroo 35) được tổ chức từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2021 để thực hiện hiệp định attiga (c / o mẫu d), tchq đã ban hành Công văn số 1793 / tchq-gsql hướng dẫn hải quan từng tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

CÁCH ĐÁNH DẤU ISSUED RETROACTIVELY TRÊN C/O FORM D

1. Về cách tính 03 ngày sau khi xuất để kiểm tra ô “Vấn đề hồi cứu”:

10 quy tắc của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (atiga), được nội dung hóa tại Điều 10, Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020 / tt-bct ngày 14 tháng 8 năm 2020, quy định việc xuất khẩu nhưng chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày xuất. Nếu c / o không được cấp trong thời hạn nêu trên do sai sót, thiếu sót hoặc các lý do chính đáng khác thì việc cấp c / o có thể bị trì hoãn nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xuất và phải được đánh dấu vào ô “Cấp truy thu” .

Sau khi thảo luận, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất về cách tính 03 ngày kể từ ngày xuất khẩu, đánh dấu vào ô “Vấn đề hồi cứu” bằng ví dụ sau:

Ngày xuất là ngày 12 tháng 1 năm 2020, c / o được cấp từ ngày 12 tháng 5 năm 2020 phải đánh dấu vào hộp kiểm “Đã cấp hồi lưu”. c / o phát hành ngày 12 tháng 4 năm 2020 được đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô “Phát hành hồi cứu” sẽ được Hải quan xem xét và chấp nhận.

2. Đối với chứng nhận xuất xứ giáp lưng đối với nhiều chứng nhận xuất xứ cho các hàng hóa khác nhau:

Các quốc gia đồng ý rằng giấy chứng nhận xuất xứ giáp lưng có thể được cấp dựa trên nhiều giấy chứng nhận xuất xứ cho các hàng hóa khác nhau. Giấy chứng nhận xuất xứ giáp lưng phải được xuất trình cho hải quan nước nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận xuất xứ ban đầu.

Do đó, cơ quan hải quan chấp nhận cấp giấy chứng nhận xuất xứ giáp lưng dựa trên nhiều chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa ban đầu cho các hàng hóa khác nhau. Việc kiểm tra đối chiếu đối với hàng hóa chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định tại Bộ Công Thương số 19/2020 / TT-Bct ngày 14/8/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3. Về việc thay thế c / o bị lỗi:

Tại cuộc họp, các nước nhất trí không từ chối c / o thay thế không đưa ra các phương án thay thế, hãy kiểm tra với cơ quan cấp nếu cần thiết.

Đối với c / o có thể truy vấn trên hệ thống: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7658 / tchq-gsql ngày 03/12/2020 hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận không c / o phải liên hệ với cơ quan cấp giấy xác minh.

Đối với c / o mà hệ thống không tìm thấy thông tin: đề nghị Hải quan từng tỉnh, thành phố không từ chối cấp lại c / o nhưng không hiển thị số tham chiếu và ngày cấp c / o trong c / o mới và nộp cho Tổng cục Hải quan. Gửi báo cáo xác minh với cơ quan cấp c / o.

4. Phản hồi từ Chính quyền Thái Lan:

Thái Lan cho biết Hải quan Việt Nam không chấp nhận c / o giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi. Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận việc cấp lại hồ sơ theo đúng hướng dẫn số 1043 / tchq-gsql (1043 / tchq-gsql. Atiga) ngày 05/03/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. /.

Mọi người có thể tham khảo tài liệu gốc tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mr.long – 090 262 0898 để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *