Nói tạm biệt với NullPointerException trong Java

Các lập trình viên Java ngay từ đầu đã quen thuộc với lỗi ngoại lệ con trỏ null (npe). hầu hết các ngoại lệ npe đều dễ mắc phải, nhưng với các ứng dụng doanh nghiệp lớn với hàng trăm lớp khác nhau, npe trở thành một cơn ác mộng thực sự. nullpointerexception là gì? p>

nullpointerexception (npe) là một ngoại lệ xảy ra khi lập trình viên tham chiếu đến đối tượng nhưng nó không có vị trí bộ nhớ (null). gọi một phương thức có tham chiếu null hoặc cố gắng truy cập vào trường được tham chiếu null là một trong những nguyên nhân phổ biến của ngoại lệ con trỏ null.

 • theo javadoc, npe do các nguyên nhân sau:

  trả về một giá trị null như thể nó là một giá trị có thể ném được.

  gọi một phương thức thể hiện của một đối tượng null.

  truy cập hoặc tùy chỉnh trường giá trị của đối tượng null.

  nhận độ dài của null dưới dạng một mảng.

  truy cập hoặc tùy chỉnh giá trị null dưới dạng một mảng.

  làm cách nào để tránh lỗi java.lang.nullpointerexception khi thực thi chương trình?

  Bài viết sẽ thảo luận một số ví dụ gây ra lỗi npe và giải pháp:

  Chúng tôi tạo ra lỗi ngoại lệ con trỏ null theo 3 cách khác nhau:

  • gây ra lỗi npe nếu bạn cố gắng truy cập vào đối tượng null.

   gây ra lỗi npe nếu bạn cố gắng thay đổi chuỗi null.

   gây ra lỗi npe nếu bạn cố gắng truy cập đối tượng null trong quá trình khởi tạo lớp.

   Tạo lớp mẫu như được hiển thị bên dưới:

   Kết quả như sau:

   đây là một số mẹo để tránh ngoại lệ nullpointer:

   # 1: sử dụng gợi ý trong lý tưởng để tránh lỗi

   các thông báo phổ biến trong Ide sẽ có các đề xuất để tránh sai sót.

   # 2: Tạo một phương pháp kiểm tra đối tượng.

   thêm phương thức vào lớp nullpointerexceptiontest.java

   mã hóa lại phương thức npe2 () trong lớp chính.

   # 3: Kiểm tra chuỗi null sau khi thực thi trim ()

   # 4: Luôn sử dụng cấu trúc try catch để bắt ngoại lệ con trỏ null

   # 5: sử dụng collection.emptylist ()

   # 6: sử dụng xác nhận java

   # 7: Sử dụng hàm chứa (), giá trị chứa (), hàm chứa () để kiểm tra giá trị null.

   hãy thử lớp trên, bạn sẽ nhận được chuỗi đầu ra: “tránh lỗi ngoại lệ con trỏ null cho khóa 4”

   # 8: Lên lịch thông minh:

   Hãy cùng xem qua hai đoạn mã bên dưới:

   khi biến tên trong phương thức trên là null, chúng ta sẽ gặp lỗi ngoại lệ con trỏ null.

   có thể được sửa như sau:

   string string “test doan text” được đặt ở đầu là một đối tượng không bao giờ rỗng, vì vậy khi chúng ta sử dụng nó để so sánh giá trị của tên biến, lỗi nullpointerexception sẽ không bao giờ xảy ra.

   thực hành các ví dụ trên, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong tương lai khi bạn nắm vững lỗi ngoại lệ con trỏ null đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *