Các từ viết tắt Jsc, Plc, Inc và Co. Ltd là gì?

Trong tên công ty, các doanh nghiệp thường có các từ viết tắt jsc, plc, inc và co. ltd đến sau cùng. Tìm hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ này với glaw và giúp bạn cảm thấy tự tin hơn khi đọc tài liệu, báo chí và nghe tin tức trên TV. Tránh những sai sót đáng tiếc trong các văn bản, giấy tờ pháp lý.

1. jsc là gì?

jsc là viết tắt của công ty cổ phần và là một công ty cổ phần. Đây là một loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu có thể là pháp nhân hoặc thể nhân và số lượng chủ sở hữu tối thiểu cần có là 3.

Vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông là thành viên góp vốn, và mỗi cổ đông sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần hay còn gọi là cổ phần. Cổ phần là bằng chứng về quyền sở hữu của các cổ đông của một công ty cổ phần (jsc).

Về mô hình công ty: Đại hội đồng cổ đông là người có quyền lực cao nhất, đại hội đồng cổ đông của công ty được tổ chức thường xuyên hàng năm trong công ty. Ngoài ra, người điều hành sẽ được tự bầu tại cuộc họp. Họ có thể là cá nhân hoặc nhóm nhân danh hội đồng quản trị.

Một trong những ưu điểm lớn của mô hình công ty cổ phần là nhà đầu tư có quyền chuyển vốn đầu tư từ nơi này sang nơi khác, thậm chí các lĩnh vực khác nhau, tất cả đều thông qua việc mua bán và chuyển nhượng vốn cổ phần.

2. plc là gì?

Tên đầy đủ của plc là public company, viết tắt của public company, được dịch là công ty đại chúng. Mô hình này có đặc điểm là có sự tham gia của vốn bên ngoài và số lượng lớn các nhà đầu tư. Công ty đại chúng phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) và giao dịch thông qua môi giới chứng khoán và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán chưa niêm yết.

Một công ty đại chúng xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán và báo chí phải dễ dàng biết đến công chúng. Các công ty có danh tiếng tốt có thể dễ dàng tiếp tục phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tiết kiệm đáng kể chi phí phát hành so với các đợt chào bán trước đây.

Ngoài ra, công ty phải chịu sự giám sát của công chúng và xã hội do phải báo cáo công khai hoạt động của mình. Hội đồng quản trị và hội đồng quản trị phải công bố tình hình hoạt động và quản lý của công ty. Hội đồng quản trị phải tổ chức thực hiện các cải tiến kỹ thuật, cơ cấu vốn phù hợp và các vấn đề cải tiến quản lý nếu không sẽ bị sa thải. Mô hình kinh doanh này phải tuân thủ pháp luật và điều hành công ty theo quy định của pháp luật.

3. Công ty là gì?

inc (hợp nhất) đề cập đến một công ty, hợp đồng, hiệp hội, tập đoàn, v.v. Thuật ngữ này đề cập đến một nhóm các công ty con làm việc cùng nhau để tạo thành một công ty lớn hơn hoặc hợp tác xã. làm việc cùng nhau. Công ty con có nghĩa vụ góp, góp vốn để khai thác triệt để các nguồn lực khi công ty được thành lập.

Mỗi công ty là một bộ phận rất quan trọng của công ty và khi một bộ phận của công ty gặp khủng hoảng, toàn bộ nhóm có khả năng gặp khó khăn. Vì vậy, vì sự phát triển và hoàn thiện của công ty, cả nhóm sẽ cùng nhau hợp tác để giúp các công ty đang gặp khủng hoảng vượt qua khó khăn. Ví dụ ở nước ngoài có Amazon, Apple … hay ở Việt Nam có công ty petrolimex. Ở các công ty lớn, vốn đầu tư, tiềm lực kinh tế tài chính luôn lớn hơn nhiều so với các công ty (DN) nhỏ.

4. Công ty Công ty TNHH là gì?

Ở Việt Nam, ltd cũng được viết là co. Ltd. trong đó: Công ty. đại diện cho một công ty, và một công ty TNHH đại diện cho một công ty hữu hạn. Nó tổng kết công ty. ltd là tên viết tắt của company Limited, có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn (ltd).

Đây là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu. Theo quan điểm pháp lý, chủ sở hữu công ty là một thể nhân có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty, và công ty là một pháp nhân. Gây quỹ bằng cách phát hành cổ phiếu mà không có giấy phép của nhà nước.

Thường có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn không quá 50 thành viên: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Công ty TNHH mtv: Là công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu của công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2 tv trở lên: Tối thiểu 2 người, tối đa 50 người và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong cơ cấu tổ chức phải có chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng thành viên và các giám đốc. Trường hợp công ty có từ 11 thành viên trở lên thì phải có ban kiểm soát.

Trên đây là một số thuật ngữ loại hình công ty phổ biến như jsc, plc, inc và co. ltd được chia sẻ bởi nhóm pháp lý của glaw . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *