Kế toán thuế là gì ? Vai trò và công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế là gì và nó làm gì? Công việc và vai trò của kế toán thuế quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp?

Kế toán thuế là gì

Kế toán thuế là một kế toán viên chịu trách nhiệm báo cáo thuế trong một doanh nghiệp. Kế toán thuế là một nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần nếu có kế toán thuế. Ngược lại, doanh nghiệp chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế có lãi nếu nắm rõ các vấn đề về thuế.

Xem thêm: Dịch vụ khai thuế uy tín

Công việc hàng ngày của kế toán thuế

Nhiệm vụ hàng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý các hóa đơn chứng từ và hạch toán các chứng từ sau:

– Nhập và xuất hóa đơn

– Nếu bất kỳ khoản thuế nào đến hạn, chúng nên được thanh toán để tránh bị phạt do chậm nộp.

– Hạch toán các giao dịch liên quan đến tiền gửi và rút tiền trong ngân hàng.

– Theo phiếu chi, phiếu thu và phiếu chi, nhập ngân sách quốc gia và hạch toán hoạt động của các quỹ.

– Kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn. Kiểm tra thông tin trên hóa đơn xem có sai sót không.

– Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ cẩn thận, lưu giữ theo logic để dễ dàng tra cứu khi cần.

Công việc hàng tháng của Kế toán thuế

1. Hàng tháng, kế toán thuế phải báo cáo các loại thuế cần thiết, chẳng hạn như:

+ Thuế GTGT đánh vào doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ đồng.

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với công ty có số thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Thời hạn nộp bảng sao kê hàng tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo.

2. Ghi sổ nhật ký phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ

3. Kiểm tra hồ sơ nhân viên, ký hợp đồng lao động và đăng ký mã số thuế cho nhân viên.

4. Cân đối và xem xét các mục tiêu trên bảng cân đối kế toán của bạn để tránh trì hoãn công việc cho đến cuối năm.

Công việc hàng quý cho Kế toán thuế

1. Vào cuối quý kế toán thuế, các hồ sơ cần thiết được yêu cầu, chẳng hạn như:

+ Tờ khai thuế GTGT: dành cho doanh nghiệp mới thành lập, hoặc doanh thu

50 tỷ đồng.

+ Kê khai thuế thu nhập cá nhân: áp dụng cho công ty có nhu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân

50 triệu.

Lưu ý: Các trường công ty không có nhân viên đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì việc kinh doanh chỉ cần tất toán vào cuối năm.

+ Báo cáo sử dụng hóa đơn

2. Thời hạn nộp tờ khai hàng quý chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo quý.

Công việc hàng năm của một kế toán thuế

Công việc hàng năm của kế toán thuế bao gồm công việc đầu năm và cuối năm như sau:

Công việc đầu tiên của năm:

– Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 của năm tài chính, nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài phải được thực hiện.

Lưu ý: Trong năm hiện tại, nếu mức vốn điều lệ của công ty thay đổi dẫn đến mức thu lệ phí môn bài thay đổi thì phải làm lại tờ khai lệ phí môn bài năm sau và nộp trước. 31 tháng 12. Năm đó.

Dự án cuối năm:

– Công việc quan trọng nhất cuối năm là hoàn thành một bộ báo cáo tài chính.

– Để tạo ra một bộ báo cáo kế toán chuẩn mực, cần phải xem xét các vấn đề tồn đọng trong năm, từ số liệu kiểm tra chi tiết đến tổng hợp. Kiểm tra lại sự phù hợp giữa báo cáo và kế toán.

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tiếp theo.

– Sau khi nộp báo cáo thuế, kế toán cần in tất cả các sổ từ chi tiết lên sổ cái để tiện cho việc khai thuế sau này.

– Sách bao gồm:

+ Sổ cái Tài khoản

+ Sổ chi tiết tài khoản, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng ..

+ Các chi tiết như: Các khoản phải thu – Bảng tổng hợp các khoản phải trả, Bảng khấu hao TSCĐ …

+ Nhận và thanh toán bằng hóa đơn …

Trên đây là kế toán thuế là gì và những thông tin cơ bản về các công việc kế toán thuế. Để tránh rủi ro pháp lý, mời bạn tham khảo dịch vụ kế toán thuế uy tín của lawkey được hàng trăm doanh nghiệp tin dùng.

Related Articles

Back to top button