Dựa vào bảng các khối khí, cho biết: Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại. – Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại

Chủ đề

Theo bảng chất lượng khí, ghi:

-Các khối khí lạnh và không khí được hình thành ở dâu tây? Mô tả thuộc tính của từng loại.

– Các khối khí đại dương và lục địa hình thành ở đâu? Mô tả thuộc tính của từng loại.

Khối lượng không khí

– Một khối khí nóng có nhiệt độ cao hơn hình thành ở vĩ độ thấp.

– Các khối khí lạnh hình thành ở vĩ độ cao và tương đối lạnh hơn.

– Một khối không khí dưới đáy đại dương hình thành trên các đại dương và biển có độ ẩm cao.

– Một khối không khí lục địa tương đối khô hình thành trên đất liền.

Giải thích chi tiết

– Một khối khí nóng hình thành ở vĩ độ thấp. -> Tình dục nóng bỏng.

– Các khối khí lạnh hình thành ở các vĩ độ cao. -> Rờn rợn.

– Các khối khí lục địa hình thành trên các khu vực đất liền. -> Tính chất khô khan.

– Một khối không khí dưới đáy đại dương hình thành trên khắp đại dương. -> Thuộc tính độ ẩm.

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *