Liên từ là gì? Cách dùng liên từ trong tiếng Anh như thế nào?

1. Khái niệm liên kết

Liên từ trong tiếng Anh là những từ được sử dụng để nối 2 từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

2. Loại liên kết

a) Các liên từ phối hợp

Các liên từ kết hợp được sử dụng để nối hai (hoặc nhiều) đơn vị từ tương đương (ví dụ: để nối 2 từ, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề trong một câu)

Mẹo giúp ghi nhớ các liên từ: fanboy (f – for, a – and, n – nor, b – but, o – or, y – yet, s – so)

– là:

Giải thích lý do hoặc mục đích (sử dụng như bởi vì)

Lưu ý: Khi được sử dụng như một liên từ, for chỉ thể hiện ở giữa câu, mệnh đề phải được sử dụng sau for và dấu phẩy (,) phải được sử dụng trước for

– và:

Thêm / Thêm thứ này vào thứ khác

– cũng không phải:

Được sử dụng để thêm một phủ định vào một phủ định đã khai báo trước đó.

– Nhưng:

Được dùng với nghĩa đối lập, đối lập

– hoặc:

được sử dụng để chỉ ra một tùy chọn khác.

– còn:

Được sử dụng để giới thiệu một ý tưởng trái ngược với ý tưởng trước đó (tương tự như một nhưng)

– Vì vậy:

Được sử dụng để nói về kết quả hoặc ảnh hưởng của một hành động / sự kiện đã đề cập trước đó.

Dấu phẩy và quy tắc kết hợp

– Quy tắc 1:
 • Nếu một liên từ được sử dụng để nối hai mệnh đề riêng biệt (các mệnh đề có thể đứng riêng thành một câu), thì phải sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề

* Ví dụ: Tôi mang theo một cuốn sách trong kỳ nghỉ, nhưng tôi không đọc một trang nào. (Tôi đã mang theo một cuốn sách trong kỳ nghỉ, tôi chưa đọc trang nào là một mệnh đề độc lập, vì vậy cần có dấu phẩy)

– Quy tắc 2:
 • Không bắt buộc phải có dấu phẩy (,) nếu kết hợp được sử dụng để nối hai cụm từ (câu chưa hoàn chỉnh) hoặc từ (chẳng hạn như trong danh sách).

* Ví dụ: Tôi tập thể dục buổi sáng hàng ngày để giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái. (Giữ dáng và thư giãn không phải là các mệnh đề độc lập, vì vậy không có dấu phẩy)

– Quy tắc 3:
 • Khi liệt kê 3 ô trở lên, trước tiên chúng tôi sử dụng dấu phẩy giữa các ô; đối với ô cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng dấu phẩy hoặc không nhưng sử dụng “và”

* Ví dụ: Nhiều loại trái cây tốt cho mắt như cà rốt, cam, cà chua và xoài

b) Các liên từ có liên quan

Các liên từ tương quan được sử dụng để nối 2 đơn vị từ lại với nhau và luôn được ghép nối.

Lưu ý: Trong cấu trúc không có … cũng không có … hoặc, động từ được chia theo chủ ngữ gần nhất, trong khi ở cả hai … và không chỉ … mà còn, động từ được chia theo chủ ngữ kép (là) của cả danh từ đứng trước. )

– hoặc … hoặc

được sử dụng để thể hiện sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.

– không … cũng không

được sử dụng để thể hiện phủ định kép: không phải cái này cũng không phải cái kia.

-… và

được sử dụng để biểu thị sự lựa chọn kép: một và lựa chọn kia.

– Không chỉ … mà còn

Được sử dụng để biểu thị lựa chọn kép: không chỉ cái này mà còn cái kia

– hoặc … hoặc

Được sử dụng để diễn đạt một câu hỏi giữa hai đối tượng: cái này hoặc cái kia.

– as … as

Để so sánh bình đẳng: bình đẳng, giống như

– cái này … cái kia / cái kia … cái kia

Để mô tả nguyên nhân và kết quả: quá nhiều

– Ví dụ: Giọng của anh ấy hay đến mức thu hút sự chú ý của mọi người.

-tối cùng … khi / không sớm hơn …

Được sử dụng để chỉ mối quan hệ thời gian: càng sớm càng tốt

– thay vì … thay vì

Được sử dụng để biểu thị sự lựa chọn: thay vì, thay vì

c) Các liên từ phụ

Một kết hợp phụ được sử dụng để bắt đầu một mệnh đề cấp dưới, kết nối nó với mệnh đề chính trong câu.

Một mệnh đề phụ có thể xuất hiện trước hoặc sau mệnh đề chính, nhưng nó phải luôn bắt đầu bằng một kết hợp phụ.

– Sau / Trước

Được sử dụng để chỉ thời gian, một việc xảy ra sau / trước một việc khác – sau / trước

– mặc dù / mặc dù / mặc dù

Được sử dụng để biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic – mặc dù

Lưu ý: Mặc dù / mặc dù / mặc dù được sử dụng với các mệnh đề, ngoài ra, các cụm từ mặc dù và mặc dù +, mặc dù và các mệnh đề mặc dù + diễn đạt cùng một ý nghĩa

-as

Được sử dụng để mô tả hai hành động đồng thời – khi nào; hoặc để mô tả lý do – bởi vì

– miễn là

Được sử dụng để biểu thị các điều kiện – miễn là, miễn là

-càng sớm càng tốt

Được sử dụng để thể hiện mối quan hệ của thời gian – càng sớm càng tốt

– bởi vì / bởi vì

Được sử dụng để chỉ một lý do, một lý do-bởi vì

Lưu ý: bởi vì / do được sử dụng với các mệnh đề và cụm từ do / do + cũng có thể có nghĩa tương tự.

-even

Được sử dụng để diễn đạt các điều kiện hàm phụ mạnh – ngay cả khi

– nếu / trừ khi

Được sử dụng cho các điều kiện – nếu / nếu không

– một lần

Được sử dụng để chỉ giới hạn thời gian – một lần

– bây giờ

Được sử dụng để diễn đạt nguyên nhân và kết quả trong một khoảng thời gian – bởi vì bây giờ

– cái này / cái kia

cho các mục đích biểu đạt-to

– cho đến

Được sử dụng để diễn đạt mối quan hệ về thời gian, thường được sử dụng với các câu phủ định-cho đến khi

– Khi nào

Được sử dụng để mô tả mối quan hệ thời gian – khi nào

– ở đâu

Dùng để diễn đạt mối quan hệ giữa mặt đất và mặt đất

– Đồng thời

Được sử dụng để thể hiện mối quan hệ thời gian – trong khi hoặc sự đối lập giữa hai mệnh đề – but (= while)

-in case / in case

Được sử dụng để thể hiện các giả định về hành vi có thể xảy ra trong tương lai – chỉ trong trường hợp.

Quy tắc sử dụng dấu phẩy và các liên từ phụ

Nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập, thì phải sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề.

Tuy nhiên, khi mệnh đề độc lập đứng trước, không bắt buộc phải có dấu phẩy giữa hai mệnh đề

3. Bài tập

Chọn câu trả lời đúng nhất và điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

 1. Anh ấy bị ướt _________ và anh ấy quên mang ô của mình.
 2. Vì b. vì c. Nhưng d. Và
 3. Anh ấy đã ngừng làm việc _______ mưa lớn.
 4. Mặc dù b. Mặc dù c. Mặc dù d. Bởi vì
 5. họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống _______ sự nghèo khó của họ.
 6. Mặc dù b. Mặc dù c. Vì d. Bởi vì
 7. tom đánh thức bố mẹ bằng cách chơi guitar nhẹ nhàng.
 8. Vì b. Mặc dù c. Vì d. Mặc dù
 9. không ai có thể nghe thấy cô ấy _________ cô ấy nói quá nhỏ.
 10. Mặc dù b. bởi vì c. vì d. Mặc dù

4. Trả lời

1b 2d 3d 4b 5b

Đăng ký Bài kiểm tra Năng lực Tiếng Anh

Liên từ là một trong những yếu tố quan trọng để giúp các câu của bạn kết nối với nhau. Đây là những điều đầu tiên bạn cần biết để xây dựng kỹ năng viết tiếng Anh vững chắc.

acet hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu và bổ sung kiến ​​thức về liên từ thông qua các ví dụ đơn giản sau đây.

Tuy kiến ​​thức về liên từ không khó nhưng lại rất dễ nhầm lẫn và khó nhớ. Nhưng bạn cần nắm vững những kiến ​​thức cơ bản để bắt đầu học cao hơn, chẳng hạn như chuẩn bị cho IELTS, Tiếng Anh học thuật.

Vì vậy, bạn có thể đăng ký một khóa học, đây là một ưu đãi tuyệt vời cho những ai mới bắt đầu học tiếng Anh tại acet

Link đăng ký thi: https://acet.edu.vn/ae-c

Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật – IELTS bằng acet:

1. Tiếng Anh học thuật

Các khóa học tiếng Anh học thuật (tiếng Anh Du học và Dự bị Đại học) cung cấp cho sinh viên nền tảng và kỹ năng học tập tiếng Anh trong môi trường đại học.

Ngoài việc thành thạo 4 kỹ năng IELTS cần thiết, học viên có thể cải thiện khả năng tự học, trình bày, tư duy phản biện, bài giảng, ghi chú, kỹ năng đọc, viết luận và báo cáo. …

Các khóa học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật của acet không hướng dẫn bạn qua máy học, đào tạo bạn về các câu hỏi mẫu có sẵn theo cách có cấu trúc, mà là xây dựng phản xạ và trình độ tiếng Anh thực sự.

Bạn có thể áp dụng nó vào môi trường đại học quốc tế và nắm bắt các cơ hội việc làm toàn cầu.

Tùy theo cấp độ đã hoàn thành, sinh viên sẽ được liên kết với các khóa học cao đẳng, dự bị đại học của uts insearch và có cơ hội chuyển tiếp lên nhiều trường đại học tại Úc.

2. thcs tiếng Anh (bước đầu tiên)

Khóa học Tiếng Anh Bước đầu tiên được thiết kế cho học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở (11-15 tuổi).

Học sinh sẽ xây dựng nền tảng tiếng Anh tổng quát và học thuật. Từ đó, bạn sẽ từng bước nâng cao nghe-viết-đọc-nói 4 kỹ năng quan trọng để tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đặc biệt, chương trình First Step còn cung cấp khóa luyện thi IELTS cấp tốc (IELTS for Youth) dành cho học sinh trong độ tuổi đi học. Bạn sẽ có các kỹ năng tiếng Anh quan trọng và chiến lược hiệu quả để làm bài thi IELTS với số điểm 6.5 – 7.5.

Tại sao lại là axet?

 • 20 năm kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh học thuật tiêu chuẩn Úc độc quyền
 • một khóa học tiếng Anh học thuật độc quyền được thiết kế và cập nhật bởi Học viện ngôn ngữ uts Insearch – Đại học công nghệ sydney
 • một nhóm đáp ứng tiêu chuẩn Quốc tế (tesol, celta, v.v.), đội ngũ giáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong đào tạo tiếng Anh và luyện thi IELTS
 • Tiếp cận học bổng giáo dục và vào 63 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh – Úc-Hoa Kỳ -New Zealand-Singapore

acet – Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *