Lương thử việc tiếng anh là gì? (cập nhật 2022)

Đối với người lao động, tiền lương luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp thông thường, khi ứng tuyển vào một vị trí nào đó thì có thời gian thử việc là 2 tháng, lương thời gian thử việc được trả theo quy định của pháp luật. Vậy lương thử việc tiếng anh là bao nhiêu? Quy định về tiền lương thử việc như thế nào? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết: Lương thử việc tiếng anh là gì? (Cập nhật năm 2022).

Muc Luong Di Xuat Khau Lao Dong Dai Loan

Mức lương thử việc tiếng Anh là gì? (Cập nhật vào năm 2022)

1. Mức lương thử việc tiếng Anh là bao nhiêu?

Trong tiếng Anh, quản chế có nghĩa là thời gian thử việc.

Lương thử việc trong tiếng Anh là lương thử việc.

2. Mức lương thử việc bằng bao nhiêu so với lương thông thường

Theo Điều 5 Khoản 1 Nghị định số 157/2018 / nĐ-cp:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức tiêu chuẩn tối thiểu để trả lương do doanh nghiệp và người lao động tự thỏa thuận, trong đó trả lương cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời gian làm việc bình thường cho một tháng và hoàn thành. Phương thức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo: a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc phải học nghề quy định tại khoản 1 và 2 của điều này là đào tạo nghề hoặc đào tạo nghề quy định tại khoản 2 của điều này.

Điều 3 khoản 1 Nghị định số 157/2018 / nĐ-cp quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019:

+ Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu i, mức lương là 4.180.000 đồng / tháng.

+ Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Quận ii mức lương 3.710.000đ / tháng.

+ Đối với doanh nghiệp hoạt động tại khu vực iii, mức lương 3.250.000 đồng / tháng.

+ Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn iv mức lương 2.920.000 đồng / tháng.

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012 / qh13 như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc phải do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc.

3. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc không?

Theo Điều 27 Luật Lao động 2019, thời gian thử việc được chấm dứt như sau:

(1) Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động về kết quả thử việc.

– Khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc phải ký hợp đồng lao động cho người lao động nếu trong hợp đồng lao động có thỏa thuận thử việc. Hợp đồng thử việc.

-Nếu không hài lòng với thời gian thử việc, hợp đồng lao động đã ký hoặc hợp đồng thử việc sẽ bị chấm dứt.

(2) Trong thời gian thử việc, các bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã ký mà không cần báo trước hoặc phải bồi thường.

Do đó, trong thời gian thử việc, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

4. Người sử dụng lao động có bị phạt nếu trả thấp hơn mức lương tối thiểu quy định không?

Các hình phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản chế theo Điều 10 Nghị định số 12/2022 / nĐ-cp như sau:

“Điều 10 Vi phạm Quản chế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký thử việc đối với người lao động ký hợp đồng lao động dưới 01 tháng;

b) Không thông báo cho nhân viên về kết quả thử nghiệm theo yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu nhân viên thử việc của họ nhiều lần;

b) Thời gian dùng thử vượt quá thời gian quy định;

c) Trả cho người lao động dưới 85% mức lương của công việc trong thời gian thử việc;

d) Hết thời hạn thử việc mà không ký hợp đồng lao động với người lao động thì hai bên ký hợp đồng thử việc.

3. Biện pháp khắc phục

a) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền công cho công việc khi người lao động vi phạm các quy định tại tiểu mục 1 điểm a, a, b, c tiểu mục 2 Điều này;

p>b) Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này thì buộc người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động. “

Lưu ý: Mức phạt nêu trên dành cho cá nhân theo quy định tại Điều 6, Khoản 1, Nghị định số 12/2022 / nĐ-cp. Mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân. Ngoài ra, tại Điều 6 Khoản 3 Nghị định số 12/2022 / nĐ-cp, bạn có thể xem thêm trường hợp tổ chức bị coi là phạt gấp đôi đối với cá nhân.

Do đó, theo quy định trên, nếu người sử dụng lao động trả cho người lao động dưới 85% mức lương của công việc trong thời gian thử việc thì có thể bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng (phạt cá nhân) nếu là tổ chức. Nếu vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 10 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động phải có biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách trả đủ lương cho nhân viên trong trường hợp vi phạm.

5. Một số lưu ý về tiền lương thử việc

1 – Mức lương thử việc bằng 80% mức lương thử việc là vi phạm pháp luật

Đây là câu trả lời của chúng tôi cho Mức lương thử việc trong tiếng Anh là gì? (Cập nhật năm 2022). Với bài viết này, những thắc mắc về mức lương thử việc tiếng anh là bao nhiêu? và các câu hỏi liên quan khác đã được trả lời. Trong quá trình nghiên cứu, nếu bạn cần văn phòng luật sư hướng dẫn giải quyết các vướng mắc pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Related Articles

Back to top button