Ngành công nghiệp (Industry) là gì? Phân biệt với các ngành kinh tế khác

Công nghiệp

Khái niệm

ngành được gọi là ngành.

trong tiếng Anh

Công nghiệp là một ngành sản xuất hữu hình bao gồm các hoạt động sau:

– Phát triển của cải vật chất sẵn có trong tự nhiên mà sức lao động của con người chưa tác động được.

– Chế biến các sản phẩm đã phát triển và các sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến.

– Sản xuất công nghiệp cũng bao gồm sửa chữa máy móc, thiết bị và vật tư tiêu hao.

Vì vậy, tất cả các hoạt động khai thác, chế biến và sửa chữa nêu trên, bất kể quy mô hay hình thức, bất kể loại công cụ lao động, hoặc sự khéo léo của bàn tay và bàn chân của người lao động hiện đại, cyborg, khí đốt hoặc dựa trên sức lao động công cụ thô sơ, thuộc về công nghiệp.

Khác biệt với các thành phần kinh tế khác

– Công nghiệp khác với nông nghiệp ở:

Nông nghiệp kết hợp sức lao động của con người với sự phát triển tự nhiên của sinh vật để tạo ra sản phẩm nông nghiệp.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, sức lao động của con người chỉ làm tăng sức mạnh dinh dưỡng của nông sản, không làm thay đổi cấu trúc, tính chất, hình dạng và công dụng của sản phẩm như trong công nghiệp.

– Công nghiệp khác với xây dựng cơ bản ở chỗ:

Công nghiệp chính là khai thác và chế biến, trong khi công nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu là xây lắp.

Sản phẩm trong ngành xây dựng về cơ bản nằm ở một vị trí nhất định, đồng thời nơi sản xuất cũng là nơi tiêu thụ, sau khi sản phẩm hoàn thành thì địa điểm sản xuất thay đổi.

Sản phẩm công nghiệp có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác và địa điểm sản xuất tương đối ổn định.

Các sản phẩm trong ngành xây dựng cơ bản được sản xuất theo một đơn vị duy nhất và mỗi sản phẩm phải được thiết kế và chế tạo.

Sản phẩm công nghiệp có thể được sản xuất với số lượng lớn và quá trình sản xuất tương đối ổn định.

– Ngành này khác với ngành vận tải hàng hóa ở chỗ:

Ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm mới cho xã hội, trong khi ngành vận tải hàng hóa không tạo ra sản phẩm mới cho xã hội, mà chỉ làm tăng giá trị của sản phẩm.

– Ngành công nghiệp khác với dịch vụ ăn uống thương mại và công cộng ở chỗ :

Công nghiệp thương mại không phát triển, chế biến hoặc sửa chữa các sản phẩm xã hội như công nghiệp, mà chỉ phân phối và tiêu thụ hàng hóa.

– Công nghiệp khác với công vụ và cuộc sống ở chỗ:

Công nghiệp dịch vụ công cộng và phục vụ đời sống không tạo ra sản phẩm cho xã hội mà phục vụ trực tiếp cho đời sống của con người.

Ví dụ: tiệm cắt tóc, giặt là, nhiếp ảnh, cấy ghép nha khoa, vẽ ảo thuật, khắc con dấu, thợ đánh máy, thay bồn cầu, đại lý cấp nước và điện, chăm sóc vườn, v.v. Nó thuộc ngành dịch vụ công cộng và phục vụ đời sống hàng ngày, nhưng nó không thuộc ngành công nghiệp.

(Tham khảo: Quyết định số 486-tctk / cn Quy định phân loại ngành cụ thể theo ngành và bảng nghề nghiệp cụ thể theo ngành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *