Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2022 – Luật Việt An

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định số 31/2021/nĐ-cp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Đầu tư.
 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

  • Ngành, nghề đầu tư thương mại có điều kiện là ngành, nghề phải đáp ứng các điều kiện cần thiết để hoạt động đầu tư thương mại trong ngành, nghề đó vì lý do quốc phòng, an ninh, nhà nước, trật tự, an toàn xã hội và đạo đức xã hội , sức khỏe cộng đồng.
  • Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục iv của Luật Đầu tư 2020.
  • Điều kiện đầu tư thương mại trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
  • Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với các lý do nêu tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư 2020 và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian và tuân thủ. tay chủ đầu tư.
  • Điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành, nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh

   Các điều khoản và điều kiện đầu tư thương mại phải bao gồm những điều sau:

   • Đối tượng và phạm vi điều kiện đầu tư của doanh nghiệp;
   • Mẫu Giấy đề nghị cấp Điều kiện đầu tư kinh doanh;
   • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;
   • Các giấy tờ, trình tự, thủ tục hành chính (nếu có) đủ điều kiện đầu tư thương mại;
   • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư thương mại;
   • Ngày hết hạn của giấy phép, chứng chỉ, chứng chỉ hoặc xác nhận hoặc phê duyệt khác, nếu có.
   • Hình thức điều khoản đầu tư kinh doanh

    Điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với các hình thức sau:

    • Quyền;
    • Giấy chứng nhận;
    • Giấy chứng nhận;
    • Văn bản xác nhận, chấp thuận;
    • Bổ sung yêu cầu cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư thương mại khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.
    • Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

     Theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam hiện chỉ bao gồm 227 ngành nghề. ngành nghề (trước đây là 243 ngành nghề theo Luật Đầu tư 2014), như sau:

     Quý khách hàng có nhu cầu kinh doanh, thành lập công ty hoạt động trong các ngành nghề đủ điều kiện vui lòng liên hệ Công ty Luật Yuean để được hỗ trợ tốt nhất!

     Xem chi tiết Luật Đầu tư 2022 trên website công ty luật việt an.

     Đối với những ngành nghề có điều kiện cụ thể về vốn, chứng chỉ hành nghề, khách hàng có thể tìm hiểu thêm qua bài viết sau:

     1. Danh mục ngành nghề kinh doanh phải có vốn điều lệ: https://luatvietan.vn/nganh-nghe-tinh-doanh-yeu-cau-von-phap-dinh.html
     2. Danh sách ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: https://luatvietan.vn/danh-muc-nganh-nghe-can-chung-chi-hanh-nghe.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *