Nhiễm sắc thể là gì? | Vinmec

Nhiễm sắc thể của người có các hình dạng khác nhau: hạt, hình que, v và móc. Ở một số loài sinh vật, trong chu kỳ sống, có giai đoạn ấu trùng, trong đó các nhiễm sắc thể phát triển gấp hàng nghìn lần kích thước của chúng được gọi là nhiễm sắc thể khổng lồ (ấu trùng của Drosophila và các loài động vật có vú khác Diptera). Thông thường, nhiễm sắc thể có hình chữ v với hai cánh có kích thước bằng nhau hoặc khác nhau. Nhiễm sắc thể dài 0,2-50 micromet và rộng 0,2-2 micromet.

Nhiễm sắc thể được tạo thành từ chất nhiễm sắc, được tạo thành từ DNA và protein. Các phân tử DNA quấn quanh các quả cầu protein tạo nên các nucleotide, đơn vị cấu trúc dọc cơ bản của nhiễm sắc thể. Mỗi nucleotide bao gồm 8 phân tử histone, tạo thành một hình cầu dẹt bên ngoài, được bao bọc bởi 7/4 vòng xoắn DNA, với khoảng 146 cặp nucleotide. Các nucleosom liên kết với nhau bằng các đoạn DNA và các histon. Mỗi đoạn có khoảng 15-100 cặp nucleotide. DNA và histon liên kết để tạo thành sợi cơ bản có chiều rộng 11 nm, sợi cơ bản quấn cuộn thứ cấp thành sợi nhiễm sắc có chiều rộng 30 nm. Các sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn để tạo thành các ống rỗng có chiều rộng 300 nm được gọi là siêu cuộn, và các sợi siêu xoắn tiếp tục xoắn để tạo thành các crômatit có chiều rộng khoảng 700 nm

Do cấu trúc cuộn này, nhiễm sắc thể ngắn hơn chiều dài của phân tử DNA khoảng 15.000-20.000 lần. Nhiễm sắc thể dài nhất chứa DNA của con người dài khoảng 82 mm và chỉ dài 10 micromet sau khi xoắn cực đại đóng lại ở dạng meta. Cấu trúc không gian nhỏ gọn này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp ráp và phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình meiosis.

  • Nhiễm sắc thể đơn: chỉ bao gồm một DNA sợi kép

  • Đa nhiễm sắc thể: Một nhiễm sắc thể được hình thành bởi các nhiễm sắc thể lặp lại, bao gồm 2 nhiễm sắc thể giống nhau tham gia vào tâm động, có cùng nguồn gốc hoặc có nguồn gốc từ bố. Hoặc có nguồn gốc từ mẹ và hình thành nhiễm sắc thể bằng cách nhân đôi.

  • Cặp nhiễm sắc thể tương đồng: Là nhiễm sắc thể được tạo ra theo cơ chế tổ hợp, bao gồm 2 nhiễm sắc thể có hình dạng và kích thước giống nhau nhưng khác nguồn gốc, một từ bố và một từ mẹ.

  • Có hai loại nhiễm sắc thể: nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính .

Related Articles

Back to top button