Primavera P6 EPPM – Phần mềm quản lý danh mục các dự án đầu tư dành cho doanh nghiệp – Vina Aspire

Primavera p6 eppm cho phép các thành viên dự án truy cập thông tin dự án của họ mọi lúc, mọi nơi thông qua giao diện người dùng dựa trên web. Người dùng có thể sử dụng thông tin theo vai trò cụ thể bằng cách sử dụng các giao diện khác, bao gồm bảng điều khiển tương tác, ứng dụng web và biểu mẫu đơn giản.

Ngoài ra, các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng và nhanh chóng cập nhật trạng thái của mình bằng giao diện người dùng phù hợp nhất với quy trình làm việc của họ. Giao diện người dùng có thể chạy trên ios, điện thoại di động Android và trạng thái email tùy chọn.

Giao diện Gantt cho phép người lập kế hoạch, người lên lịch và người quản lý dự án giao tiếp bằng đồ họa về tiến độ dự án một cách chính xác và đầy đủ hơn, trong khi các hoạt động ở chế độ xem mạng và lịch cung cấp cho các thành viên trong nhóm chế độ xem trực quan về nhiệm vụ và quyền truy cập vào Thông tin cần thiết để hoàn thành công việc.

Với primavera p6 eppm, các nhà quản lý dự án có thể tự tin rằng các dự án và chương trình của họ phù hợp với các mục tiêu chiến lược của công ty. Mô-đun Quản lý danh mục đầu tư và chương trình cho phép người quản lý dự án quản lý các yêu cầu và chọn mức cân bằng phù hợp cho các dự án bằng cách cung cấp tổng quan nhất quán và phân tích các danh mục hoặc chương trình khi dự án được thêm và xóa.

Nhiều tổ chức có hàng trăm hoặc hàng nghìn dự án đang được tiến hành tại bất kỳ thời điểm nào. Trên toàn hệ thống phân cấp kinh doanh, các dự án này đại diện cho những thách thức quản lý trong toàn tổ chức. primavera p6 eppm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đáp ứng những thách thức này bằng các mô-đun lập kế hoạch.

Primavera p6 eppm lý tưởng cho các tổ chức cần quản lý đồng thời nhiều dự án và hỗ trợ truy cập nhiều người dùng vì nó cung cấp nhiều tính năng linh hoạt với khả năng mở rộng chức năng dựa trên dữ liệu do người dùng xác định. Nó cũng cung cấp kiểm soát và lập lịch trình tài nguyên, đồng thời hỗ trợ hệ thống phân cấp dự án đa cấp, lập lịch trình tài nguyên, thu thập dữ liệu và dạng xem tùy chỉnh.

primavera p6 eppm hỗ trợ các quy trình nhân sự và các yêu cầu về nguồn lực bằng cách tiếp cận quản lý từ trên xuống và từ dưới lên, cho phép người quản lý dự án và nguồn lực dễ dàng truyền đạt các yêu cầu và quyết định của họ trong suốt vòng đời dự án.

Với phân tích đồ họa về việc sử dụng tài nguyên và vai trò, primavera p6 eppm giúp các nhóm dự án quản lý tài nguyên trong môi trường động. Điều này cho phép các nhà quản lý hiểu được việc sử dụng tài nguyên trên tất cả các chương trình và dự án, đồng thời dự đoán việc sử dụng tài nguyên trong tương lai.

Với tất cả thông tin được lưu trữ trong một hệ thống tập trung, các xung đột tài nguyên trở nên rõ ràng đối với người quản lý dự án và tài nguyên, loại bỏ sự chậm trễ hoặc sự cố không cần thiết. Hạn chế tài nguyên không lường trước được. Kết quả là sự hiểu biết rõ ràng hơn về các yêu cầu tài nguyên và khả năng tối đa hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Related Articles

Back to top button