Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì? – FBLAW

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì? Đây là một vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng khi đến với các doanh nghiệp. Khi nhắc đến doanh nghiệp, người ta không chỉ quan tâm đến các vấn đề như loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, v.v. Nhưng người ta cũng quan tâm đến địa vị pháp lý của doanh nghiệp. Vì vậy, để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về tình hình pháp lý của doanh nghiệp mình, công ty luật fblaw gửi tới quý khách hàng bài viết dưới đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 1900088837 & amp; 0973.098.987 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Tư cách pháp nhân của công ty là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được hiểu là tổ chức có tên riêng, có tài sản, thể chế kinh doanh và được thành lập hoặc đăng ký hợp pháp nhằm mục đích hoạt động kinh doanh.

Quy chế pháp lý của doanh nghiệp có thể hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tạo thành địa vị pháp lý của doanh nghiệp trong một quan hệ pháp luật nhất định.

2. Các loại trạng thái pháp lý của doanh nghiệp

Điều 41 của Nghị định số 01/2021 quy định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

2.1. Đã đóng

– Đóng cửa kinh doanh “là tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh theo Điều 206 (1) của Luật Doanh nghiệp.

<3

– Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “doanh nghiệp đã đóng cửa” là ngày kết thúc thời hạn đóng cửa đã được công bố của doanh nghiệp hoặc ngày doanh nghiệp được đăng ký trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn được công bố.

2.2. Không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

– Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà qua công tác kiểm tra, xác minh của Cơ quan quản lý thuế và các đơn vị có liên quan không tìm thấy doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký. Thông tin về doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký do Cơ quan quản lý thuế cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Thời điểm thay đổi, gia hạn, thay đổi tư cách pháp nhân, chấm dứt tư cách pháp nhân do cơ quan thuế xác định.

– Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp “không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” cho cơ quan đăng ký công thương thông qua hệ thống thông tin. Cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về đăng ký thuế và đăng ký thuế.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận, cập nhật tình trạng pháp lý do cơ quan thuế cung cấp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Bị thu hồi giấy phép kinh doanh do thực thi pháp luật quản lý thuế

– Đây là tư cách pháp nhân của doanh nghiệp ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi cơ quan đăng ký doanh nghiệp thực hiện các biện pháp thi hành quyết định theo yêu cầu của cơ quan thuế.

– Ngày thay đổi tư cách pháp lý “Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thi hành pháp luật về quản lý thuế” là ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Ngày kết thúc tư cách pháp nhân “thu hồi để chấp hành quản lý thuế” là ngày mà tư cách pháp nhân của doanh nghiệp được Cơ quan đăng ký thương mại khôi phục theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan. Việc quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

2.4. Giải thể, chia tách, hợp nhất, hợp nhất

– là tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đã ra nghị quyết hoặc quyết định giải thể theo quy định tại Điều 208 khoản 3 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp đã bị cơ quan đăng ký công thương thu hồi giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp cưỡng chế hành chính về thuế; Theo quy định tại Điều 209 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp, Tòa án đã ra quyết định giải thể; doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất do chia, tách, sáp nhập và đang tiến hành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan thuế.

– Thời điểm xác định việc thay đổi tư cách pháp nhân “Thủ tục giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất đang thực hiện” là thời điểm Cơ quan đăng ký kinh doanh công bố tư cách doanh nghiệp trong quá trình tố tụng. Giải thể trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị hợp nhất phải thực hiện đăng ký công thương theo hình thức chia công ty, hợp nhất hoặc sáp nhập.

2.5. Đang tiến hành thủ tục phá sản

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

– là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án theo quy định của pháp luật về phá sản.

– Thời điểm xác định thay đổi tình trạng pháp lý “phá sản” là thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng của doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục phá sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ khởi nghiệp trọn gói Hà Nội

2.6. Giải thể, phá sản, không còn tồn tại

– Giải thể là doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Cơ quan đăng ký thương mại cập nhật tình trạng pháp lý theo quy định tại các Điều 8, 208, 5, 209 của Luật Doanh nghiệp. ;

– Phá sản là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã bị tòa án tuyên bố phá sản theo quyết định của pháp luật về phá sản;

– Việc chấm dứt theo Phần 198, Phần 5, Phần 200, Phần 4, Phần 201 Phần 5, Phần 198, Phần 5, Phần 4, Phần 201 của Đạo luật Doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của một doanh nghiệp ngừng tồn tại là kết quả của việc phân chia, sáp nhập hoặc hợp nhất.

-Xác định thời điểm thay đổi tình trạng pháp lý “Đã giải thể, phá sản, không còn tồn tại” là thời điểm Cơ quan đăng ký thương mại cập nhật tình trạng pháp lý của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký. xí nghiệp.

2.7. Hoạt động

– Đang hoạt động là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không thuộc tình trạng pháp lý nêu trên.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể Ngee Ann Merchant

Đó là tất cả những nội dung tư vấn cho câu hỏi “ Tư cách pháp lý của doanh nghiệp là gì? ” của các thành viên trong nhóm fblaw Law Firm Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn ở mức độ cao nhất có thể, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi fblaw Law Firm for tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ fblaw sử dụng thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 1900088837 & amp; 0973.098.987
  • Trang Người hâm mộ: Văn phòng Luật sư fblaw
  • Địa chỉ: 48 Ngõ Quyển, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 đường đập văn lê, phường trường thi, thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Related Articles

Back to top button