Điều Chế Qam Là Thuốc Gì – Quadrature Amplitude Modulation (Qam) Là Gì

tín hiệu truyền hình, sử dụng điều chế qam để truyền và yêu cầu biên độ tín hiệu đầu cuối đạt 60 dbv, mer & gt; 32dbm… Với sự phát triển của công nghệ, sử dụng tester với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể thu thập ngày càng nhiều thông số tín hiệu truyền chính xác với độ tin cậy cao. nhưng qam là gì, mer là gì, các thông số này có ý nghĩa gì thì chúng ta thường bỏ qua và không thực sự hiểu rõ về chúng. bài viết này sẽ giải đáp điều đó.

bạn đang xem: qam là gì

qam, thuật ngữ này không phải là không xác định. qam (điều chế biên độ vuông góc) là phương pháp điều chế dựa trên sự thay đổi pha và biên độ của sóng mang. Trong máy thu, quá trình giải điều chế sẽ khôi phục tín hiệu cần truyền đi như một hàm của biên độ và pha của hai sóng sin và sóng côsin nhận được cùng tần số. thứ tự biên độ được thể hiện qua hai tham số i, q và được thể hiện trong biểu đồ hình sao.

qam biểu đồ sao 16.

qam-n, trong đó n = 2 ^ m (m là số bit được sử dụng để mã hóa một vị trí trong lược đồ hình sao). chúng tôi có qam 4, qam 8, qam 16, qam 64, qam 128…. QAM 1024. Với tín hiệu TV hiện tại, chúng tôi chủ yếu sử dụng điều chế QAM 64. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về chất lượng và khả năng điều chế QAM 64.

mer (tỷ lệ lỗi điều chế) là một tham số để đánh giá chất lượng của điều chế. cụ thể là với qam:

trong đó: biểu tượng -tarlet là chiều rộng tiêu chuẩn.

-truyền là biên độ trung bình của các điểm thu được.

xem thêm: cân phân tích là gì? sử dụng, giải thích tiêu chuẩn định nghĩa của cân phân tích là gì?

và, hợp nhất trong db:

cho thấy rằng sự khác biệt giữa giá trị trung bình của các điểm thu được và điểm tiêu chuẩn càng lớn thì tỷ lệ lỗi càng lớn.

và đây là danh sách các điểm:

thực tế: với tín hiệu qam 64 tv, thông số mer cho phép luôn đạt 32db trở lên.

Xem xét công suất khi điều chế qam cho tín hiệu truyền hình. chúng tôi sử dụng điều chế qam 64.

thì hệ số sử dụng là. vậy m = 6.

chúng tôi đang sử dụng băng thông / kênh 8 mhz.

Theo phân tích phổ, khi tính toán mối quan hệ giữa băng thông Nyquist và độ phẳng đỉnh của tín hiệu bộ lọc khi điều chế, hằng số trong điều chế dvb-c là r = 0,15:

chúng tôi nhận được: s (max) = 8.m / (1 + r) = 8.6 / (1 + 0.15) = 41.736 mbps

tốc độ bit thực sự có thể sử dụng khi trải qua điều chế qam:

s (mức sử dụng) = s (tối đa) .188 / 204 = 38,3625 mbps

vì vậy với điều chế 64 qam, chúng tôi chỉ có thể sử dụng tối đa 38,4625mbps. khi truyền các kênh truyền hình cần chú ý đến dung lượng qam tối đa để tính toán chèn, phân bố và sắp xếp kênh cho phù hợp.

Related Articles

Back to top button