Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Chủ đề

Quang hợp chủ yếu diễn ra ở đâu và tại sao?

Giải thích chi tiết

Quang hợp chủ yếu xảy ra ở lá xanh. Vì lá xanh là cơ quan chuyên môn hóa để quang hợp nên cấu trúc của chúng thích nghi với các chức năng của chúng.

Ví dụ:

+ Lá có dạng bản, có diện tích bề mặt lớn → giúp hấp thụ nhiều ánh sáng.

+ Ở biểu bì lá có các khí khổng giúp khí cacbonic khuếch tán vào lá.

+ Lớp mô giậu dày chứa nhiều lục lạp, nằm dưới biểu bì trên gần mặt trên của lá giúp hấp thụ năng lượng ánh sáng

+ Lớp mô xốp với những khoảng gian bào lớn (trong đó cacbon đioxit được cung cấp cho quá trình quang hợp).

+ Lá có mạng lưới mạch máu dày đặc giúp dẫn nước và muối xung quanh từng tế bào để quang hợp và vận chuyển các sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *