Sáp nhập là gì? Phân biệt hợp nhất và sáp nhập?

Nhiều người thường thắc mắc, hợp nhất có nghĩa là gì? Thậm chí, còn nhầm lẫn giữa sáp nhập và hợp nhất, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp.

Hợp nhất là gì?

Theo từ điển tiếng Việt (van tân chủ biên): Merge là từ ghép tương đương trong đó “wax” (âm khác trong “partner” là “tower”) có nghĩa là nhập, chèn, nối, chèn.

Theo Đại Nam phổ thông đại tự điển: sát nhập; hợp nhất về: hợp lại với nhau (nói về làng xã); tiểu khu: dời đi, không ở lại chỗ cũ, dời đi.

– Theo Từ điển tiếng Việt (Hội Khai sáng Đức – 1931): “Hợp nhất – Hợp nhất • Nói về việc đưa đất đai từ nơi này đến nơi khác.

– Từ điển tiếng Việt (le van duc): To merge là hợp nhất.

– Từ điển Tiếng Việt mới (thanh nghi): Hợp nhất: gộp hai thành một, thường được cho là mang đất từ ​​nơi này sang nơi khác.

Đơn giản và dễ hiểu hơn, hợp nhất là trở thành một.

Hiện nay, hợp nhất thường được dùng để nói về việc tổ chức các đơn vị hành chính hoặc doanh nghiệp (sáp nhập 2 xã thành 1, sáp nhập 2 doanh nghiệp lại với nhau) ..

Theo Đạo luật công ty 2020:

1. Một hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho công ty bị sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

sap nhap la gi Nhiều người chưa phân biệt được hợp nhất và sáp nhập (Ảnh minh họa)

Sự khác biệt so với M&A

Sáp nhập và hợp nhất là một trong những lựa chọn để tái cấu trúc doanh nghiệp. Vì chúng có nhiều điểm giống nhau nên nhiều người vẫn hay nhầm lẫn. Những điểm tương đồng này bao gồm:

– tất cả các hoạt động và sự tồn tại của công ty hợp nhất hoặc kết hợp ngừng;

– Công ty mới thành lập có các quyền hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ còn tồn đọng, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập.

Tuy nhiên, trên thực tế, hai tùy chọn khá khác nhau.

Thông tin cơ bản: Luật Doanh nghiệp 2020

Tiêu chuẩn

Sáp nhập công ty

Sáp nhập công ty

Khái niệm

Hai hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị hợp nhất.

Một hoặc nhiều công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể được sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho công ty bị sáp nhập và sáp nhập sẽ đồng thời chấm dứt hoạt động sau khi công ty tồn tại.

Các chủ đề có liên quan

Công ty kết hợp

Công ty kết hợp

Công ty kết hợp

Công ty kết hợp

Trang trọng

Một công ty kết hợp tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để tạo thành một công ty mới

Công ty hợp nhất mang tất cả tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cho công ty hợp nhất.

Hậu quả pháp lý

Tạo một công ty mới và kết thúc một công ty cũ

Công ty được hợp nhất không còn tồn tại và công ty được hợp nhất tiếp tục tồn tại

Trách nhiệm pháp lý

Công ty bị hợp nhất có các quyền hợp pháp và có trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập

Công ty được kết hợp chuyển giao tất cả tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình cho công ty được kết hợp

Đăng ký công ty

Kết hợp các công ty để đăng ký kinh doanh

Sáp nhập đăng ký công ty để thay đổi nội dung đăng ký công nghiệp và thương mại

Related Articles

Back to top button