Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh

Chỉ có hai từ, rất quen thuộc với người học tiếng Anh, nhưng có thể dẫn đến nhầm lẫn trong cách sử dụng. Hôm nay chúng ta hãy phân biệt hai từ này và luyện tập sau giờ học nhé.

 1. Chỉ

“Only” có nghĩa là “duy nhất”. Trong nhiều trường hợp, “only” có thể được thay thế bằng “just”.

Ví dụ:

Chỉ có hai học sinh đến lớp một ngày trước lễ Giáng sinh.

= Chỉ có hai sinh viên đến lớp một ngày trước lễ Giáng sinh.

Chỉ có hai học sinh đến lớp một ngày trước lễ Giáng sinh.

Con tôi chỉ sử dụng Internet để làm bài tập về nhà, không sử dụng trò chơi.

= Con tôi chỉ sử dụng Internet để làm bài tập về nhà, không chơi game.

Con tôi chỉ sử dụng Internet để học, không chơi trò chơi.

Cấu trúc “if only …” : Chỉ có thể được sử dụng với những thay đổi nhỏ về cấu trúc.

Ví dụ:

Giá như tôi có thể học tập chăm chỉ hơn . Tôi sẽ vượt qua kỳ thi.

= Tôi sẽ vượt qua kỳ thi nếu tôi chỉ học chăm chỉ hơn.

Nếu tôi học tập chăm chỉ hơn, tôi sẽ vượt qua kỳ thi.

 1. Chỉ

Chỉ có nghĩa là “chỉ”. Lần này là “just = only”.

Ví dụ:

Tôi chỉ có một anh trai. (= Tôi chỉ có một anh trai)

Tôi chỉ có một anh trai.

Ngoài ra, chỉ có nghĩa là “gần đây”.

Hãy cẩn thận – Tôi vừa mới rửa sàn và nó vẫn còn ướt.

(= Tôi đã rửa sàn vài phút trước)

Hãy cẩn thận – Tôi vừa mới lau sàn nên nó vẫn còn ướt.

(= Tôi đã lau nhà cách đây vài phút.)

Lưu ý: và = là kết quả của (do đó, do đó) trong ví dụ trên.

vị trí “chỉ”.

Lưu ý rằng thứ tự của từ “just” đã thay đổi và ý nghĩa cũng vậy.

Ví dụ:

Tôi vừa ăn hai chiếc bánh pizza. (= Gần đây tôi đã ăn hai chiếc pizza)

Tôi vừa ăn hai chiếc pizza.

Tôi chỉ ăn hai chiếc pizza (= Tôi chỉ ăn hai chiếc, không phải 3 hoặc 4 hoặc 5 chiếc)

Tôi chỉ ăn 2 chiếc pizza (= Tôi chỉ ăn 2 chiếc pizza, không phải 3, 4 hoặc 5 chiếc).

 1. Giữa “Chỉ” và “Chỉ”

only và just được dùng thay thế cho nhau để có nghĩa là “vừa rồi” chứ không phải “gần đây”.

Ví dụ:

có nghĩa là “chỉ”, “chỉ = duy nhất”:

Chúng tôi chỉ có một cô con gái. = Chúng tôi chỉ có một cô con gái.

Chúng tôi chỉ có một cô con gái.

có nghĩa là “gần đây”, “chỉ #”:

Tôi vừa mới rửa sàn (vài phút trước).

Tôi vừa mới lau sàn (vài phút trước).

Tôi chỉ rửa sàn nhà (tôi không rửa bàn)

Tôi chỉ lau sàn (không phải bàn).

Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ:

“Bạn đã dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà chưa?”

“No, I just wash the floor” (= Tôi chỉ rửa sàn nhà).

Bạn có dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà không?

Không, tôi chỉ đang lau sàn.

“Tại sao sàn nhà lại ướt?”

“Vì tôi vừa mới giặt”

(= Gần đây tôi đã giặt. Bạn không thể sử dụng “only” trong trường hợp này)

Tại sao sàn nhà bị ướt?

Bởi vì tôi vừa mới làm sạch nó.

(= Tôi vừa mới dọn dẹp nhà cửa. Chúng ta không thể sử dụng “only” trong trường hợp này)

Bài tập: chỉ điền / chỉ điền.

 1. Tôi đã nghe tin tức _______.
 2. “Tôi có thể giúp gì cho bạn?” “Không, tôi đang xem.”
 3. Bạn phải nhìn cô ấy để biết rằng cô ấy ăn không đủ.
 4. _______ Năm người đã xuất hiện.
 5. Tôi quyết định học tiếng Nhật ____ để giải trí.
 6. Cô ấy là _______ con gái của họ.

Trả lời:

 1. Chỉ
 2. Chỉ
 3. Chỉ
 4. Chỉ
 5. Chỉ
 6. Chỉ

(Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *