What is the Difference Between Opinion and Suggestion – Pediaa.Com

Sự khác biệt chính giữa một ý kiến ​​và một đề xuất là một ý kiến ​​là ý tưởng hoặc quan điểm của ai đó về điều gì đó, trong khi đề xuất là một ý kiến ​​được đưa ra cho người khác.

Ý kiến ​​là một ý kiến ​​hoặc nhận định về điều gì đó, không nhất thiết phải dựa trên thực tế hoặc kiến ​​thức. Ngoài ra, họ chủ quan vì họ dựa trên niềm tin và suy nghĩ của ai đó. Mặt khác, khuyến nghị là những gợi ý, đề xuất hoặc ý tưởng để xem xét.

Các lĩnh vực chính được đề cập

1. Ý kiến ​​là gì – định nghĩa, ví dụ 2. Đề xuất là gì – Định nghĩa, ví dụ 3. Sự khác biệt giữa nhận xét và đề xuất là gì – So sánh những điểm khác biệt chính

Các điều khoản chính

Opinion, SuggestionDifference Between Opinion and Suggestion - Comparison Summary

Ý kiến ​​là gì

Ý kiến ​​là một ý kiến ​​hoặc nhận định về điều gì đó, nghĩa là ý kiến ​​của ai đó về điều gì đó. Nó không hoàn toàn dựa trên thực tế hoặc kiến ​​thức. Các ý kiến ​​thường là những diễn giải cá nhân dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm cá nhân, do đó, không thể được chứng minh bằng bằng chứng cụ thể. Quan trọng nhất, các ý kiến ​​luôn mang tính chủ quan.

Sometimes it’s difficult to identify the difference between facts and opinions. For example, you can say that country A is better than country B. This is generally considered as an opinion. However, if you use evidence like survey results, comparison of infrastructure, etc. you may be able to present it as a fact.Main Difference - Opinion vs Suggestion

Khi bạn thu thập thông tin mới bằng cách đọc hoặc nghe tin tức, điều quan trọng là phải phân biệt giữa thực tế và ý kiến. Các ý kiến ​​thường có thể được xác định thông qua việc sử dụng các tính từ, so sánh nhất, so sánh và quan điểm của ngôi thứ nhất.

Một số ví dụ về nhận xét:

Mùa hè đẹp hơn mùa xuân.

New York là thành phố tốt nhất trên thế giới.

Tôi nghĩ câu trả lời của bạn là sai.

Mọi người đều tôn trọng các nguyên tắc của trường chúng tôi.

Cô ấy xinh đẹp.

Lời khuyên là gì

Đề xuất là một gợi ý, đề xuất hoặc ý tưởng để xem xét. Nói cách khác, đó là một ý tưởng do ai đó nghĩ ra. Nếu ai đó đưa ra đề xuất với bạn, bạn có mọi quyền chấp nhận hoặc từ chối đề xuất đó. Điều này có nghĩa là lời khuyên là một ý tưởng tùy chọn – không giống như các lệnh hoặc lệnh, bạn hoàn toàn không phải thử. Khi ai đó đưa ra một lệnh hoặc lệnh, nó thường được thực hiện.

Difference Between Opinion and Suggestion

Trong tâm lý học, lời khuyên được mô tả là quá trình định hướng cảm xúc, suy nghĩ hoặc hành động của người khác. Tuy nhiên, lời khuyên rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ: bạn bè của bạn có thể gợi ý cho bạn một cuốn sách hay; một người phục vụ ở nhà hàng có thể giới thiệu một món ăn cho bạn. Tương tự như vậy, bạn có thể hỏi ý kiến ​​của người khác. Điều quan trọng nhất của lời khuyên có thể bị từ chối hoặc chấp nhận. Nó thực sự phụ thuộc vào người nhận được lời khuyên.

Một số ví dụ được đề xuất

Bạn nên đến thăm Tháp Eiffel.

Tôi đề xuất món súp gà.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn tùy chọn thứ hai.

Tại sao bạn không tham gia câu lạc bộ đọc sách của chúng tôi?

Sự khác biệt giữa nhận xét và đề xuất

Định nghĩa

Một ý kiến ​​là một ý kiến ​​hoặc nhận định về điều gì đó, không nhất thiết phải dựa trên thực tế hoặc kiến ​​thức, trong khi một gợi ý là một gợi ý, gợi ý hoặc ý tưởng để xem xét.

Cơ bản

Ý kiến ​​là suy nghĩ hoặc niềm tin của ai đó về điều gì đó, trong khi đề xuất là ý tưởng mà ai đó đưa ra cho người khác.

Bữa tiệc

Một đề xuất chắc chắn liên quan đến hai bên: bên đưa ra đề xuất và bên chấp nhận đề xuất đó. Mặt khác, ý kiến ​​không nhất thiết phải có sự tham gia của hai bên.

Tính năng

Hơn nữa, các ý kiến ​​mang tính chủ quan và thường không dựa trên thực tế hoặc kiến ​​thức, trong khi các đề xuất có thể được chấp nhận hoặc từ chối.

Kết luận

Sự khác biệt chính giữa một ý kiến ​​và một đề xuất là một ý kiến ​​là ý tưởng hoặc sự cân nhắc của một người nào đó về điều gì đó trong khi một đề xuất là một ý tưởng được đưa ra cho một người khác. Ý kiến ​​thường không dựa trên sự kiện hoặc kiến ​​thức, không giống như sự thật. Các đề xuất luôn có sự tham gia của hai bên, có thể được chấp nhận hoặc từ chối.

Hình ảnh lịch sự:

1. “2044700” (cc0) qua pixabay2. “4300902” (cc0) từ Pixabay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *