Mortgage là gì? Đặc điểm mortgage (thế chấp) và phân loại

1. Hiểu thế chấp

1.1. Thế chấp là gì?

thế chấp là thế chấp.

Thế chấp là hình thức thế chấp tài sản, trong đó bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của bên thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên nhận thế chấp và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Nghĩa của từ mortgage trong tiếng Anh như sau:

thế chấp: thế chấp

Thế chấp được định nghĩa trong Từ điển Cambridge là “một thỏa thuận cho phép bạn vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tương tự bằng cách cung cấp một thứ gì đó có giá trị”. (một thỏa thuận cho phép bạn vay tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tương tự bằng cách cung cấp một thứ gì đó có giá trị).

Ví dụ: Anh ấy vay thế chấp 100.000 đô la để mua một chiếc ô tô mới. (Anh ấy đã thế chấp 100.000 đô la để mua một chiếc ô tô mới.

Một số động từ và danh từ thường dùng với thế chấp:

 • đăng ký/rút/nhận thế chấp: đăng ký/mua/cho vay thế chấp là thế chấp có lãi suất cố định của bạn

 • pay/pay off/repay a mortgage: trả/trả hết/trả nợ thế chấp (một phần lớn trong số đó sẽ được dùng để trả nợ thế chấp)

 • Thanh toán/Trả nợ thế chấp: Thanh toán khoản thế chấp (lãi suất tăng, người thế chấp không thể thanh toán thế chấp hàng tháng)

 • Khoản nợ thế chấp/vỡ nợ: vỡ nợ, nợ thế chấp

  Tầm quan trọng của tài sản thế chấp theo những cách khác:

  • Hóa chất, Vật liệu: Cầm cố, Thế chấp

  • Trong xây dựng: Thế chấp

  • Kỹ thuật chung: cầm đồ, cầm cố

  • Trong lĩnh vực kinh tế: thế chấp, cầm cố, cầm đồ, thế chấp

   Một số từ thường được liên kết với thế chấp, chẳng hạn như:

   cụm từ

   ý nghĩa

   cụm từ

   ý nghĩa

   Khấu hao thế chấp của bạn

   Trả nợ thế chấp

   Phí thả nổi

   Thế chấp di động

   Trái phiếu thế chấp được ủy quyền

   Trái phiếu thế chấp được xếp hạng

   Thế chấp trả nợ khi tốt nghiệp

   Thế chấp hoàn trả dần

   Thế chấp hai tuần một lần

   Được đảm bảo dưới dạng thanh toán hai tuần một lần

   Thế chấp chỉ trả lãi

   Thế chấp chỉ trả lãi

   Thế chấp toàn bộ

   thế chấp thế chấp

   Giải phóng thế chấp

   Trả nợ thế chấp

   Thế chấp trên và dưới

   Khoản vay thế chấp có giới hạn

   trái phiếu thế chấp

   tài liệu thế chấp

   Thế chấp có giới hạn

   Trái phiếu thế chấp đã sửa đổi

   con nợ thế chấp

   thế chấp, thế chấp

   Là tài sản thế chấp hợp pháp

   Ủy thác thế chấp hợp pháp

   Thị trường thế chấp

   Thị trường thế chấp

   Thế chấp cắt cổ

   Thế chấp không thế chấp

   khoản vay thế chấp

   khoản vay thế chấp

   Thế chấp có lãi suất cố định

   Thế chấp có lãi suất cố định

   phí thế chấp

   phụ phí thế chấp

   bảo lãnh thế chấp

   bảo lãnh thế chấp

   Thế chấp có kỳ hạn

   Các khoản vay thế chấp có thể được thế chấp

   Mở thế chấp

   Hợp đồng thế chấp có thời hạn

   Tài sản thế chấp không giới hạn

   Tài sản thế chấp không giới hạn

   Các khoản thế chấp được điều chỉnh theo mức giá

   Thế chấp được điều chỉnh theo giá

   Thế chấp xứ Wales

   nợ thế chấp

   Thế chấp mua lại

   Mua lại tài sản thế chấp

   Thế chấp trực tiếp

   Thế chấp trực tiếp

   Trả nợ

   Trả nợ thế chấp

   Chuyển nhượng thế chấp

   chuyển thế chấp

   1.2. từ đồng nghĩa của thế chấp là gì?

   Một số từ đồng nghĩa với thế chấp bao gồm: hợp đồng, khoản nợ, chứng thư, khoản vay của chủ sở hữu nhà, cầm cố, khoản vay, khoản vay), nghĩa vụ, cầm đồ.

   1.3. Phân biệt thế chấp và cho vay

   Trong tiếng Anh, cả “mortgage” và “loan” đều có nghĩa là khoản vay, nhưng cách dùng của hai từ này khác nhau:

   Khoản vay: Được định nghĩa trong từ điển là “số tiền thường được vay từ ngân hàng và phải được hoàn trả, thường cùng với một số tiền bổ sung mà bạn phải trả dưới dạng phí cho vay”. (Số tiền vay từ ngân hàng, thường được hoàn trả với lãi suất.

   Ví dụ đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt hai từ tiếng Anh này:

   Vay: Vay tiền ngân hàng, trả gốc kèm lãi

   Thế chấp: Vay tiền ngân hàng để mua nhà, nếu không trả được nợ thì ngân hàng sẽ giữ nhà.

   Mortgage là gì

   1.4. Giải thích một số điều khoản thế chấp

   1. Tỷ lệ thế chấp: Tỷ lệ thế chấp. Lãi suất thế chấp là lãi suất tính cho một khoản thế chấp, do người cho vay ấn định và có thể cố định, không đổi trong suốt thời gian thế chấp. Tỷ lệ thế chấp có thể khác nhau tùy thuộc vào người đi vay và tình trạng tín dụng của họ.

   2. Thế chấp ngược:là khoản vay dành cho người cao tuổi từ 62 tuổi trở lên. Những khoản vay này cho phép chủ sở hữu nhà chuyển đổi vốn chủ sở hữu nhà thành tiền mặt mà không cần thanh toán thế chấp hàng tháng.

   2. Thế chấp là gì?

   Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản để lấy một lượng tài sản nhất định. Bên thế chấp phải bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp và không được chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

   Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 định nghĩa về thế chấp tài sản như sau: “Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình mà không giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. tài sản do bên nhận thế chấp cầm giữ hoặc hai bên đồng ý để Tài sản thế chấp được chuyển giao cho bên thứ ba.”

   3. Đặc điểm và phân loại thế chấp

   3.1. Tính năng thế chấp

   Một số đặc điểm của tài sản thế chấp mà bên thế chấp và bên nhận thế chấp cần tuân thủ như sau:

   Trước hết, khi thế chấp tài sản cá nhân, bên thế chấp không cần chuyển hiện trạng tài sản mà chỉ cần giao đầy đủ các giấy tờ bản chính chứng minh quyền sở hữu tài sản.

   Thứ hai, bên nhận thế chấp có quyền sử dụng tài sản trong thời gian thế chấp với điều kiện không gây thiệt hại cho tài sản.

   Thứ ba, tài sản bảo đảm thường là bất động sản, xe cơ giới, vật phẩm đang lưu thông trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Phần phụ của bất động sản (hoặc một phần bất động sản) được thế chấp (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác)

   Thứ tư, tài sản bảo đảm có thể là tài sản hình thành trong tương lai.

   Thứ năm, việc thế chấp quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan.

   Cuối cùng, tài sản thế chấp sẽ do bên nhận thế chấp nắm giữ. Trường hợp người thứ ba giữ tài sản thế chấp thì do bên thế chấp và bên nhận thế chấp thoả thuận.

   Mortgage là gì

   3.2. Phân loại thế chấp

   Theo nội dung của thế chấp, thế chấp có thể được chia thành thế chấp hợp pháp và thế chấp công bằng.

   • Tài sản bảo đảm là hình thức tài sản mà bên đi vay đồng ý giữ tài sản cho ngân hàng trong trường hợp không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Khi bên thế chấp không trả được khoản vay, ngân hàng có quyền bán hoặc cho thuê tài sản mà không cần thủ tục pháp lý. Ngân hàng có toàn quyền sử dụng tài sản đó mà không có sự tham gia của các chủ nợ khác.

   • Thế chấp công bằng là một hình thức ngân hàng chỉ giữ các tài liệu chứng minh quyền sử dụng tài sản. Khi bên thế chấp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng phải phát mại tài sản theo thỏa thuận. Tài sản thế chấp có thể được chia với các chủ nợ khác. Các ngân hàng cũng không được tự ý phát mại tài sản để thu hồi nợ mà phải có sự can thiệp của pháp luật.

    Căn cứ vào mức độ thế chấp, có thể chia thế chấp thành 2 loại:

    • Thế chấp đầu tiên: Tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản nợ đầu tiên (khoản vay đầu tiên tồn tại)

    • Thế chấp thứ cấp: bên thế chấp sử dụng số tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản và khoản vay đầu tiên để vay các khoản tiếp theo, khoản vay thứ hai, khoản vay thứ ba,…

     Theo tính chất của tài sản, có hai loại thế chấp:

     • Tổng tài sản thế chấp: Tất cả các phần phụ đều được đặt cược. Ví dụ bạn thế chấp một mảnh đất thì tất cả các dự án trên mảnh đất đó đều bị thế chấp.

     • Partial Mortgage: Thế chấp một phần tài sản. Khi đó, chỉ cần có sự thỏa thuận giữa hai bên thì phần tài sản thừa có thể được thế chấp.

      Căn cứ vào nguồn tài sản thế chấp, tài sản thế chấp cũng được chia thành hai loại bao gồm:

      • Tài sản đảm bảo trực tiếp: Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay ngân hàng.

      • Tài sản đảm bảo gián tiếp: Tài sản đảm bảo không phải là tài sản hình thành từ vốn vay ngân hàng.

       Qua bài viết của vieclam123 trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu được nghĩa của từ “thế chấp”, cũng như đặc điểm và phân loại thế chấp. Hi vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, và đừng quên chú ý đón xem những bài viết hay trên website nhé.

       >>Tham khảo thêm:

       • bất động sản là gì? Thuật ngữ bất động sản quen thuộc
       • Phát hiện dấu lặng trong tiếng Anh và cách đọc từ chính xác

Related Articles

Back to top button