Thuế quan là gì? Vai trò, mục đích và tác động của thuế quan?

Trong kỷ nguyên mới của nền kinh tế mở và hội nhập. Hoạt động xuất nhập khẩu có sự gia tăng tương ứng, tạo ra giá trị to lớn về hàng hoá, vật tư cho mỗi quốc gia. Vì vậy, thuế đánh vào hoạt động xuất nhập khẩu này cũng tăng dần theo thời gian và đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách quốc gia. Bài viết này sẽ tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thuế quan.

Cơ sở pháp lý:

– Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

1. Biểu giá là gì?

Thuế quan là loại thuế do hải quan của một quốc gia áp dụng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới của quốc gia đó.

Thuế quan tiếng Anh là: “tariffs”.

2. Đối tượng thuế quan:

Đối tượng thu thuế xuất nhập khẩu:

Theo Điều 2 Lệnh số 87 Điều 1 “Luật thuế xuất nhập khẩu” thì đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Hàng hóa vào khu phi thuế quan từ thị trường trong nước và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem thêm: Lãnh thổ phi thuế là gì? Danh mục khu phi thuế quan Việt Nam?

Người nộp thuế xuất nhập khẩu:

là tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. Để trở thành người nộp thuế, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các dấu hiệu pháp lý sau:

– Tổ chức, cá nhân phải là người trực tiếp đưa hàng hóa qua biên giới Việt Nam (với tư cách là chủ hàng hóa), bao gồm:

+ Chủ sở hữu mặt hàng nhập hoặc xuất.

+Đại lý ủy thác xuất nhập khẩu.

+ Là cá nhân mang hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi, nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu phải hoàn thành hoạt động xuất nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu phải tiêu thụ ở nước ngoài, hàng nhập khẩu phải tiêu thụ ở trong nước

Xem thêm mẫu hợp đồng thuê nhà hàng và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mới nhất

Lưu ý: Tư cách pháp lý của chủ thể (cá nhân hay tổ chức, hợp pháp hay không hợp pháp, người Việt Nam, người nước ngoài hay không quốc tịch…) có ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu.

3. Phân loại biểu thuế:

– Theo đối tượng đánh thuế, biểu thuế bao gồm: biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế quá cảnh.

– Theo phương pháp tính thuế, biểu thuế bao gồm: biểu thuế theo trị giá, biểu thuế cụ thể và biểu thuế toàn diện.

– Theo thuế suất có biểu thuế tối đa, biểu thuế tối thiểu và biểu thuế ưu đãi.

– Về mục đích, có các biểu thuế tài chính, biểu thuế bảo hộ.

4. Vai trò của thuế quan:

– Thuế quan chủ yếu dùng để điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu. Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phụ thuộc vào sức tiêu thụ của hàng hóa, từ đó phụ thuộc vào giá cả. Tăng giá có thể làm giảm hoặc tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Một bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến giá hàng ngoại thương là thuế quan. Mức thuế quan ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa, người ta gián tiếp điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu bằng cách áp thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

– Thuế quan có tác dụng bảo vệ thị trường trong nước vì nó đánh thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu và giúp các nhà sản xuất trong nước cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu với giá thấp. Đặc biệt, thuế quan giúp các nhà sản xuất non trẻ trong nước có thời gian phát triển và có lãi để có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai. Vì các công ty trẻ có xu hướng có chi phí ban đầu cao và quy mô thị trường nhỏ, các công ty này có thể bị kìm hãm trong thương mại tự do trong bối cảnh cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu.

6.Tác động của thuế quan đối với quốc gia:

Về tổng thể, thuế quan có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với từng nhóm lợi ích. Cụ thể:

Xem thêm: Hợp đồng quảng cáo là gì?

– Thuế quan bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài. bằng cách tăng giá hàng nhập khẩu.

– Một nguồn thu lớn cho đất nước và chính phủ.

– Thuế quan cũng làm tăng giá hàng nhập khẩu trong nước. Điều này ảnh hưởng đến khả năng mua hàng nhập khẩu trong nước của người dân. Giá ô tô nhập khẩu quá đắt về Việt Nam hiện nay là biểu hiện rõ nhất.

– Áp đặt thuế quan cũng làm giảm hiệu quả tổng thể của nền kinh tế nói chung. Vì mức thuế này sẽ khuyến khích các công ty trong nước sản xuất các sản phẩm này. Về mặt lý thuyết, nó có thể được sản xuất hiệu quả hơn ở nước ngoài.

7. Thuế xuất khẩu:

Khái niệm

Thuế xuất khẩu là loại thuế đánh vào hàng hóa mà các quốc gia muốn hạn chế xuất khẩu. Có thể là bình ổn giá một số mặt hàng trong nước, hoặc có thể là bảo vệ nguồn cung một số mặt hàng trong nước, hoặc có thể là hạn chế xuất khẩu để giảm xung đột thương mại với các nước, hoặc có thể là tăng giá một số mặt hàng. hàng hóa. Các quốc gia có thể xem xét hạn chế xuất khẩu các mặt hàng trên thị trường quốc tế (đối với các quốc gia chiếm tỷ trọng chi phối trong sản xuất mặt hàng đó).

Danh mục

– Thuế suất thông thường:

Xem thêm Đối tượng được hưởng thuế GTGT 0%

Đối với hàng nhập khẩu từ các nước mà Việt Nam không có Hiệp định Tối huệ quốc – mfn. Cái này bạn khỏi cần tìm mấy nước đó (đa số tên lạ hoắc). Bạn chỉ cần loại trừ các quốc gia được hưởng mức thuế suất giảm bên dưới.

– Thuế suất ưu đãi:

Hiện có gần 180 quốc gia được hưởng quy chế tối huệ quốc với Việt Nam. Vì vậy hầu hết hàng hóa nhập khẩu đều được hưởng tỷ lệ này.

– Thuế suất ưu đãi đặc biệt:

Đối với hàng nhập khẩu từ các nước có hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương với nhau.

8. Thuế nhập khẩu:

Khái niệm

Thuế nhập khẩu là loại thuế do một quốc gia hoặc khu vực áp dụng đối với hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải (tàu thủy, máy bay, đường bộ, đường sắt) đến cửa khẩu (sân bay quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng biển quốc tế, cửa khẩu đường bộ), công chức hải quan kiểm tra hàng hóa có đúng với hàng hóa đã khai báo hay không. bởi hải quan và khai báo theo quy định trước Công thức tính thuế nhập khẩu tính toán số tiền thuế nhập khẩu cần thu. Về nguyên tắc, thuế nhập khẩu phải được nộp trước khi thông quan để nhà nhập khẩu lưu thông hàng hóa nhập khẩu trong nước, trừ trường hợp được ân hạn thuế, bảo lãnh thuế nên có thể coi đây là một trong những loại thuế dễ thu nhất. và chi phí thu thuế nhập khẩu là rất nhỏ.

Danh mục

Xem thêm: Giao thức cept là gì? Các Hiệp định Cơ chế Thuế quan Ưu đãi có Hiệu lực Chung?

– Theo mục đích có thể chia thành các loại sau:

+Loại tạo doanh thu

+ Loại bảo vệ

+ hình phạt

– Theo phạm vi ảnh hưởng của thuế nhập khẩu có thể chia thành hai loại:

+ Thuế nhập khẩu tự chịu

+ Thu thuế nhập khẩu theo cam kết quốc tế

– Tùy thuộc vào cách nhập khẩu bị đánh thuế, thuế nhập khẩu có thể được chia thành

Xem thêm: Tổng quan về Hệ thống ưu đãi tổng quát (GSP là gì?)

+Thuế tuyệt đối: Là loại thuế tính trên một đơn vị hàng hoá xuất nhập khẩu nhất định, không phân biệt giá trị xuất nhập khẩu

+Thuế phần trăm: Loại thuế này được tính bằng phần trăm (%) trên trị giá thực tế xuất nhập khẩu của từng đơn vị hàng hóa xuất nhập khẩu

+thuế hỗn hợp: Là trường hợp áp dụng hỗn hợp thuế tuyệt đối và thuế suất %

+Thuế thay thế: là trường hợp dự án vừa chịu thuế theo tỷ lệ phần trăm vừa chịu thuế tuyệt đối, khi tính và nộp thuế thì số thuế nào cao hơn thì tính

p>

Related Articles

Back to top button