Tiến sĩ | HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM tại TP. HCM

– Trau dồi kiến ​​thức chuyên môn về Phật học và Phật học, nắm vững kiến ​​thức chuyên môn về Phật học và áp dụng (thực hành) chiều sâu và bề rộng vào lý thuyết và cuộc sống;

p>

– Đào tạo các chuyên gia Phật học thông thạo ít nhất một trong 4 ngôn ngữ Phật giáo cổ (Pali, Sanskrit, Trung Quốc cổ đại, Tây Tạng), cũng như các vấn đề lý thuyết liên quan đến Phật giáo và Phật giáo, biết cách áp dụng kiến ​​thức thu được của Phật giáo để Nghiên cứu, viết và giảng dạy Phật giáo.

-Giúp sinh viên sau đại học nâng cao hiểu biết về các phương pháp nghiên cứu Phật giáo, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu độc lập các vấn đề Phật giáo;

– Giúp học viên cao học có khả năng áp dụng kiến ​​thức Phật học và phương pháp nghiên cứu vào việc khám phá, phân tích và giải quyết các vấn đề trong Phật giáo và Phật giáo, cả về lý thuyết và thực tiễn cuộc sống.

Về kiến ​​thức

Giới thiệu về Kỹ năng

Quyền tự chủ, trách nhiệm

cĐr (1): Hiểu biết mới và sâu về Phật giáo và Phật giáo làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu và học thuật.

cĐr (1): Bậc thầy về Phật học và các lý thuyết căn bản của Phật giáo; có kỹ năng ứng dụng và sáng tạo các vấn đề Phật giáo trong cuộc sống.

cĐr (1): Sáng tạo kiến ​​thức mới, ý tưởng mới, phương pháp mới và ứng dụng trong các hoạt động nghiên cứu chuyên môn và học thuật Phật giáo.

cĐr (2): Kiến thức cốt lõi và chuyên sâu về triết học Phật giáo, các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu Phật giáo và liên ngành.

cĐr (2): Có kỹ năng tổ chức và quản lý chuyên nghiệp để nghiên cứu và phát triển Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

<3<3<3<3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *