Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Khái niệm và đặc điểm Công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Các khái niệm và đặc điểm quy định đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Thiết lập các biện pháp phòng ngừa.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường được viết tắt là công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là một trong những loại hình kinh doanh phổ biến ở nước ta.

Theo Điều 4 (7) của Luật Doanh nghiệp 2020, có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Đó là: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Nhà tài trợ có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức. Thành viên góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty được gọi là thành viên góp vốn.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH

Đặc điểm của LLCs

Một công ty TNHH có cả đặc điểm tối ưu và hữu hạn.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Như vậy, công ty có tài sản độc lập, có con dấu riêng, có trụ sở riêng, được nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật, không phụ thuộc vào nhân thân của chủ sở hữu.

Chỉ trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, giới hạn trong phạm vi phần vốn góp của họ vào doanh nghiệp.

Đây là một lợi thế lớn đối với các công ty TNHH và công ty cổ phần. Thành viên khi đóng góp vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trước thành viên trong phạm vi đóng góp, tài sản cá nhân riêng biệt đảm bảo an toàn nhất định cho người tham gia kinh doanh.

Giới thiệu về việc gây quỹ

Các công ty trách nhiệm hữu hạn có thể huy động vốn thông qua các hoạt động cho vay cá nhân và tổ chức. Công ty TNHH cũng có quyền phát hành trái phiếu.

Một thành viên và hai LLC thành viên trở lên không được phép phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành nhiều chứng khoán dưới dạng chứng chỉ, tạp chí hoặc dữ liệu điện tử như công ty cổ phần.

& gt; & gt; Xem thêm: các loại trái phiếu, điều kiện phát hành trái phiếu công ty TNHH

Giới thiệu về nhà tài trợ

Như đã đề cập ở trên, thành viên góp vốn là cá nhân (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Đối với LLC một thành viên, chỉ một thành viên góp vốn sở hữu hoàn toàn công ty. Nếu muốn tăng số lượng thành viên góp vốn thì công ty TNHH một người phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai người hoặc công ty cổ phần.

& gt; & gt; Xem thêm:

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Đối với các LLC có hai thành viên trở lên, tối thiểu là hai thành viên và tối đa là năm mươi cộng tác viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải chuyển đổi thành công ty cổ phần nếu bổ sung từ năm mươi thành viên trở lên.

& gt; & gt; Xem Thêm: Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH một thành viên

Là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn nên công ty trách nhiệm hữu hạn một người cũng có khái niệm và đặc điểm chung như trên. Tuy nhiên, loại này có một số tính năng đặc biệt như:

Theo Đạo luật doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp thuộc sở hữu của một tổ chức hoặc cá nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một công ty TNHH một thành viên nhỏ gọn. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức của công ty theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. .

Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Tuy nhiên, vì là công ty một chủ sở hữu nên chủ sở hữu có quyền tuyệt đối đối với các hoạt động của công ty bất kể tổ chức.

& gt; & gt; Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH một người

Tìm hiểu thêm về LLC có hai thành viên trở lên

Cũng giống như công ty tnhh 1 người, công ty tnhh 2 người cũng có những đặc điểm chung của công ty tnhh như: trách nhiệm hữu hạn, không được phát hành cổ phiếu … ngoài ra. Ngoài ra còn có một số chức năng đặc biệt, chẳng hạn như:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có hai thành viên trở lên, tối đa là năm mươi thành viên. Các thành viên chỉ nhận nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai người gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nếu số lượng thành viên bắt đầu từ 11 người thì phải thành lập ban kiểm soát công ty.

& gt; & gt; Xem thêm: Các bước để hình thành một công ty TNHH với hai thành viên trở lên

Những lưu ý khi thành lập công ty TNHH

Khi thành lập công ty TNHH, bạn cần chú ý đến cách đặt tên, vốn đăng ký, ngành nghề kinh doanh và trụ sở chính …

Giới thiệu về cách đặt tên cho một LLC

Về việc đặt tên công ty, chúng tôi sẽ đặt một cái tên đẹp và đúng theo quy định của pháp luật và một số lưu ý.

Cấu trúc của tên công ty TNHH như sau: Công ty + Trách nhiệm hữu hạn (hoặc LLC) + Tên riêng

Tên riêng phải là các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái f, j, z, w, số và ký hiệu.

Để có một cái tên đẹp, chúng ta cần chú ý: tên chính xác phải dễ phát âm, rõ ràng, không bị nhầm lẫn với tên của các công ty, tổ chức khác. Tên cần có nhiều ý nghĩa và dễ làm thương hiệu.

Xem thêm: Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp

Các bài báo của Hiệp hội

Vốn điều lệ là số vốn được cam kết góp đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc trong thời hạn ngắn hơn do Điều lệ quy định.

Một số ngành yêu cầu mức vốn góp tối thiểu (vốn được phép), trong khi hầu hết các ngành kinh tế ở Việt Nam không yêu cầu mức vốn tối thiểu hoặc tối đa.

Ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhiều ngành, nghề kinh doanh. Hầu hết chúng ta được tự do đăng ký nghề nghiệp và kinh doanh. Tuy nhiên, có một số lưu ý về ngành, nghề cấm kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nói chung, và đặc biệt khi thành lập công ty TNHH, ngành nghề kinh doanh phải được đăng ký và áp dụng mã theo yêu cầu. Một số ngành nghề bị cấm kinh doanh. Một số nghề đủ điều kiện. Chủ doanh nghiệp phải lưu ý đáp ứng các điều kiện khi kinh doanh.

Xem Thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Dịch vụ thành lập công ty luật

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thành lập doanh nghiệp của khách hàng, hiện nay lawkey đang có bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp, cung cấp cho khách hàng một số gói ưu đãi. Chúng tôi cung cấp các cuộc gọi dịch vụ chi phí thấp, các gói dịch vụ đúng giờ và các gói dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng cho những khách hàng không có nhiều thời gian của chúng tôi.

Công việc mà luật sư sẽ thực hiện bao gồm:

1. Tư vấn cho khách hàng về các loại hình kinh doanh hiện tại và giúp khách hàng lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp. Công ty tư vấn thành lập.

2. Tư vấn ban đầu cho khách hàng về các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh dự kiến;

3. Tư vấn các hoạt động quản trị nội bộ của khách hàng theo quy định của pháp luật để tránh rủi ro tranh chấp;

4. Soạn thảo đơn xin thành lập công ty TNHH;

5. Làm thủ tục thành lập công ty và nhận kết quả từ phòng kế hoạch đầu tư.

6. Khắc dấu công ty và khắc dấu theo yêu cầu.

7. Tư vấn chung về các khía cạnh tài chính, kế toán, thuế của hoạt động.

8. Cung cấp dịch vụ kế toán thuế và nếu khách hàng yêu cầu, thực hiện đăng ký thuế lần đầu.

Khách hàng cần phối hợp với lawkey bao gồm:

1. Cung cấp cho lawkey thông tin chính xác về doanh nghiệp dự kiến: tên, trụ sở, lĩnh vực kinh doanh, vốn, thông tin thành viên / chủ sở hữu.

2. Ký hồ sơ và nhận kết quả khi bàn giao chìa khóa hợp pháp.

3. Chuẩn bị 01 bản sao cmnd hoặc cccd hoặc hộ chiếu của thành viên / chủ sở hữu.

Trên đây là thông tin tổng quan về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn ( Công ty trách nhiệm hữu hạn) do luật sư lawkey biên tập và gửi đến bạn đọc. Để được tư vấn miễn phí thủ tục thành lập công ty TNHH, hãy liên hệ ngay với lawkey. Hoặc tham khảo các dịch vụ thành lập công ty tuyệt vời của chúng tôi: Dịch vụ thành lập công ty

& gt; & gt; Xem thêm: Công ty Cổ phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *