Tổng thầu là gì ? Từ A-Z về tổng thầu xây dựng mới nhất theo luật 2020

Trong lĩnh vực xây dựng công trình, người ta thường nghe đến khái niệm tổng thầu. Vậy tổng thầu là gì? Quy định của pháp luật về xây dựng đối với tổng thầu xây dựng là gì? Để có câu trả lời chính xác nhất, mời bạn tham khảo bài viết sau đây!

Tổng thầu là gì 1

1. Tổng thầu là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng 2014, nhận thầu tổng thể dự án xây dựng là nhà thầu trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư và nhận thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư.

Tổng thầu là gì 2

Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu.

Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chính sau:

 • Tổng thầu thiết kế

  Tổng thầu các dự án xây dựng

  Tổng thầu thiết kế và xây dựng

  Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị kỹ thuật và công trình xây dựng

  Là tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế, cung cấp thiết bị kỹ thuật và công trình xây dựng.

  2. Trách nhiệm của Tổng thầu xây dựng

  Thông thường, tổng thầu xây dựng chịu trách nhiệm về các phương tiện, biện pháp thi công được sử dụng và thực hiện trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, tổng thầu xây dựng có trách nhiệm cung cấp tất cả các vật tư, nhân công và dịch vụ cần thiết.

  Để làm được điều này, trong các tình huống hợp đồng có giá trị lớn, thông thường các tổng thầu thường tiếp tục ký hợp đồng với các nhà thầu phụ thi công chuyên nghiệp.

  Cụ thể, sau đây là các quyền và nghĩa vụ mà tổng thầu xây dựng được hưởng theo quy định.

  Tổng thầu là gì 3

  Tổng thầu xây dựng chịu trách nhiệm về các phương tiện, biện pháp thi công được sử dụng và thực hiện trong quá trình xây dựng.

  Quyền của tổng thầu xây dựng:

  Tổng thầu xây dựng có các quyền quy định tại Điều 28, Khoản 1 Nghị định số 37/2015 / nĐ-cp và các quyền sau:

  • Kiểm soát mọi phương tiện và biện pháp thi công trong toàn bộ công trường dự án.

   Thêm hoặc thay thế các nhà thầu phụ (nếu cần) để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư chấp thuận.

   Theo hợp đồng xây dựng tổng thể đã ký và quy định của Luật Đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu phụ thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu;

   Nghĩa vụ của tổng thầu xây dựng

   Tổng thầu xây dựng có các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 28, Điều 2 Nghị định số 37/2015 / nĐ-cp

   Tổng thầu xây dựng có các nghĩa vụ theo Điều 28 Khoản 2 Nghị định số 37/2015 / nĐ-cp và các nghĩa vụ sau:

   • Tổ chức quản lý tại chỗ, điều phối các nhà thầu phụ sử dụng hợp lý các công trình phụ trợ và dịch vụ xây dựng, tránh lãng phí; sử dụng và bảo vệ công trường, duy trì trật tự an toàn của công trường. Nhà thầu phụ phải tuân thủ các chỉ dẫn thi công của Tổng thầu xây dựng về quản lý công trường.

    Thống nhất với chủ đầu tư về giai đoạn thi công và tiến độ thực hiện các hạng mục công việc chính, phương án thanh toán của hợp đồng;

    Tổ chức mua sắm, chế tạo và cung cấp vật tư, thiết bị theo yêu cầu và tiến độ của hợp đồng chung; theo kết quả đấu thầu thiết bị (nếu có thoả thuận), làm việc với chủ đầu tư về nội dung của hồ sơ mời thầu đối với chi phí mua sắm thiết bị kỹ thuật chính và chi phí mua sắm thiết bị theo hợp đồng, v.v … Đàm phán và đạt được thỏa thuận. trong hợp đồng);

    Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng công trình phù hợp với quy chế quản lý chất lượng công trình xây dựng và các thỏa thuận hợp đồng;

    Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trên công trường;

    Chủ động phối hợp với chủ đầu tư tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, công nhân vận hành, sử dụng công trình; chuyển giao công nghệ và bàn giao bản vẽ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến vận hành, sử dụng và bảo trì công trình cho nhà đầu tư;

    Theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của quốc gia, dự án sẽ được chạy thử, hiệu chỉnh, nghiệm thu đồng bộ và bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư;

    Thực hiện bảo hành công trình theo quy định của quốc gia;

    Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc theo hợp đồng đã ký, kể cả công việc do nhà thầu phụ hoàn thành, trước pháp luật và chủ đầu tư, đồng thời phải bồi thường vật chất những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

    Trên đây là một số kiến ​​thức về thuật ngữ tổng thầu và các thông tin về nghĩa vụ và trách nhiệm của tổng thầu theo pháp luật Việt Nam. Hi vọng những thông tin trong bài sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực kiến ​​trúc trước khi quyết định dấn thân vào lĩnh vực này.

Related Articles

Back to top button