Các tiêu chí phân biệt tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai

Tiêu chuẩn

Tranh chấp đất đai

Tranh chấp Đất đai

Khái niệm

Tranh chấp đất đai là tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (theo Điều 3, Điều 24 Luật Đất đai năm 2013).

(Khái niệm này không rõ ràng lắm nên nhiều người bối rối khi xác định tranh chấp nào là tranh chấp đất đai.)

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong các quan hệ dân sự như thừa kế đất đai, tài sản chung là quyền sử dụng đất đai.

Tìm hiểu về tất cả các tranh chấp liên quan đến đất đai, bao gồm cả tranh chấp đất đai

Tự nhiên

Tranh chấp về việc ai là người sở hữu các quyền hợp pháp đối với đất

Tranh chấp đất đai bao gồm t ình chấp đất đai và các tranh chấp sau:

-Các tranh chấp, giao dịch liên quan đến đất đai;

– Tranh chấp về hôn nhân và gia đình mà đối tượng là đất đai (như việc phân chia tài sản chung như nhà, đất giữa vợ và chồng)

-Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ….

Các loại tranh chấp phổ biến

– Tranh chấp giữa người sử dụng đất với các cá nhân hoặc quốc gia khác

– Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa những người sử dụng đất hoặc trong quá trình sử dụng đất

– Tranh chấp giữa hai cá nhân chưa được xác định là chủ sử dụng đất hợp pháp

Giao dịch đất đai, tranh chấp thừa kế đất đai

Điều chỉnh ở cấp độ cộng đồng

Bắt buộc

tùy chọn

Lệnh cáo buộc

Sau khi dàn xếp công khai không thành công:

– Bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền khởi kiện ra tòa án nếu có tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

– Bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

+ Gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp lên ubnd cấp huyện và cấp tỉnh;

+ Ra tòa.

Quyền nộp đơn kiện lên tòa án mà không cần thông qua hòa giải cấp thị trấn.

Giới hạn thời gian khởi kiện

Tuyên bố bảo vệ tài sản không theo luật định

– Tranh chấp về thừa kế: thời hiệu để người thừa kế chia di sản là bất động sản là 30 năm

– Thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày chủ thể quyền biết hoặc biết rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Độ phân giải proxy

– Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp;

– ubnd ở cấp khu vực;

– Ubnd tỉnh.

– Tòa án.

Luật áp dụng

– Đạo luật Đất đai 2013;

– Luật Tố tụng Dân sự 2015.

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Hôn nhân và Gia đình 2014;

– Đạo luật Đất đai 2013;

– Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Related Articles

Back to top button