Tranh vẽ màu nước đơn giản

Bạn là người mới học vẽ? Bạn là phụ huynh đang tìm kiếm một số ý tưởng màu nước dễ dàng cho con bạn tập vẽ? Đừng lo lắng, bài viết này, Ivy Art mang đến cho bạn 31 ý tưởng vẽ tranh màu nước dễ dàng cho người mới bắt đầu.

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Các bài viết hữu ích:

Học màu nước cho người mới bắt đầu

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Nếu bạn là người mới bắt đầu vẽ màu nước, ivy khuyên bạn nên bắt đầu với những bức tranh đơn giản. Mục đích là để bạn làm quen và cảm nhận màu sắc ngay từ đầu. Sau đó, khi đã quen, bạn có thể tăng dần độ khó của bức tranh. Dưới đây là một số ý tưởng màu nước đơn giản để bạn tham khảo

31 Ý tưởng Màu nước Dễ dàng cho Người mới bắt đầu

Vẽ tranh xương rồng bằng màu nước đơn giản

Tranh xương rồng – Cactus

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh xích đu bằng màu nước đơn giản

Tranh xích đu – Swing

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh trăng máu bằng màu nước đơn giản

Tranh trăng máu – Red moon

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh sương mù bằng màu nước đơn giản

Tranh sương mù – Mist

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh sao băng bằng màu nước đơn giản

Tranh sao băng – Shooting stars

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh lá mùa thu bằng màu nước đơn giản

Tranh lá mùa thu – Fall leaves

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh rừng cây bằng màu nước đơn giản

Tranh rừng cây – Forest

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh núi bằng màu nước đơn giản

Tranh núi – Mountain

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh những chú chim bằng màu nước đơn giản

Tranh những chú chim – Birds

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh những bông hoa bằng màu nước đơn giản

Tranh những bông hoa – Flowers

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh ngọn cây bằng màu nước đơn giản

Tranh ngọn cây – Tree tops

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh ngôi nhà bằng màu nước đơn giản

Tranh ngôi nhà – House

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh ngoài không gian bằng màu nước đơn giản

Tranh ngoài không gian – Outer space

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh mèo con bằng màu nước đơn giản

Tranh mèo con – Cat

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh hoàng hôn bằng màu nước đơn giản

Tranh hoàng hôn – Sunset

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh hoa bồ công anh bằng màu nước đơn giản

Tranh hoa bồ công anh – Dandelions

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh đu quay bằng màu nước đơn giản

Tranh đu quay – Ferris Wheel

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh đường dây điện bằng màu nước đơn giản

Tranh đường dây điện – Powerlines

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh đường chân trời thành phố bằng màu nước đơn giản

Tranh đường chân trời thành phố – City Skyline

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh đèn đường bằng màu nước đơn giản

Tranh đèn đường – Streetlamp

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh đèn dây bằng màu nước đơn giản

Đèn dây

Vẽ tranh con thuyền bằng màu nước đơn giản

Tranh con thuyền – Boat

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh con đường bằng màu nước đơn giản

Tranh con đường – Path

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh cỏ dại bằng màu nước đơn giản

Tranh cỏ dại – Grass

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh chiếc lều bằng màu nước đơn giản

Tranh chiếc lều – Tent

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh che ô bằng màu nước đơn giản

Tranh che ô – Umbrella

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh cây cọ bằng màu nước đơn giản

Tranh cây cọ – Palm tree

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh cá voi bằng màu nước đơn giản

Tranh cá voi – Whale

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh cánh cửa bằng màu nước đơn giản

Tranh cánh cửa – Door

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh cái cây bằng màu nước đơn giản

Tranh cái cây – Tree

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Vẽ tranh bầu trời đêm bằng màu nước đơn giản

Tranh bầu trời đêm – Night sky

Nguồn: Shihori Obata

Hướng dẫn về màu nước cho người mới bắt đầu

Về cơ bản, khi vẽ màu nước, bạn có thể áp dụng các kỹ thuật sau:

 • Kỹ thuật chải ướt sang ướt
 • Kỹ thuật chải ướt sang khô
 • Kỹ thuật chải khô đến khô
 • Giặt phẳng
 • Rửa Gradient
 • Tô màu
 • li>

 • Sơn muối
 • Sơn cồn
 • Keo khối màu
 • Kỹ thuật sơn màu

Để được giới thiệu chi tiết về từng kỹ thuật, vui lòng tham khảo bài viết “ Học vẽ màu nước cho người mới bắt đầu

Đây là 31 ý tưởng vẽ màu nước dễ dàng cho người mới bắt đầu mà Ivy Art muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin cơ bản và có những trải nghiệm tốt hơn trong hoạt động nghệ thuật của mình. Nếu bạn có thắc mắc hoặc có nhu cầu mua các sản phẩm tranh chính hãng, chất lượng cao, giá ưu đãi, hãy liên hệ với Ivy Art. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn.

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Cảm ơn bạn!

Mọi người đều là một nghệ sĩ!

Tham khảo: Bức tranh của em gái tôi – Truyện ngắn của Tạ Duy Anh – Áo kiểu đẹp

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Chặt Phá Rừng – Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai 51

Bạn đang xem: Tranh vẽ màu nước đơn giản

Các bài viết hữu ích:

Hướng dẫn Phong cảnh Màu nước Đơn giản

Cách vẽ Dải Ngân hà bằng màu nước đơn giản

32 Ý tưởng Vẽ tranh Hoa bằng Màu nước Dễ dàng

39 Ý Tưởng Vẽ Tranh Hoa Hồng Màu Nước Đẹp Và Đơn Giản

Tham khảo: Tránh thai bằng cách tính ngày trong chu kỳ kinh nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.