Trịnh – Nguyễn phân tranh – Binh Phuoc, Tin tuc Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

Năm 1593, con trai của trinh kien là Trinh dang, người đã triệu tập nguyễn hoàng ra bắc để hợp lực chống lại vương triều mo. nguyễn hoàng dẫn quân bắc 8 năm rồi bỏ chạy xuống nam. ông cho phép người vào, nhưng nguyễn hoàng cố từ chối. Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất, con thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên lên ngôi. 10 năm sau, trọng nhân lấy cớ tu sĩ không chịu cống nạp nên viết thư trách móc, khơi mào cuộc chiến tranh nguy – nguy kéo dài 159 năm.

Tháng 3 năm 1627, oai phong lẫm liệt quy tụ 200.000 quân 2 cánh tiến vào cửa biển Nhật Lệ, chúa cho quân nghênh chiến. nghĩa quân xông lên tấn công nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của quân Nguyên nên phải rút lui. Năm 1633, ông tiến quân xuống phía nam lần thứ hai, nhưng bị quân Nguyên đánh bại, phải lui về phía bắc. năm 1643, quân đội triều đình tiến về phía nam nhưng buộc phải rút lui. Sau đó, chúa Trịnh điều 3 thuyền chiến Hà Lan đến tấn công cửa ải, nhưng bị quân Nguyễn đánh bại. Đầu năm 1648, chúa Trịnh bắt đầu cuộc Nam chinh lần thứ tư bằng hai đường thủy và bộ, nhưng không qua được đồn Trường Tử và quân Nguyễn đã dồn ông đến bờ bắc sông. Năm 1655, chúa Nguyễn dẫn quân vượt sông đánh ra phía bắc, chiếm 7 huyện của tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1656, quân Trịnh đánh thắng nhà Nguyễn tại sông Lam, nhưng đến tháng 8 năm 1660, chúa Nguyễn đại thắng trên mặt trận này. Tháng 9 cùng năm, chúa Trịnh huy động toàn bộ binh lực vượt sông Lam tấn công quân Nguyễn, chiếm lại 7 huyện ở Nghệ An vào tháng 11 năm 1660. Sau đó, hai bên tạm ngừng giao tranh. Năm 1672, chúa Trịnh lại cho quân nam tiến, nhưng không phân được thắng bại nên rút về cố thủ ở vùng phía bắc. Như vậy, kể từ tháng 3 năm 1627, hai bên đã có 46 năm đấu tranh liên tục, trong đó có 7 lần tiến hành bằng quân thù. chiến tranh kéo dài làm cho hai bên trinh – nguyên lâm vào tình trạng kiệt quệ về sức người, sức của nên đành chấp nhận đình chiến, lấy non sông làm giới hạn chia cắt nước ta trong và ngoài. Sau hiệp định đình chiến, chúa trinh tập trung đánh phá các tu viện ở vùng đồng bằng cao vào năm 1677. chúa Nguyễn mở rộng lãnh thổ về phía nam và chấn hưng kinh tế, củng cố quốc phòng… năm 1774 chúa trinh tan. Về phía nam, chiếm được kinh đô Phú Xuân, các chúa Nguyễn phải bỏ chạy vào Quảng Nam. Tháng 4 năm 1775, nghĩa quân vượt đèo Hải Vân tiến đánh Quảng Nam. năm 1786, cả hai tập đoàn phong kiến ​​đều bị tiêu diệt bởi triều đại tây sơn.

Các nhà nghiên cứu lịch sử tin rằng chiến tranh là vì lợi ích của các tập đoàn phong kiến, gây ra thiệt hại về người và tài sản, phá hủy ruộng đồng và thị trấn, phân chia lãnh thổ và đàn áp dân quyền. sự phát triển của đất nước ta về mọi mặt.

t.phong (trích từ những điểm nổi bật trên thế giới)

Related Articles

Back to top button