Chương trình | Việt Nam | U.S. Agency for International Development

USAID và Việt Nam có mối quan hệ đối tác phát triển ngày càng toàn diện, cùng hợp tác để đảm bảo rằng Việt Nam có thể giải quyết các thách thức phát triển của đất nước một cách hiệu quả và toàn diện. Bằng cách huy động người dân, bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, và thông qua quan hệ đối tác chiến lược với chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, USAID hỗ trợ lãnh đạo địa phương đồng thời cải thiện khả năng cạnh tranh kinh tế, hiện đại hóa giáo dục đại học, ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm, Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Chính phủ và tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có nguy cơ chậm lại. Để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và mở cửa hơn nữa cho Việt Nam trong thương mại toàn cầu, bao gồm cả thương mại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, USAID thúc đẩy cải thiện quản trị nhà nước, cải cách luật pháp và tăng trưởng kinh tế, tăng cường tính minh bạch, cải thiện quy trình hải quan và thương mại, đồng thời tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp toàn cầu tạo ra chuỗi giá trị thông qua chuyển đổi số và nâng cao năng lực, đồng thời hỗ trợ liên kết, hội nhập nguồn nhân lực và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, y tế và nghệ thuật tự do.

Y tế

USAID hợp tác với chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ phòng chống lây nhiễm HIV, bệnh lao và các mối đe dọa dịch bệnh, cùng các bệnh khác. USAID đang hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và cung cấp nguồn nhân lực cho chương trình lao và HIV quốc gia, đồng thời chuyển giao các hợp phần của chương trình này cho chính phủ Việt Nam thông qua tài trợ, bảo hiểm y tế và kết nối các tổ chức cộng đồng và khu vực tư nhân. USAID đang ưu tiên ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu như đại dịch covid-19 và các rủi ro đại dịch khác bằng cách hợp tác với các đối tác để củng cố hệ thống y tế của Việt Nam.

Biến đổi khí hậu và an ninh môi trường

Sự phát triển của Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới về môi trường như ô nhiễm không khí và nhựa, nhu cầu năng lượng gia tăng, áp lực tài nguyên và tính dễ bị tổn thương, ứng phó với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. USAID hợp tác với chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và các tổ chức khác để phát triển hơn nữa ngành năng lượng tái tạo, sạch, an toàn và định hướng thị trường; bảo tồn rừng và đa dạng sinh học; chống tội phạm bảo tồn; và xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, Giảm ô nhiễm môi trường và giải quyết những thách thức phức tạp mà hệ sinh thái ĐBSCL đang phải đối mặt.

Di sản chiến tranh

Là một phần trong nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm giải quyết các vấn đề sau chiến tranh, USAID cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật ở các tỉnh bị rải chất độc da cam nặng nề. usand đang làm việc với chính phủ Việt Nam để loại bỏ đất bị ô nhiễm tại Sân bay Biên Hòa sau khi hoàn thành thành công việc xử lý tại Sân bay Đà Nẵng – điểm nóng tồn dư dioxin lớn nhất ở Việt Nam sau Việt Nam. USAID cũng hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc xác định vị trí và nhận dạng những người Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh. Công việc này góp phần vào nỗ lực của cả hai nước nhằm vượt qua quá khứ, xây dựng lòng tin và củng cố mối quan hệ song phương, cho phép Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp tục hợp tác an ninh và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Theo đuổi chặt chẽ các mục tiêu chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thông tin bổ sung

Hồ sơ quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia Việt Nam 2020-2025

Related Articles

Back to top button