Văn nghị luận : Khái niệm văn nghị luận là gì và cách làm bài đạt điểm cao

Bài viết này sẽ thảo luận về nội dung của bài báo .

Nó không chỉ chia sẻ các khái niệm quan trọng mà nội dung trong bài luận có thể giúp bạn tạo ra một bài luận lập luận đạt điểm cao.

Hãy bắt đầu …

i Giải thích các khái niệm cần nhớ

Kiến thức quan trọng cần nhớ trước khi viết bài:

1. Luận văn là gì?

Bài luận tranh luận là một dạng bài viết trong đó tác giả và người nói chủ yếu sử dụng lý lẽ và dẫn chứng, sau đó chỉ ra các luận điểm và luận điểm chính thông qua tranh luận để xác định và chỉ ra cho người đọc. Đọc, khán giả có thể nghe được suy nghĩ và ý kiến ​​của tác giả. đang làm việc.

Diễn văn là đồng hành cùng tác giả để giúp người đọc, người nghe tin tưởng, trân trọng và thấu hiểu

2. Đặc điểm của các bài viết tranh luận

Mỗi bài luận tranh luận phải có luận cứ, luận cứ và lập luận:

– Một bài luận là một quan điểm thể hiện các ý tưởng và quan điểm trong một bài văn lập luận.

Một bài báo thường có điểm

 • Các điểm chính
 • Tham số bắt đầu
 • Tham số mở rộng
 • -bgument là cung cấp bằng chứng và lập luận để minh họa một quan điểm.

  – Lập luận là cách tổ chức các luận điểm và việc áp dụng các dẫn chứng nhằm làm cho bài văn trở nên nổi bật và có sức thuyết phục. Lập luận bao gồm các phương pháp lập luận, quy nạp, suy diễn, so sánh, phân tích, tổng hợp,… để lập luận được trình bày hợp lí, không thể bác bỏ.

  3. Bố cục đối số

  Bố cục của bài báo bao gồm:

  Câu hỏi (Mở)

  Giới thiệu vấn đề và tầm quan trọng của nó, nêu lập luận cơ bản cần giải quyết.

  Giải quyết vấn đề (văn bản)

  Trình bày một lập luận và sử dụng các lý lẽ và bằng chứng để thuyết phục khán giả về quan điểm được đưa ra.

  Cuối kỳ (cuối bài viết)

  Thừa nhận tầm quan trọng và ý nghĩa của các vấn đề được nêu ra.

  Tham khảo thêm: Chuẩn bị bố cục luận văn và phương pháp lập luận

  4. Loại giấy

  Trong các khóa học cấp 3 và cấp 3, các loại bài luận bao gồm:

  Thảo luận trên mạng xã hội

  + Thảo luận về một sự kiện hoặc hiện tượng trong cuộc sống của bạn

  + Thảo luận về các vấn đề đạo đức

  + Thảo luận các vấn đề được nêu trong văn học

  Văn xuôi văn học

  + Thảo luận về một bài thơ, đoạn thơ

  + Thảo luận về tác phẩm câu chuyện

  Ngoài những kiến ​​thức trọng tâm trên, để hoàn thành tốt bài văn của mình, bạn cũng cần ghi nhớ đầy đủ các thao tác lập luận trong bài văn.

  Hãy chuyển sang phần tiếp theo của bài viết.

  ii Lập luận trong bài luận tranh luận

  Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các khái niệm, cách triển khai và các ví dụ mẫu, bạn có thể đọc đầy đủ hơn trong bài luận về thao tác lập luận về thao tác lập luận mà chúng tôi đã phát triển. biên dịch.

  Bạn cũng có thể xem bản tóm tắt bên dưới.

  Sáu thao tác viết trên giấy gốm

  • 1. Giải thích
  • 2. Phân tích
  • 3. Bằng chứng
  • 4. Nhận xét
  • 5. So sánh
  • 6. Bác bỏ
  • Chúng tôi hiểu khái niệm, yêu cầu, tác dụng và phương pháp chi tiết của từng thao tác tham số theo bảng sau:

   Hướng dẫn

   – Giải thích cơ bản: giải thích từ, khái niệm khó, nghĩa đen và nghĩa bóng của từ

   – giải thích toàn bộ câu hỏi trên cơ sở này, chú ý đến ý nghĩa rõ ràng và ẩn ý

   Hành động phân tích

   -Khám phá chức năng biểu đạt của chi tiết

   – Sử dụng các liên kết để mở rộng nội dung có ý nghĩa

   – Các phương pháp phân tích phổ biến

   • Chia một đối tượng thành các phần để xem xét
   • Phân loại đối tượng
   • Liên hệ, So sánh
   • Giải thích về giá trung bình
   • Định nghĩa mô tả
   • Chứng minh hành động

    – giải thích lý do tại sao trước

    – Chọn bằng chứng và cung cấp bằng chứng. Cần phân tích dẫn chứng để lập luận thuyết phục hơn. Đôi khi tôi có thể giải thích trước và sau đó dẫn chứng.

    Hành động nhận xét

    Nhận xét luôn có hai phần:

    – Nhận xét về chủ đề của cuộc thảo luận.

    – Câu hỏi đánh giá (đúng vị trí và các tiêu chí cần thiết).

    So sánh các hoạt động

    – Xác định đối tượng thảo luận, tìm các đối tượng tương tự hoặc tương phản, hoặc tìm cả hai đối tượng cùng một lúc.

    – Biểu thị sự giống nhau giữa các đối tượng.

    – Chỉ ra sự khác biệt giữa các đối tượng tùy thuộc vào những gì bạn muốn tìm hiểu.

    – Xác định giá trị cụ thể của đối tượng.

    Từ chối hành động

    – Ý kiến ​​sai lầm có thể được bác bỏ theo một số cách: bác bỏ lập luận, bác bỏ lập luận, bác bỏ lập luận hoặc kết hợp cả ba cách sau:

    • Lập luận bác bỏ: Thường có hai cách để bác bỏ — với sự kiện — bằng lý lẽ
    • Lập luận bác bỏ: Chỉ ra những sai sót trong lập luận và dẫn chứng được sử dụng.
    • Lập luận bác bỏ: Chỉ ra những mâu thuẫn hoặc phi logic trong lập luận của đối phương.
    • Trong nội dung sau đây, đọc tài liệu sẽ chia sẻ các bước chi tiết và đầy đủ để hoàn thành một bài văn nghị luận

     iii Cách viết một bài luận xã hội

     Như đã đề cập ở trên, có 3 loại văn xuôi xã hội:

     • Tranh luận về tư duy đạo đức
     • Tranh luận về các sự kiện trong đời
     • Tranh luận về các vấn đề được nêu trong tài liệu
     • Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cách thực hiện từng điều trên.

      1. Cách viết một bài văn nghị luận về tư tưởng đạo đức

      Các loại câu hỏi thường gặp

      • Chỉ định các yêu cầu thảo luận
      • Chỉ là một đề xuất, không có yêu cầu cụ thể
      • Mô tả vấn đề trực tiếp
      • Đưa ra vấn đề thảo luận một cách gián tiếp thông qua trích dẫn, câu nói, câu chuyện ..
      • – Kỹ năng Phân tích Vấn đề

       + Phân tích chuyên đề là yêu cầu chỉ ra nội dung của đề, thao tác lập luận và phạm vi dẫn chứng. Đây là bước đặc biệt quan trọng khi làm một bài văn nghị luận xã hội.

       + Các bước phân tích đề: Đọc kĩ đề, gạch chân những từ khóa (những từ chứa ý nghĩa của đề), chú ý yêu cầu của đề (nếu có), xác định yêu cầu của đề (tìm hiểu nội dung đề. , tìm ra dạng vật liệu sẽ được sử dụng) và phạm vi).

       + Cần trả lời các câu hỏi sau:

       • Chủ đề này là gì?
       • Có vấn đề cần được giải quyết không?
       • Một tuyên bố luận án có thể được viết lại rõ ràng trên giấy.
       • + Có hai loại chủ đề:

        • Các mẹo nổi để học sinh có thể dễ dàng xác định và gạch chân các mục.
        • Phần chìm đề, học sinh cần đọc kĩ đề để xác định luận điểm dựa trên ý nghĩa của câu văn, câu chuyện hoặc văn bản được trích dẫn.
        • – kỹ năng xác định luận cứ, phát triển luận cứ

         + Nói chung, những bài viết về tư tưởng đạo đức có những điểm sau:

         • Luận điểm 1: Giải thích Tư tưởng Đạo đức
         • Luận điểm 2: Phê bình, Thể hiện tư tưởng đạo đức, Phê bình những biểu hiện sai trái liên quan đến vấn đề
         • Bài báo 3: Bài học kinh nghiệm
         • + Các lập luận nhỏ thường được đưa ra để biện minh cho các lập luận lớn. Một bài báo có thể có nhiều điểm lớn, và mỗi điểm lớn được thể hiện bằng nhiều điểm nhỏ. Dựa trên mỗi chủ đề, học sinh có thể phát triển các lập luận nhỏ hơn.

          Các bước viết một bài văn nghị luận về các vấn đề tư tưởng đạo đức

          + Bước 1: Giải thích

          Cái gì, như thế nào, tân ngữ diễn đạt câu trả lời cho câu hỏi … Đầu tiên, tác giả cần tìm và giải thích nghĩa của từ được coi là từ khóa; nếu bạn đặt nó vào một tình huống cụ thể trong suốt câu, thì sao. có nghĩa là? Sau đó rút ra ý nghĩa khái quát về tư tưởng, đạo đức, ý kiến ​​của tác giả về vấn đề nêu ra.

          + Bước 2: Phân tích

          Phân tích và biện minh những khía cạnh đúng đắn của tư tưởng và đạo đức (thường là trả lời câu hỏi tại sao? Sử dụng dẫn chứng từ đời sống xã hội để chỉ ra tầm quan trọng và tác động của tư tưởng, đạo đức đối với đời sống xã hội).

          + Bước 3: Mở rộng (nếu không)

          Phản bác lại bằng cách lật ngược câu hỏi vừa thảo luận và nếu câu hỏi là đúng, thì hãy chuyển sang phía bên kia của câu hỏi. Ngược lại, nếu vấn đề là sai, hãy xoay chuyển nó bằng cách cho nó thành sự thật, bảo vệ cái đúng cũng có nghĩa là phủ nhận cái sai.

          + Bước 4: Xếp hạng, đánh giá

          Đánh giá xem câu hỏi này đúng hay sai, liệu nó có còn phù hợp cho đến ngày nay không, nó ảnh hưởng đến cá nhân người viết như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến toàn xã hội.

          Từ chối những biểu hiện sai lệch liên quan đến tư tưởng và đạo đức, bởi vì một số ý tưởng và đạo đức đúng trong thời đại này nhưng vẫn còn hạn chế ở những người khác, đúng trong trường hợp này nhưng không phù hợp ở những người khác; trưng bày tham khảo.

          + Bước 5: Hàm ý và bài học kinh nghiệm

          Đầu tiên là bài học kinh nghiệm cho bản thân tác giả (bài học gì đã rút ra, bạn đã làm được chưa, và nếu chưa, bạn cần làm gì để đạt được điều đó …).

          Tiếp theo, đâu là bài học nhận thức cho gia đình, những người xung quanh và xã hội để thuyết phục mọi người áp dụng và cùng hành động.

          Lập dàn ý cho một bài văn nghị luận về một câu hỏi về tư tưởng đạo đức

          Giới thiệu

          – Giới thiệu, giới thiệu các ý tưởng và đạo đức sẽ được thảo luận.

          – Mở ra giải pháp cho vấn đề.

          Nội dung bài đăng

          – Giải thích các ý tưởng và đạo đức sẽ được thảo luận

          Vui lòng lưu ý khi giải thích:

          • Hãy kiên định tư duy đạo đức theo yêu cầu của đối tượng và tránh những suy diễn chủ quan và tùy tiện.
          • Chỉ giải thích những từ và hình ảnh có ý nghĩa ẩn hoặc không rõ ràng.
          • Phải đi từ yếu tố nhỏ đến yếu tố lớn: đầu tiên giải thích từ ngữ và hình ảnh, sau đó nêu ý nghĩa của tất cả các khái niệm đạo đức mà đối tượng yêu cầu.
          • – Đạo đức cần thiết để thảo luận về chủ đề

           + Thảo luận về tính đúng đắn, chính xác và sâu sắc cần thiết cho tư tưởng đạo đức:

           Khi thảo luận về vấn đề này, vui lòng lưu ý:

           • Phân tích và phân chia tư tưởng đạo đức để xem xét, đánh giá.
           • Sử dụng các lý lẽ, luận cứ và bằng chứng để biện minh cho tính đúng đắn trong khi bác bỏ những tuyên bố sai lệch về các vấn đề tư tưởng và đạo đức được đề cập.
           • Trong các cuộc thảo luận, các đánh giá cần thận trọng, khách quan và có cơ sở.
           • + Thảo luận về tính toàn vẹn và toàn diện của tư tưởng đạo đức mà cuộc thảo luận yêu cầu

            Khi thảo luận về vấn đề này, vui lòng lưu ý:

            • Một nhà văn nên đặt và trả lời câu hỏi: Tư tưởng đạo đức có đầy đủ và toàn diện không? Những gì khác có thể được thêm vào?
            • Tác giả cần lật đi lật lại vấn đề, xem xét từ nhiều khía cạnh và nhiều mối quan hệ, đồng thời đánh giá, bổ sung một cách hợp lý và chính xác.
            • Nhà văn phải can đảm, có lập trường tư tưởng vững vàng, có suy nghĩ riêng, dám bày tỏ chính kiến ​​của mình, miễn là hợp tình, hợp lý, có đạo đức.
            • – Học hỏi từ nhận thức và hành động trong cuộc sống

             Khi dạy các bài học về nhận thức và hành động, hãy ghi nhớ:

             • Chương trình giảng dạy cần rút ra từ tư duy đạo đức theo yêu cầu của ngành học, phải hướng đến thanh niên, phù hợp với lứa tuổi thanh niên, thực tế, tránh chung chung và trừu tượng.
             • Hai bài học cần được rút ra, một bài học về nhận thức và một bài học về hành động.
             • Bài giảng cần chân thành và ngắn gọn, tránh khẩu hiệu và những lời hứa suông.
             • Kết luận

              – Đánh giá khái quát và ngắn gọn về tư tưởng, đạo đức đã nghị luận.

              – Phát triển, tương quan, mở rộng, nâng cao các vấn đề.

              Ví dụ tham khảo:

              Cuộc tranh luận về ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống

              Thảo luận xã hội về ý chí

              2. Cách viết một bài văn nghị luận về các sự kiện trong đời

              -Yêu cầu của loại hình này là học sinh cần phân loại các hiện tượng trong cuộc sống (mô tả, phân tích nguyên nhân, các khía cạnh khác nhau của hiện tượng …) để thể hiện thái độ đánh giá của mình. Giải pháp cho các hiện tượng cuộc sống.

              – Kỹ năng Phân tích Vấn đề: Xác định Ba nhu cầu

              • Yêu cầu về nội dung: Cần nghị luận những hiện tượng nào? Bị xã hội lên án, phê phán, đó là hiện tượng tốt, tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống? Cần triển khai bao nhiêu ý trong bài? Những ý tưởng này có liên quan với nhau như thế nào?
              • Yêu cầu phương pháp: thao tác tham số chính để sử dụng? Giải thích, chứng minh, bình luận, phân tích, bác bỏ, so sánh …
              • Yêu cầu đối với phạm vi dẫn chứng: Các bài báo có thể được trích dẫn trong tài liệu, trong cuộc sống thực (hầu hết là trong cuộc sống thực).
              • – Kỹ năng xác định luận cứ, triển khai luận cứ

               • Luận điểm 1: Thực tế
               • Đối số 2: Lý do
               • Lập luận 3: Mối nguy hiểm / Tác động
               • Bài báo 4: Giải pháp, Bài học Kinh nghiệm
               • Các bước viết một bài văn nghị luận về các sự kiện trong đời

                Bước 1: Giải thích

                Tìm và giải thích các từ và từ khóa được đưa ra trong chủ đề. Tuy nhiên, những điều phổ biến như tai nạn giao thông, chửi thề,… là những điều hiển nhiên không cần giải thích.

                Bước 2: Nêu hiện trạng

                Trả lời các câu hỏi dựa trên các sự kiện có thật, hiện tượng xảy ra ở đâu, vào thời điểm nào, quy mô nào, đối tượng của hiện tượng là ai và nó ảnh hưởng đến mức độ nào …

                Bước 3: Giải thích lý do

                Mô tả tình huống và lý do

                • Nguyên nhân khách quan (tác động từ bên ngoài như luật pháp, nhà nước, xã hội …)
                • Nguyên nhân chủ quan (do nhận thức, nhận thức, thói quen … của con người).
                • Bước 4: Đánh giá kết quả và hậu quả

                 Dù là hiện tượng tích cực hay tiêu cực thì đều dẫn đến kết quả, tác dụng tương ứng (nếu là hiện tượng tích cực; nếu là hiện tượng tiêu cực thì là hậu quả có hại).

                 Bước 5: Giải pháp

                 Đề xuất các giải pháp thích hợp dựa trên việc đánh giá các hệ quả / hậu quả. Về hậu quả thì phải có giải pháp mạnh để ngăn chặn, nếu là hậu quả thì phải khuyến khích, động viên, khuyến khích và phát triển.

                 Lập dàn ý cho một bài luận tranh luận về một sự kiện trong đời

                 Giới thiệu

                 – Giới thiệu các sự kiện, hiện tượng cần thảo luận

                 – Mở ra con đường giải quyết vấn đề: diễn đạt ý tưởng nói chung

                 Nội dung bài đăng

                 – Giải thích các hiện tượng trong cuộc sống

                 Vui lòng lưu ý khi giải thích:

                 • Nhấn mạnh vào các hiện tượng thực tế cuộc sống mà đối tượng yêu cầu và tránh suy diễn chủ quan, tùy tiện.
                 • Nhấn mạnh vấn đề sẽ thảo luận trong bài viết.
                 • – Thảo luận về các hiện tượng trong cuộc sống

                  + Phân tích những khía cạnh, biểu hiện của các sự kiện, hiện tượng trong cuộc sống cần nghị luận

                  + Nêu cách đánh giá, nhận định từ các khía cạnh đúng sai, lợi ích, sở thích,…, lý giải những mặt tích cực và hạn chế của sự kiện, hiện tượng, bày tỏ sự đồng tình, khen ngợi hoặc lên án, phê phán.

                  + chỉ nguyên nhân của sự việc, hiện tượng, chỉ ra phương hướng khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực của sự việc, hiện tượng.

                  – Học hỏi từ nhận thức và hành động trong cuộc sống

                  Xây dựng mối liên hệ với bản thân và cuộc sống thực, rút ​​ra những bài học về nhận thức và hành động.

                  Kết luận

                  – Đánh giá chung về các sự kiện và hiện tượng cuộc sống được thảo luận

                  – Các vấn đề về phát triển, mở rộng, nâng cao.

                  Ví dụ tham khảo:

                  Thảo luận trên mạng xã hội về bạo lực học đường

                  Cuộc thảo luận trên mạng xã hội về sự thờ ơ

                  3. Cách viết bài văn nghị luận về các vấn đề xã hội từ văn học

                  Đây là bài văn nghị luận về những vấn đề xã hội, triết lý nhân văn sâu sắc được đúc kết từ văn học nghệ thuật. Vấn đề xã hội này có thể đã được học trong chương trình sách giáo khoa của các em hoặc được trích dẫn trên một số tờ báo, tài liệu khoa học.

                  Đây là một dạng đề tổng hợp, đòi hỏi học sinh phải có kiến ​​thức cả về văn học và cuộc sống.

                  2 bước

                  Bước 1 : Tóm tắt, giải thích và nêu nội dung chính của vấn đề xã hội nêu ra.

                  Bước thứ hai : Nghị luận xã hội, theo đó là tư tưởng đạo lí hay hiện tượng đời sống để thực hiện thao tác nghị luận xã hội bình thường.

                  Đại cương

                  Giới thiệu

                  – Dẫn dắt và trình bày các cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội được nêu ra trong văn học.

                  – Mở ra giải pháp cho vấn đề.

                  Nội dung bài đăng

                  – Vài nét về tác giả và tác phẩm

                  Xin trân trọng giới thiệu tác giả, tác phẩm có vấn đề về luận điểm.

                  -làm luận về các vấn đề xã hội được nêu ra trong văn học khi cần thiết

                  + Nêu các vấn đề được nêu trong tài liệu:

                  • Tác giả phải sử dụng kỹ năng đọc – hiểu để trả lời câu hỏi: Câu hỏi là gì? Nó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm?
                  • Hãy nhớ rằng một tác phẩm văn học chỉ là cái cớ để thảo luận và bàn luận về các vấn đề xã hội, vì vậy không nên đi sâu phân tích tác phẩm mà hãy chủ yếu gợi ra những hàm ý xã hội có liên quan để thảo luận.
                  • + Trích từ một vấn đề xã hội, tác giả thực hiện một bài xã hội nêu quan điểm của bản thân về vấn đề xã hội này:

                   • Những vấn đề cần bàn luận ở đây (và cả những vấn đề xã hội mà nhà văn nêu ra trong tác phẩm văn học của mình) có thể là những tư tưởng đạo đức hoặc những hiện tượng có thật trong đời sống.
                   • Vì vậy tác giả chỉ cần nắm vững cách làm các bài văn nghị luận xã hội khác nhau (về tư tưởng đạo lí, về một loại hiện tượng đời sống) là có thể làm tốt phần này.
                   • Khẳng định tầm quan trọng của vấn đề trong việc tạo ra giá trị công việc.
                   • – Học hỏi từ nhận thức và hành động trong cuộc sống

                    Khi dạy các bài học về nhận thức và hành động, hãy ghi nhớ:

                    • Đề tài cần rút ra bài học từ những vấn đề xã hội (tư tưởng đạo đức hoặc hiện tượng đời sống) nêu ra trong tác phẩm, phải hướng đến thanh niên, phù hợp và cần thiết. Thực tế và trẻ trung, tránh chung chung và trừu tượng.
                    • Hai bài học cần được rút ra, một bài học về nhận thức và một bài học về hành động.
                    • Bài giảng cần chân thành và ngắn gọn, tránh khẩu hiệu và những lời hứa suông.
                    • Kết luận

                     – Đánh giá khái quát và ngắn gọn về vấn đề xã hội được thảo luận.

                     – Phát triển, tương quan, mở rộng, nâng cao các vấn đề.

                     Ví dụ tham khảo

                     Cuộc tranh luận về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ​​Việt Nam

                     câu chuyện của kiều nữ là một bản cáo trạng về một xã hội vô nhân đạo chà đạp lên con người

                     4. Những lưu ý khi viết một bài luận xã hội

                     – Đề cao các loại kiến ​​thức, so sánh, phát triển và vận dụng vào các bài viết trong nhà trường và cuộc sống sao cho phong phú, sâu sắc, đầy đủ và cô đọng nhất.

                     – Viết bài phải chủ động, mạnh dạn vì khác với văn xuôi văn học, nói chung, người viết có thể dựa vào sách giáo khoa hoặc sự hướng dẫn của giáo viên. Văn xuôi xã hội hoàn toàn buộc người viết phải chủ động đưa ra ý kiến ​​của mình, có thể có hoặc không. là sự thật, được đa số chấp nhận hay bác bỏ, miễn là nó thuyết phục người đọc bằng một lập luận xác đáng.

                     – Dạng câu hỏi thảo luận xã hội chỉ cho tối đa 3 điểm, không nên quá dài. Trong yêu cầu cụ thể, đề thi có thể quy định bài viết không quá 600 từ, tức là với khổ giấy thi chính thức đang sử dụng hiện nay thì chỉ cần không quá 2 trang, còn các bài ngắn thì hơn. khó hơn những cái dài. , các ứng viên cần chú ý thời gian, để không bị phân tâm, tránh ảnh hưởng đến công việc của các bộ phận khác.

                     iv Cách viết bài luận văn học

                     1. Cách viết một bài văn nghị luận về một đoạn thơ hoặc đoạn thơ

                     Bài văn nghị luận về một đoạn thơ, đoạn thơ nêu nhận xét, đánh giá của tác giả về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, đoạn thơ.

                     Hình thức chính của loại bài viết này là phân tích hoặc bình luận.

                     Giới thiệu

                     Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu cảm nhận chung nhất, nêu cảm xúc, suy nghĩ của tác giả về đoạn thơ, đoạn thơ. Nội dung bài đăng

                     Ý chính của bài viết triển khai. Các gạch đầu dòng cần được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, hệ thống và mạch lạc.

                     Kết luận

                     Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, đoạn thơ; qua đó nhấn mạnh ý nghĩa của đoạn thơ, đối với sự nghiệp tác giả, văn học và người đọc …

                     Ngoài những điều trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm một bài viết mà chúng tôi tổng hợp về cách làm một bài thơ.

                     2. Cách viết một bài luận về một câu chuyện

                     Biểu mẫu biện luận

                     – Có một số thảo luận đáng kể về tác phẩm câu chuyện và có thể bao gồm:

                     • Phân tích tác phẩm truyện (phân tích giá trị nghệ thuật của truyện (hoặc đoạn trích); phân tích nhân vật; phân tích nội dung hoặc đặc điểm nghệ thuật của tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích; …);
                     • Nêu cảm nghĩ của em về tác phẩm truyện (cảm nghĩ về tác phẩm (đoạn trích); cảm nghĩ về nhân vật; cảm nghĩ về chi tiết cụ thể …);
                     • Bình luận về một mẩu truyện (bình luận về nhân vật, chủ đề của mẩu truyện …).
                     • ——Sự phân định và tách biệt các hình thức nghị luận nêu trên chỉ mang tính chất tương đối, thực tế các hình thức văn bản nêu trên có thể đan xen lẫn nhau. Theo yêu cầu cụ thể của việc lựa chọn chủ đề, xác định mức độ, phạm vi, hình thức chính và kết hợp các hình thức lập luận khác.

                      Tạo dàn ý

                      – Phần mở đầu: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu cái nhìn khái quát nhất về truyện (hoặc đoạn trích) đang nghị luận.

                      – body: Phần thân bài của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) có thể dựa vào:

                      • Những điều tác giả đề cập đến trong tác phẩm (hoặc đoạn trích).
                      • Giá trị của tác phẩm (hoặc đoạn trích) (bao gồm giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật; nếu nói giá trị nội dung thì chú trọng giá trị thực tiễn, giá trị nhân văn, …; nếu nói giá trị nghệ thuật thì chú trọng kết cấu, nhân vật, ngôn ngữ, tình huống, …).
                      • Trong quá trình xây dựng luận văn, cần sử dụng một hệ thống luận cứ phong phú và phù hợp để tăng độ tin cậy và sức thuyết phục của ý kiến ​​làm việc.
                      • – Kết bài: Giới thiệu khái quát (đoạn trích) bài phê bình và đánh giá chung về tác phẩm truyện.

                       Trên đây là tổng hợp những kiến ​​thức trọng tâm và cách làm một bài văn nghị luận. Chúc các bạn luôn học tập tốt và luôn đạt kết quả cao nhất.

Related Articles

Back to top button