Biển số xe 29 là ở đâu, tỉnh nào?

& gt; & gt; & gt; Xem ký hiệu biển số xe các tỉnh trên cả nước

Ô tô và xe máy phải được đăng ký với cơ quan chức năng quốc gia và được cấp biển số riêng (biển cấm xe cơ giới) trước khi được lưu thông trên vỉa hè. Không liên quan đến nhau để giao công việc hành chính của chính phủ.

Hiện tại nước tôi có 63 tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi tỉnh, thành phố tương ứng sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và ghi rõ trong thông báo. Mục 58/2020 / tt-bgtvt vận chuyển.

Do đó, biển số 29 thuộc về Hà Nội. Ngoài ra, thành phố Hà Nội còn sử dụng các biển số xe ký hiệu 30, 31, 32, 33 và 40.

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phía bắc giáp các tỉnh Tài Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, phía nam giáp Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng An. Ở phía đông, hòa bình và thịnh vượng ở phía tây.

Thủ đô Hà Nội có 30 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy tại các quận, huyện thị xã thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội vào thời điểm:

 • Biển số Quận Batin: 29b1 / b2.
 • Biển số Quận Hoàn Kiếm: 29c1.
 • khu vực hai bà trung biển số: 29d1 / d2.
 • Biển số miền Đông: 29e1 / e2.
 • Biển số xe Quận Tây Hồ: 29f1.
 • Biển số Khu giới trẻ: 29g1.
 • Biển số xe Quận Hoàng Đài: 29h1 / h2.
 • Biển số Longbian: 29k1.
 • biển số quận nam từ liem: 29l1.
 • tu liem Biển số miền Bắc: 29l5.
 • Biển số quận Hedong: 29t1 / t2.
 • Biển số khu vực Cầu Giẽ: 29p1.
 • Biển số Thị xã Sơn Tây: 29u1.
 • biển số khu vực thanh tri: 29 mét vuông.
 • Biển số ở Quận Jialin: 29n1.
 • Biển số quận Tong’an: 29s1 / s2.
 • biển số khu sơn soc: 29s6.
 • Biển số Quận Meiling: 29z1.
 • Biển số Quận Bavi: 29v1.
 • biển số khu vực phúc thọ: 29v3.
 • Biển số khu vực Thạch đó: 29v5.
 • biển số khu vực quới: 29v7.
 • biển số xe huyện tôi: 29×1.
 • Biển số Quận Danfang: 29×3.
 • Biển số bánh xe: 29×5.
 • biển số khu vực thanh oai: 29×7.
 • Biển số của tôi duc: 29y1.
 • Biển số khu vực Vũng hoa: 29y3.
 • Biển số khu vực huyện Thường Tín: 29y5.
 • Biển số khu vực phú cường: 29y7.
 • tp.hn Biển số xe thành phố: 29a, 29b, 29c, 29d, 29ld, 29r, 29kt.

  Nội dung liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *