Biển số xe 29 là ở đâu, tỉnh nào?

& gt; & gt; & gt; Xem ký hiệu biển số xe các tỉnh trên cả nước

Ô tô và xe máy phải được đăng ký với cơ quan chức năng quốc gia và được cấp biển số riêng (biển cấm xe cơ giới) trước khi được lưu thông trên vỉa hè. Không liên quan đến nhau để giao công việc hành chính của chính phủ.

Hiện tại nước tôi có 63 tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi tỉnh, thành phố tương ứng sẽ có một ký hiệu biển số xe riêng để phân biệt và ghi rõ trong thông báo. Mục 58/2020 / tt-bgtvt vận chuyển.

Do đó, biển số 29 thuộc về Hà Nội. Ngoài ra, thành phố Hà Nội còn sử dụng các biển số xe ký hiệu 30, 31, 32, 33 và 40.

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phía bắc giáp các tỉnh Tài Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, phía nam giáp Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng An. Ở phía đông, hòa bình và thịnh vượng ở phía tây.

Thủ đô Hà Nội có 30 đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Chi tiết ký hiệu biển số xe máy tại các quận, huyện thị xã thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội vào thời điểm:

Related Articles

Back to top button