HOCTHUE.NET: Phương pháp &quotAction research&quot và &quotProgram Evaluation&quot trong giáo dục

Bài viết này là dành cho bạn vì hocthue.net sẽ giải thích các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong quá trình tạo luận văn hoặc nghiên cứu giáo dục, chúng vừa là “nghiên cứu hành động” (động) và “đánh giá chương trình”. Các tác giả cũng so sánh hai phương pháp để hiểu rõ hơn.

Giáo viên ở tất cả các cấp gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu là điều bình thường, vì họ hiếm khi cần nghiên cứu khoa học. Một khó khăn điển hình khi viết luận văn thạc sĩ hoặc phải thực hiện một chương trình trải nghiệm là thiếu phương pháp nghiên cứu trong khoa học nói chung và khoa học giáo dục nói riêng.

1. Phương pháp nghiên cứu chung

Mọi quy trình nghiên cứu sẽ đáp ứng quy trình nghiên cứu chung sau:

Bước 1:

Nghiên cứu lý thuyết hoặc lập luận để trình bày nghiên cứu rõ ràng hơn (bạn biết mình đang làm chủ đề gì, bạn phải lập luận về chủ đề đó để làm cho nó rõ ràng hơn … ví dụ: nếu bạn đang học “kỹ năng nói tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo” , có thể cần làm rõ khái niệm và lý thuyết về “kỹ năng” (nếu có)

Có câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu: Một câu hỏi nghiên cứu giống như một vấn đề nêu rõ vấn đề cần giải quyết. Ví dụ, trong chủ đề trên, câu hỏi nghiên cứu là: Trẻ em ở trường xyz nói tiếng Anh tốt như thế nào? Giả định rằng sử dụng chương trình học tiếng Anh mới sẽ cải thiện các kỹ năng của học sinh.

Bước Hai:

 • Thu thập
 • Lấy mẫu và Thiết kế:
 • Khi bạn thu thập bất kỳ loại dữ liệu nào, đặc biệt là dữ liệu định lượng, cho dù là quan sát, thông qua khảo sát hay từ Dữ liệu cũ, bạn cần phải quyết định dữ liệu nào cần thu thập và từ ai.

Để làm rõ hơn “mẫu” và “dân số”, hãy coi số học sinh trong trường của bạn là một tập hợp, một mẫu là 2 đại diện cho mỗi lớp, với tổng số 50 học sinh. Vì vậy 50 sinh viên này sẽ được coi là “mẫu”. Về mặt khoa học, một mẫu phải chứa các tỷ lệ tương tự của các nhóm con trong tổng thể và không loại trừ bất kỳ nhóm cụ thể nào, bằng cách lấy mẫu hoặc theo thiết kế, hoặc bởi bất kỳ ai chọn phản hồi. Lưu ý là mẫu phải đủ lớn để cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn, tránh những sai sót đáng tiếc. Nó không nhất thiết phải là một tỷ lệ phần trăm cụ thể trong tổng số của bạn, nhưng ít nhất nó cần phải ở một kích thước nhất định mà nghiên cứu khoa học của bạn có nhiều khả năng chính xác nhất. Ngược lại, nếu nó không đủ lớn, nghiên cứu sẽ không chính xác. Ví dụ, tuyển 10 sinh viên vào một trường 5.000 sinh viên là không thể chấp nhận được.

Bước 3:

Xử lý dữ liệu: sàng lọc tệp, phân tích tệp, thống kê xử lý thông tin, hiển thị biểu đồ

2. Nghiên cứu Hành động và Phương pháp Đánh giá Chương trình

2.1 Nghiên cứu hành động

Nghiên cứu hành động có thể được gọi là n hững nghiên cứu hành động. Nghiên cứu hành động là sự can thiệp có chủ ý vào một tình huống để cải thiện tình hình hoặc giải quyết một vấn đề. Theo denscombe (2010, p 6), mục đích của nghiên cứu hành động là giải quyết các vấn đề cụ thể và đưa ra hướng dẫn cho các hoạt động hiệu quả. Cách tiếp cận này không phải là vấn đề đánh giá kết quả, mục tiêu, mà là hiểu tình hình. Ví dụ, bạn cần nghiên cứu trường hợp của một học sinh lớp 8 với kỹ năng nghe kém. Bạn cần trả lời lý do tại sao học sinh lớp 8 có kỹ năng nghe kém.

 1. Thiết kế nghiên cứu hành động để tạo ra các giải pháp giúp quy trình hoặc thủ tục tốt hơn (ví dụ: cải thiện kỹ năng đọc, nghe)
 2. Nghiên cứu hành động thực tế nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn của các học viên
 3. oh>

  Quá trình này bao gồm bốn giai đoạn: lập kế hoạch, hành động, quan sát và nhận thức.

  Nghiên cứu hành động - Action Research

  Chu trình nghiên cứu theo phương pháp hành động, McTaggart (1988)

  2.2 Nghiên cứu đánh giá chương trình (evaluation program)

  Đánh giá chương trình là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm thu thập, phân tích và sử dụng thông tin để trả lời các câu hỏi về chương trình, chính sách và chương trình, đặc biệt là về hiệu lực và hiệu quả của các thành tựu. mục tiêu hay không?

  Để rõ hơn, chúng tôi so sánh Nghiên cứu hành động và Đánh giá chương trình như sau:

  Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo các tài liệu sau.

  Tài liệu tham khảo:

  Denscombe, M. (2010). Hướng dẫn Nghiên cứu Tốt: Dành cho các dự án nghiên cứu xã hội nhỏ. Virgin Land: mcgraw-hill / Nhà xuất bản Đại học Mở, 2010.

  Adu, p. (Ngày 10 tháng 3 năm 2017). Sự khác biệt giữa nghiên cứu hành động và đánh giá dự án. Lấy từ https://www.slideshare.net/kontorphilip/difference-between-action-resea…

  Kemis, s. và McTaggart R. (1988). Người lập kế hoạch nghiên cứu hành động. Nhà xuất bản Đại học Deakin, Geelong, Victoria, xuất bản lần thứ 3.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button