Quy tắc xác định số có nghĩa trong đo lường là gì? | INGOA.INFO

chu-so-co-nghia-la-gi-ingoa

Các chữ số quan trọng

Kết quả của các phép đo trực tiếp phải được ghi lại để người dùng dữ liệu biết độ chính xác của các phép đo. Về nguyên tắc, dữ liệu nên được ghi lại sao cho chỉ số đứng đầu là không xác định. Độ không đảm bảo là số được ước lượng trên thang chia cho giá trị của dụng cụ đo không nằm trong độ chính xác tiêu chuẩn của giá trị.

chu-so-co-nghia-ingoa

Ví dụ: ghi thể tích là 23,40 ml có nghĩa là thang đo trên dụng cụ là 0,1 ml và số đọc trên thang ml là không xác định (ước tính). Số đáng tin cậy được gọi là số có nghĩa cùng với số không xác định đầu tiên.

Quy tắc xác định số đáng kể

Tất cả các số không đều là số không và là các chữ số có nghĩa trong các phép đo. Ví dụ: Các số đo: 24,7 m; 0,734 m; 714 m. Các số này có 3 chữ số có nghĩa.

Một số 0 xuất hiện ở giữa một số khác 0 là một số hợp lệ. Ví dụ: Các số đo: 7.0003 m; 40,79 m; 1.503 m. Các số này có 4 chữ số có nghĩa.

Một số 0 trước tất cả các số không phải là số không vô nghĩa. Ví dụ: Các số đo: 0,0071 m; 0,42 m; 0,000099 m. Những con số này chỉ có 2 chữ số có nghĩa.

quy-tac-xac-dinh-so-co-nghia-ingoa

Số 0 ở cuối mỗi chữ số và ở bên phải dấu thập phân là có ý nghĩa. Ví dụ: Các số đo: 43,00 m; 1,010 m; 9,000 m. Các số này có 4 chữ số có nghĩa.

Số 0 được sử dụng để đặt dấu thập phân không được tính là các chữ số có nghĩa. Ví dụ, chỉ có 2 chữ số có nghĩa (3 và 4) trong số 0,0034, nhưng 4 chữ số có nghĩa trong 3,040.

Các số phức thường được chuyển đổi thành lũy thừa thập phân và chỉ các chữ số trong phần nguyên mới được tính là số có nghĩa. Ví dụ: 1064 = 1,064.10 3 có 4 chữ số có nghĩa 0,000520 = 5,20.10 -4 có 3 chữ số có nghĩa hoặc 5,2.10 -4 có 2 chữ số có nghĩa

Theo các quy tắc trên, 2,4g dữ liệu có 2 con số có nghĩa. Nếu bạn chuyển đổi sang miligam, bạn phải viết 2,4.10 ^ 3mg (2 số có nghĩa) mà không biết 2.400 (4 số có nghĩa).

Quy tắc làm tròn

Chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn trong phép tính để giảm độ chính xác của kết quả vì việc làm tròn được thực hiện ở các giai đoạn trung gian.

Nếu số ngay sau con số quan trọng nhỏ hơn 5, tất cả các số liệu quan trọng tiếp theo sẽ bị bỏ qua. Nếu số theo sau chữ số có nghĩa lớn hơn hoặc bằng 5 thì thêm 1 vào chữ số có nghĩa cuối cùng.

quy-tac-lam-tron-so-ingoa

<3

Ví dụ: a = 6,145 + 13,24 = 19,385 làm tròn thì a = 19,4 (giữ lại số thập phân)

b = 1374,252 – 309,48 = 1037,772 vòng thì b = 1037,77 (đến hai chữ số thập phân)

Khi nhân và chia, số nghĩa được giữ lại trong kết quả cuối cùng bằng số có nghĩa của thừa số có ít chữ số có nghĩa nhất.

Ví dụ: x = (3.084 x 0.2750 / 41.256 = 0.020557 vòng thì x = 0.0206 (3 chữ số có nghĩa)

y = (6,125.10 ^ -5x 3,7.10 ^ -8) /5,73.10^3= 4.220.10 ^ -16 làm tròn y = 4,2.10 ^ -16 (2 chữ số có nghĩa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *