Tiêu chuẩn BRC là gì?

brc là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm được thành lập vào năm 1998 bởi hiệp hội bán lẻ của Anh (brc), có liên quan đến việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được hơn 8.000 công ty thực phẩm tại hơn 80 quốc gia chấp nhận.

10 yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn brc bao gồm:

1. Cam kết của quản lý cấp cao và cải tiến liên tục: Quản lý cấp cao phải thể hiện cam kết đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn BRC bằng cách cung cấp các nguồn lực, thông tin liên lạc, xem xét và hành động thích hợp.

2. Kế hoạch An toàn Thực phẩm – Phân tích và Kiểm soát Mối nguy: Kế hoạch an toàn thực phẩm phải dựa trên các nguyên tắc toàn diện của Bộ luật HACCP, được thực hiện và duy trì. kế hoạch này phải tham chiếu mọi yêu cầu pháp lý hiện hành, quy định hoặc nguyên tắc ngành.

3. đánh giá nội bộ: cần có hệ thống đánh giá hiệu quả để xác minh rằng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và các quá trình liên quan đảm bảo rằng các yêu cầu của tiêu chuẩn có hiệu lực và được đáp ứng.

4. hành động khắc phục và phòng ngừa: cần có các quy trình hiện có để điều tra, phân tích và khắc phục sự không phù hợp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản phẩm.

5. Theo dõi: Cần có một hệ thống để theo dõi thành phẩm theo số lô, từ nguyên liệu thô qua quá trình sản xuất đến thành phẩm giao cho khách hàng. hệ thống phải được thiết kế để có thể truy xuất thông tin này trong một khoảng thời gian hợp lý.

6. thiết kế, dòng sản phẩm và sự phân biệt: các cơ sở và thiết bị phải được thiết kế, xây dựng và bảo trì để tránh nhiễm bẩn sản phẩm và phù hợp với luật pháp liên quan.

7. Làm sạch và khử trùng: Các tiêu chuẩn làm sạch và khử trùng phải được duy trì để đạt được các tiêu chuẩn vệ sinh đầy đủ và tránh ô nhiễm cho sản phẩm.

8. Yêu cầu xử lý đối với nguyên liệu đặc biệt: Nguyên liệu chứa chất gây dị ứng và nguyên liệu duy trì nhận dạng: Cần có các quy trình áp dụng để kiểm soát các nguyên liệu đặc biệt, bao gồm cả chất gây dị ứng và nguyên liệu được duy trì để tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản phẩm không bị ảnh hưởng. .

9. kiểm soát hoạt động: cần có các quy trình hiện có để xác minh hoạt động của thiết bị và quy trình phù hợp với kế hoạch an toàn thực phẩm, do đó đảm bảo tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản phẩm.

10. đào tạo: phải có một hệ thống để chứng minh rằng nhân viên có khả năng ảnh hưởng đến tính hợp pháp, chất lượng và an toàn của sản phẩm; đủ điều kiện, dựa trên bằng cấp, đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc.

(theo www.vinalab.org.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *