Đảng bộ bộ phận Cơ sở II | Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh

1. lịch sử hình thành và phát triển

từ một tổ chức đảng có tên là Chi bộ cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương, tháng 10 năm 2011, Chi bộ cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh tách thành 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngoại thương theo quyết định số. 24-qĐ / du ngày 31/10/2011 của Đảng bộ nhà trường gồm: cán bộ – giáo sư với 17 đảng viên và chi bộ sinh viên có 28 đảng viên.

với sự lớn mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở ii, tháng 12 năm 2017, Đảng ủy trường đã ban hành Quyết định số. trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại thương, gồm 4 chi bộ trực thuộc và có quyết định số. 45 / qd / du ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc chỉ định ban chấp hành đảng bộ bộ phận và đảng bộ 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy trường đại học ngoại thương.

2. vai trò nhiệm vụ

Sự tham gia của chi bộ trường đại học ngoại thương hạng ii trực thuộc đảng ủy trường đại học ngoại thương có chức năng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phát huy vai trò là người trung tâm chính. chính trị viên, đảng viên lãnh đạo, cán bộ, học viên chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Chi bộ cơ sở ii có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của toàn đảng bộ chi bộ cơ sở ii; xây dựng các tổ chức đảng phái; lãnh đạo các tổ chức quần chúng ii.

3. cơ cấu tổ chức

Đảng bộ cơ sở II đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, trong đó có 05 đồng chí được chỉ định giữ chức vụ cấp ủy viên. một phần theo quyết định số. 172 / qd-du ngày 22 tháng 5 năm 2020, bao gồm:

+ đồng chí nguyễn xuân minh – bí thư chi đoàn cơ sở ii. + Đ / c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở II. + Đồng chí Phạm Thu Thủy – ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ phận cơ sở ii. + Đồng chí Trần Quốc Đạt – ủy viên ban chấp hành đảng bộ bộ phận cơ sở ii. + đồng chí huynh thị mỹ linh – ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở ii.

Tính đến tháng 01/2022, căn cứ Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Ngoại thương về việc sắp xếp nhân sự đảng viên và Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II có 90 đảng viên, sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Viên chức Hành chính 1, Chi bộ Viên chức Hành chính 2, Chi bộ Giảng viên Cơ sở II, Chi bộ Sinh viên Cơ sở II).

+ chi bộ hành chính 1: gồm 02 đảng viên là giám đốc và phó giám đốc cơ sở ii và các đảng viên làm công tác tổ chức – hành chính, ban công tác đảng – đoàn thể, ban đào tạo quốc tế, ban công tác chính trị & amp; sinh viên, bộ phận thông tin – thư viện, bộ phận quản trị – thiết bị, bộ phận truyền thông & amp; quan hệ đối ngoại.

+ chi bộ hành chính 2 gồm 01 đảng viên là phó giám đốc cơ sở ii và các đảng viên làm việc tại ban quản lý đào tạo, phòng kế hoạch – tài chính, ban khảo thí & amp; đảm bảo chất lượng, quản lý khoa học – hợp tác quốc tế.

+ Chi bộ khoa cơ sở ii gồm 01 đảng viên là phó giám đốc cơ sở ii, giáo sư các bộ môn: khoa học cơ bản, kinh tế – luật, kinh doanh và amp; thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và tài chính kế toán, ngoại ngữ.

+ chi bộ sinh viên cơ sở ii gồm 01 đảng viên sinh hoạt trong ban công tác đảng – đoàn thể, sinh viên học tập tại cơ sở ii.

danh sách chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở ii như sau:

Chi bộ cơ sở II ngày càng phát triển vững mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ, được tập thể đảng viên, cán bộ cơ sở II đồng tình, tín nhiệm cao. chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể trong sạch vững mạnh tạo động lực thúc đẩy cơ sở ii ngày càng phát triển trong khu vực phía nam.

4. liên hệ:

tổ công tác đảng, ban công tác đảng – đoàn thể, trường đại học ngoại thương cơ sở ii tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.

– địa chỉ: nhà a, trệt, phòng a010, số 15, đường d5, quận 25, quận bình thạnh.

– email: vanphongdbbp.cs2@ftu.edu.vn. điện thoại: 028.35127254 (803).

Related Articles

Back to top button