Tư bản ứng trước là gì – Cẩm Nang Tiếng Anh

với sổ tay tiếng Anh , hãy xem bài viết “ vốn nâng cao là gì ” bên dưới!

video viết hoa nâng cao

tạm ứng vốn là gì?

Tư bản khả biến là một khái niệm trong kinh tế chính trị học Marx-Lenin dùng để chỉ một bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động (trả lương, thuê công nhân), số lượng của nó thay đổi trong quá trình sản xuất. và tạo ra giá trị thặng dư. [1] Marx biểu thị tư bản khả biến là v . tư bản khả biến có thể tạo ra sự thay đổi về giá trị. tư bản không đổi là điều kiện tất yếu và cần thiết để sản xuất ra giá trị thặng dư, và tư bản khả biến đóng vai trò quyết định trong quá trình này, vì nó là bộ phận của tư bản đã tăng trưởng.

Tư bản ứng trước là gì

phân tích lượng vốn dự kiến ​​là gì?

Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. trong quá trình sản xuất, giá trị của tư liệu sản xuất do sức lao động cụ thể của người lao động chuyển sang sản phẩm mới, lượng giá trị của nó không đổi. phần vốn đó được gọi là vốn bất biến. nhưng đối với phần tư bản dùng để mua sức lao động, trong quá trình sản xuất, bằng sức lao động trừu tượng của mình, người công nhân tạo ra giá trị mới không chỉ bù đắp đầy đủ giá trị sức lao động của người lao động mà còn tạo ra giá trị thặng dư cho do đó, phần tư bản này đã thay đổi về lượng và được gọi là tư bản khả biến. [3]

Một mặt, giá trị của nó trở thành phương tiện sinh sống của người lao động và biến mất trong tiêu dùng của người lao động. mặt khác, trong quá trình sản xuất, thông qua lao động trừu tượng, người công nhân tạo ra giá trị mới không những đủ bù đắp cho công việc của mình mà còn có giá trị thặng dư cho nhà tư bản. do đó, phần tư bản dùng để mua sức lao động trải qua một sự thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất. phần vốn này được gọi là vốn khả biến, ký hiệu là v .

ý nghĩa của ký hiệu ứng vốn là gì

Việc phân chia tư bản ứng trước thành tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) dựa trên vai trò của từng bộ phận tư bản trong việc sản xuất ra giá trị thặng dư. ở đây thienmaonline.vn việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động là một đặc điểm riêng của tư bản sản xuất và cơ sở của sự phân chia là phương thức chuyển giá trị của nó vào sản phẩm trong quá trình sản xuất, hay dựa trên phương thức lưu thông của vốn.

trong công ty tư bản, người lao động tạo ra giá trị, về quy mô, vượt quá chi phí tiền lương, tức là tạo ra giá trị thặng dư. do đó, giá trị của tư bản ứng trước không những được bảo toàn trong quá trình tạo ra giá trị mới, mà còn được tăng thêm một lượng bằng giá trị thặng dư. mac là người đầu tiên phát hiện ra sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. giá trị thặng dư chỉ là sự gia tăng của tư bản khả biến chỉ nguồn gốc thực sự của thienmaonline.vn là sự tạo ra giá trị thặng dư. [4]

tư bản khả biến cũng là một tham số để tính tỷ suất giá trị thặng dư ( m ”)

tham chiếu

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Tái bản), Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa quốc gia về các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2005 ^ Kinh tế chính trị Mác – Lê nin (tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung), vũ anh tuấn, phạm quang báo, nhà xuất bản tổng hợp, thành phố hồ chí minh, 2007 ^ 100 câu hỏi và bài tập trong marxist lý luận – kinh tế chính trị tập thể (tái bản lần thứ 5), an nhu hai, nhà xuất bản lý luận chính trị, hà nội, 2008 ^ chính trị, bộ giáo dục và đào tạo – nhà xuất bản: lê thế lang, xã luận chính trị quốc gia – sự thật, nội hà, 2004 (tái bản có bổ sung và sửa chữa)

#capital #capital #advance #previous # What’s is #what

xem thêm: bảng giá medlatec 2021

từ khóa: vốn trả trước là gì, vốn trả trước, số vốn trả trước là gì, số vốn trả trước, vốn trả trước bao gồm, ký hiệu vốn trả trước là gì, quy mô vốn trả trước, quy mô vốn trả trước, công thức vốn ứng trước, là gì Tư bản theo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư bản đầu tư là gì, ký hiệu cho tư bản khả biến, giá trị, tư bản là gì, từ cho tư bản khả biến là gì, từ cho tư bản bất biến là gì ?, tư bản bất biến là gì ?,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *