Chuyên mục
Tranh

Giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành

Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những lĩnh vực phức tạp vì ngày nay tranh chấp đất đai ngày càng trở nên phổ biến với nhiều loại tranh chấp khác nhau. xung đột lãnh thổ liên quan đến việc phân định quyền tài sản, tranh tụng thừa kế, tranh tụng liên quan đến tài sản chung của vợ chồng … với bài viết dưới đây công ty luật fblaw xin giới thiệu đến các bạn những quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục trong quy trình giải quyết tranh chấp đất đai.

tranh chấp đất đai và các loại tranh chấp đất đai

theo khoản 2 điều 4 luật đất đai 2013: “tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. theo đó, ở đây cần hiểu rõ tranh chấp đất đai là tranh chấp để xác định ai là người có quyền sử dụng đất nhưng không có quyền sở hữu đối với đất (điều này đã được quy định rõ tại điều 53 hiến pháp 2013 và điều 4 của Luật đất đai 2013). luật: “đất đai là tài sản của toàn dân, do nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý”).

giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành - công ty luật fblaw

Về cơ bản, có ba loại tranh chấp lãnh thổ như sau:

thứ nhất, tranh chấp về quyền sử dụng đất: là những tranh chấp giữa các bên về việc ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nhất định, thường là tranh chấp về ranh giới. tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp thu hồi đất (đã cho người khác mượn đất nhưng không trả lại,…). Thứ hai, tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: loại tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê. về quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất … Thứ ba, tranh chấp về mục đích sử dụng đất: đây là loại tranh chấp rất dễ tìm ra căn cứ để giải quyết. vì trong quá trình giao đất cho người sử dụng, nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng đất không đúng mục đích so với khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đây được coi là loại tranh chấp ít phổ biến hơn so với hai loại tranh chấp về quyền sử dụng đất và tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành công ty luật fblaw 2

hòa giải bắt buộc trong ban dân vận cấp xã

Tranh chấp đất đai có thể được giải quyết theo hai cách: (i) Khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền; (ii) khiếu nại trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù thông qua thủ tục tư pháp hay thủ tục giải quyết tại các cơ quan hành chính nhà nước thì thủ tục hòa giải ở cấp xã nơi có đất tranh chấp là thủ tục và điều kiện bắt buộc.

Luật đất đai năm 2013 có quy định khuyến khích các bên tranh chấp đất đai hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở ở cấp xã nơi có đất để hòa giải.

theo điều 202 của luật đất đai 2013 và khoản 1, điều 88 của nghị định số. 43/2014 / nĐ-cp, chủ tịch ban dân vận cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai. địa phương bạn thì thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai do Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. việc hòa giải phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên và có xác nhận của Ban dân vận cấp xã về việc hòa giải thành hoặc không thành.

Trường hợp hòa giải thành nhưng có sự thay đổi hiện trạng hạn mức sử dụng đất thì Ban dân vận cấp xã phải gửi biên bản hòa giải đến phòng tài nguyên và môi trường hoặc sở tài nguyên và môi trường công nhận thỏa thuận, chuyển ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo thủ tục pháp lý

giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành - công ty luật fblaw

Tòa án chỉ thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai khi các bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và tranh chấp tài sản gắn liền với đất. việc giải quyết xung đột đất đai tại tòa án sẽ được điều chỉnh theo quy định chung của bộ luật tố tụng dân sự.

do đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền (Tòa án nơi có tài sản). Người khởi kiện phải gửi đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ đến Tòa án có thẩm quyền, tạm ứng án phí và hoàn thiện hồ sơ, đơn theo yêu cầu của Tòa án. Khi Tòa án đã đồng ý giải quyết thì tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận hướng giải quyết vụ án. Khác với hòa giải trước khi bắt đầu xét xử, đây là giai đoạn bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự do Tòa án chủ trì, tiến hành. Nếu hòa giải thành, Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải thành, sau 07 ngày nếu các bên không thay đổi ý kiến ​​thì tranh chấp chính thức kết thúc. nếu hòa giải không thành thì Tòa án sẽ quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ngay cả trong quá trình xét xử, các bên liên quan vẫn có thể thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. nếu không đồng ý, các bên vẫn có quyền kháng cáo theo trình tự kháng cáo.

giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo trình tự hành chính

Thủ tục này sẽ áp dụng đối với các tranh chấp mà các bên liên quan không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định và lựa chọn giải quyết tranh chấp tại ủy ban phổ biến hoặc tại bộ tài nguyên và môi trường.

thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Đối với những xung đột đất đai giữa các gia đình, cá nhân và cộng đồng, việc khiếu nại sẽ được trình bày trước chủ thể có thẩm quyền giải quyết, đó là chủ tịch ban dân vận cấp huyện. nếu một bên hoặc các bên liên quan không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc tranh chấp giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau hoặc giữa các chủ thể đó với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì các bên này có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nhận được yêu cầu, Chủ tịch Ban Dân vận cấp huyện, tỉnh chỉ định cơ quan chuyên môn thẩm tra, xác minh vụ việc và tiến hành hòa giải giữa các bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp các sở, ngành liên quan để giải quyết tranh chấp. đã hoàn thành hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban phổ biến phải ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận thỏa thuận (hòa giải thành) cho các bên có mâu thuẫn.

thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối với tranh chấp giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài với cá nhân nước ngoài hoặc giữa chủ thể với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu một trong các bên lần đầu không đồng ý với quyết định hòa giải này thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu hòa giải. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận được đề nghị, giao cơ quan chuyên môn thu thập, nghiên cứu hồ sơ; thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, kiểm soát, xác minh trên địa bàn và thực hiện việc hòa giải, hoàn thiện hồ sơ. Bộ trưởng sẽ ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc hòa giải thành và gửi cho các bên tranh chấp cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định nếu các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu thì vẫn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong xã hội lựa chọn phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo đảm tính khách quan trong quá trình giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành - công ty luật fblaw 4

Tùy theo tình trạng pháp lý của đất tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

nếu một trong các bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu xếp là tòa án nhân dân.

Nếu đương sự chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể lựa chọn một trong hai cơ quan là ủy ban nhân dân và tòa án nhân dân, ngoài ra thuộc thẩm quyền của Bộ. Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là bài viết của công ty luật fblaw về nội dung giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc giải quyết một số câu hỏi và thắc mắc của mình về chủ đề này, vì đây là một vấn đề khó và kéo dài trong quá trình khắc phục sự cố.

Liên hệ với fblaw theo thông tin sau:

  • phone : 038.595.3737 – direct line : 0973.098.987
  • email : tuvanfblaw @ gmail .com
  • fan page : fblaw law company
  • địa chỉ : 45 dam van le, phường trường thị, thành phố vinh đường phố, tỉnh nghệ an

lời chào ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.