Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công trong kinh tế là gì?

Bên cạnh hoạt động đầu tư tư nhân, đầu tư công cũng là một hoạt động rất quan trọng trong một quốc gia. Đầu tư công có lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, định hướng và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Ngoài ra, đầu tư công còn phục vụ nhiều mục đích khác. Vậy cụ thể đầu tư công là gì? Dự án đầu tư công là gì? Tiếp theo, Infina sẽ giải đáp thắc mắc trên qua các bài viết sau.

Đầu tư công là gì?

Theo Luật Đầu tư công 2019: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư do nhà nước thực hiện theo kế hoạch, dự án và các đối tượng đầu tư công khác theo quy định của luật này.”

đầu tư công là gì

Đầu tư công trung hạn là gì?

Chưa có khái niệm cụ thể về đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đầu tư công trung hạn là hoạt động đầu tư của nhà nước với thời hạn 5 năm. Ví dụ: kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm của quốc gia, v.v.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và khả năng cân đối vốn đầu tư công hằng năm.

Vốn đầu tư công là gì?

Vốn đầu tư công là vốn được nhà nước sử dụng để đầu tư cho các hoạt động, dự án, chương trình cần thiết phục vụ đời sống nhân dân và phát triển cộng đồng.

Chi đầu tư công là gì?

Công tác trích lập quỹ đầu tư công là công việc cơ quan quản lý thanh toán tạm ứng, thanh toán cho dự án hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định theo yêu cầu của chủ đầu tư. pháp luật.

đầu tư công là gì

Nói cách khác, chi đầu tư là việc cơ quan kiểm soát thanh toán chuyển vốn từ ngân sách nhà nước sang tài khoản đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động của nhà nước nên phạm vi lựa chọn đầu tư công cũng rất rõ ràng. Theo Luật Đầu tư công 2019, các lĩnh vực đầu tư công bao gồm:

 • Các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.
 • Các hoạt động liên quan đến cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Các dự án hợp tác công tư.
 • Đầu tư sản phẩm, cung ứng dịch vụ công, phúc lợi xã hội và các hoạt động khác.
 • Nỗ lực lập, thẩm định, xác định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Cung cấp ưu đãi lãi suất tín dụng, phí quản lý, vốn đăng ký cho các ngân hàng quản trị, quỹ tài chính…
 • Nguyên tắc quản lý

  Theo Luật Đầu tư công 2019, nguyên tắc quản lý hành chính công như sau:

  • Phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
  • Phải tuân thủ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội do pháp luật quy định, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm quốc gia và các quy hoạch có liên quan.
  • Đối với cơ quan chủ quản phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc quản lý và sử dụng quỹ đầu tư công.
  • đầu tư công là gì

   • Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.
   • Quản lý vốn đầu tư công từ các nguồn vốn theo quy định để bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng cao, tiết kiệm và hiệu quả.
   • Các yếu tố ảnh hưởng

    Có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư công, cụ thể như sau:

    • Năng lực quản lý của thể chế nhà nước: Để thực hiện hoạt động đầu tư công hiệu quả, năng lực quản lý của thể chế nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định. Các cơ quan quản lý đầu tư công phải biết phối hợp chặt chẽ, đảm bảo nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng.
    • Ngân sách: Trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư công, các bên liên quan cần đảm bảo đủ nguồn vốn một cách chặt chẽ và rõ ràng để đảm bảo cân bằng ngân sách quốc gia.
    • Pháp luật: Hệ thống pháp luật cần được hoàn thiện để thiết lập một hành lang pháp lý rõ ràng và đầy đủ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư công.
    • Cơ sở thực tiễn: Ngoài điều kiện tự nhiên, lịch sử, chính trị, trình độ học vấn, công nghệ và các yếu tố khác, đầu tư công còn chịu tác động của thiên tai và rủi ro kinh tế thế giới. Vì vậy, cần phải tính toán, lường trước các rủi ro để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.
    • Vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế – xã hội

     Nền kinh tế Việt Nam đang định hướng xã hội chủ nghĩa, đầu tư công có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Cụ thể:

     • Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và công nghệ chung cho toàn xã hội để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời cũng tạo điều kiện cần thiết để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển.
      • Giúp giảm khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội thông qua các chương trình, dự án kinh tế hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa.
      • Đảm bảo, ổn định và củng cố quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở quan trọng để đất nước bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền.
      • Tóm tắt

       Trên đây là các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư công. Ngoài việc tìm hiểu khái niệm đầu tư công, người ta còn có thể hiểu được vai trò to lớn của nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư công. Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn.

       Bạn cảm thấy thế nào? Vui lòng để lại một bình luận ở dưới!

       Xem thêm:

       • Chế độ trang trại là gì? Cơ hội và thách thức khi đầu tư farmhouse
       • vốn chủ sở hữu là gì? Tất cả các điều khoản liên quan đến vốn chủ sở hữu
       • Ngày đáo hạn của chứng khoán phái sinh là gì? Tại sao nhà đầu tư cần quan tâm đến ngày này khi giao dịch chứng khoán phái sinh?

Related Articles

Back to top button