Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Là Gì, Bài 12: Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

1. hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung

– Với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, tất cả dữ liệu được lưu trữ trên một máy tính hoặc hệ thống. Người dùng Canada có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông qua phương tiện dữ liệu. Nói chung, có ba loại kiến ​​trúc tập trung:

a. hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

– Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân là hệ thống cơ sở dữ liệu có người dùng vừa thiết kế, tạo, cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu, vừa là người khai thác thông tin, tạo và hiển thị dữ liệu một cách độc lập. cơ sở dữ liệu phân tán là gì

b. hệ thống cơ sở dữ liệu lõi

– Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm là hệ thống cơ sở dữ liệu nơi dữ liệu được lưu trữ trong một máy tính trung tâm, nhiều 3 người dùng có thể truy cập cơ sở dữ liệu này thông qua các thiết bị đầu cuối và phương tiện. tùy thuộc vào quy mô của tổ chức, máy tính trung tâm này là một hệ thống hoặc một máy tính. hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm thường rất lớn và có nhiều người dùng, ví dụ như hệ thống đăng ký và bán hàng, hệ thống thông tin tổ chức tài chính, v.v.

c. hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

hình ảnh 1: mô hình máy khách-máy chủ

– Trong kiến ​​trúc máy khách-máy chủ, các thành phần (của hệ thống qtcsdl) tương tác với nhau để tạo thành một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên. hai thành phần này không nhất thiết phải được cài đặt trên cùng một máy tính. các bạn đang học: cơ sở dữ liệu phân tán là gì, bài 12: các kiểu kiến ​​trúc hệ cơ sở dữ liệu

– phần mềm cơ sở dữ liệu trên máy khách quản lý các giao diện khi thực thi chương trình.

– kiểu kiến ​​trúc này có một số ưu điểm:

2. hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

a. khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán

hình 2: mô hình cơ sở dữ liệu phân tán

– cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp dữ liệu có liên quan (về mặt logic) được chia sẻ và phân phối vật lý trên mạng máy tính.

– hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho người dùng không biết về sự phân phối phân tán của lưu trữ dữ liệu.

– người dùng truy cập cơ sở dữ liệu phân tán thông qua chương trình ứng dụng. các chương trình ứng dụng được chia thành hai loại:

– bạn có thể chia hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán thành 2 loại chính: thuần nhất và hỗn hợp.

b. một số ưu điểm và hạn chế của hệ cơ sở dữ liệu phân tán

– Phân phối dữ liệu và các ứng dụng có một số lợi thế so với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung:

– so với hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán có một số hạn chế như sau:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button