Đăng ký nhãn hiệu liên kết – Tư vấn sở hữu trí tuệ: Luật Việt An

Các Thương hiệu Đơn vị Liên kết đã Đăng ký là các thương hiệu được đăng ký bởi cùng một tổ chức (giống hệt nhau hoặc tương tự) cho các sản phẩm hoặc dịch vụ giống hệt hoặc tương tự hoặc có liên quan. Các nhãn hiệu liên kết sẽ bao gồm hai hoặc nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ. Các nhãn hiệu liên kết có các đặc điểm sau:

Đặc điểm Chủ đề : Các nhãn hiệu này phải được đăng ký theo cùng một chủ thể để được coi là nhãn hiệu liên kết.

Đặc điểm nhãn hiệu : Ngoài ra, người đăng ký và nhãn hiệu giống nhau được coi là nhãn hiệu có liên quan và phải đáp ứng các điều kiện là các nhãn hiệu này có dấu hiệu giống nhau hoặc tương tự. Ví dụ, toyota corolla, camry, vios, toyota celica, toyota avalon là các nhãn hiệu tương tự của hãng xe Toyota Nhật Bản.

Đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ : Các dấu hiệu này phải liên quan đến nhau về mô hình thương hiệu và nhóm sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Cụ thể: wave, wave s, wave rs, là thương hiệu của dòng sản phẩm xe máy wave của Honda. Đây là các nhãn hiệu liên kết của Honda Corporation.

Mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là ngăn các bên thứ ba đăng ký nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp bảo hộ. Các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu liên kết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình một cách tốt nhất.

Những lưu ý khi khai báo khi đăng ký nhãn hiệu liên kết : So với các nhãn hiệu độc lập thông thường, người đăng ký nhãn hiệu nên chú ý đến các tuyên bố đăng ký nhãn hiệu sau khi đăng ký nhãn hiệu liên kết:

  • Mô tả nhãn hiệu trong tuyên bố phải chỉ rõ rằng nhãn hiệu đã đăng ký là nhãn hiệu con;
  • Người đăng ký phải chỉ định yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ:
  • Nếu yếu tố liên kết là một nhãn hiệu, nó phải nêu rõ ràng liệu bất kỳ nhãn hiệu liên kết nào được coi là cần thiết hay không và nếu có thì nhãn hiệu nào; và nếu một hoặc nhiều nhãn hiệu này đã được đăng ký hoặc nêu trong đơn đăng ký trước đó, thì nhãn hiệu đó phải Nêu rõ số lượng văn bằng được bảo hộ và số lượng đơn đăng ký trước;
  • Nếu yếu tố liên kết là hàng hóa hoặc dịch vụ, thì phải nêu rõ hàng hóa và dịch vụ nào được coi là hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu và nếu có, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được coi là hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu. hoặc dịch vụ; nếu một trong những hàng hóa hoặc dịch vụ đã được đăng ký hoặc được mô tả trong đơn đã nộp trước đó, thì số văn bằng được bảo hộ và số của đơn trước đó phải được chỉ rõ;
  • Nếu người nộp đơn không chỉ định nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hoá hoặc dịch vụ cơ bản, tất cả các nhãn hiệu được mô tả trong đơn của người nộp đơn và tất cả hàng hoá và dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu đó được coi là tách biệt với nhau. Việc đánh giá tính phân biệt của các nhãn hiệu được mô tả trong đơn sẽ không được áp dụng, ngoại trừ các nhãn hiệu có liên quan.
  • Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào trong việc đăng ký nhãn hiệu, vui lòng liên hệ với công ty luật Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

Related Articles

Back to top button