Xe ô tô bị phạt nguội phải làm sao? – Trung tâm Đăng kiểm Thành phố Hồ Chí Minh

Khi bị phạt, nhiều chủ xe không biết phải nộp phạt như thế nào. Dưới đây là bài viết về nơi nộp phạt nếu bạn bị phạt.

Người lái xe có thể xem tiền phạt tại đây

Tìm tiền phạt trên phần mềm nội bộ của cơ quan đăng kiểm và tìm kiếm hình ảnh các phương tiện bị phạt trên mạng.

Khi bị phạt nguội thì nộp phạt ở đâu?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2013 / nĐ-cp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017 / nĐ-cp, người bị phạt có thể nộp phạt tại các địa điểm sau:

>

– Tại Kho bạc: có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản Kho bạc được quy định trong quyết định xử phạt.

– Nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại do Kho bạc Quốc gia yêu cầu để thu tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

-Nộp phạt qua hệ thống bưu điện: Người vi phạm đăng ký với cảnh sát giao thông bằng cách ghi và ký vào mặt sau của biên bản vi phạm.

– Nộp phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: dichvucong.gov.vn.

Lưu ý: Nếu người vi phạm ở xa, hoặc đến nơi bị xử phạt để nhận quyết định xử phạt thì phải liên hệ thông báo xử phạt để gửi.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Giấy chứng nhận nộp tiền phạt vi phạm giao thông

(Các bạn đi đăng kiểm xe sẽ bị phạt, sau đó sẽ đưa ra quyết định xử phạt và bằng chứng nộp phạt vi phạm giao thông qua hình để đăng kiểm loại trừ lỗi trên hệ thống cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm Việt Nam)

Tôi có thể tránh nộp phạt không?

Hiện nay nhiều trường hợp bị phạt nguội vé nhưng số người đến nộp phạt theo quy định vẫn rất ít. Vậy cố tình không nộp phạt có gì sai?

Theo quy định tại Điều 73 (1) Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày , kể từ ngày nhận hồ sơ. Nó sẽ được tính kể từ ngày có quyết định xử phạt hành chính. Quyết định; nếu thời gian thực hiện vượt quá 10 ngày thì thời hạn này sẽ được áp dụng.

Nếu bạn không nộp phạt đúng hạn, bạn sẽ phải chịu quyết định phạt và đối với mỗi ngày quá hạn thanh toán, bạn sẽ phải trả thêm 0,05% của tổng số tiền phạt còn nợ (“Khoản 1 Điều 78 của Luật Xử lý vi phạm pháp luật).

Đặc biệt, nếu ô tô vi phạm luật giao thông không nộp phạt đúng hạn, trong trường hợp này, hệ thống của cơ quan đăng kiểm Việt Nam cũng có thể cảnh báo rằng xe của bạn sẽ chỉ bị kiểm định. Đặt 15 ngày vì bạn phải hoàn tất quy trình thanh toán tiền phạt trước khi có thể được xác minh.

Vì những lý do trên, người vi phạm nên nộp tiền phạt như đã thông báo, để không bị coi thường, phải nộp thêm tiền phạt và lãng phí thời gian

Related Articles

Back to top button