Nộp thuế đất ở đâu ? Thuế đất ở được tính như thế nào

Thuế đất được nộp ở đâu và như thế nào

Tôi phải trả thuế đất ở đâu ? Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng, độc giả gửi về cho abc property . Đặc biệt là những khách hàng đang bước chân vào lĩnh vực bất động sản hoặc muốn đầu tư sinh lời. Tôi có thể tìm thêm thông tin về thuế đất và nộp thuế đất ở đâu? Thuế tài sản được tính như thế nào? Vui lòng đọc phần sau.

Ai phải nộp thuế đất

Đối tượng nộp thuế là gia đình, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất và nộp thuế theo quy định của nhà nước. Theo luật thuế đất phi nông nghiệp đã ban hành: đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị được đánh thuế theo quy định của nhà nước.

Quy trình đăng ký Đăng ký, nộp đơn, tính toán và đóng thuế

Đầu tiên, người nộp thuế phải đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thứ hai, người nộp thuế phải đăng ký, kê khai, tính nộp thuế tại cơ quan thuế quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố nơi có quyền sử dụng đất.

Điều kiện đi lại vẫn có thể khó khăn nếu bạn ở vùng sâu vùng xa. Người nộp thuế có thể đăng ký, kê khai, tính, nộp thuế tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Cơ quan thuế sẽ tạo mọi điều kiện để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thuế đất được nộp ở đâu

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích tính thuế là tổng diện tích đất ở tính thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc đăng ký, báo cáo, tính và nộp thuế như sau:

Người nộp thuế phải đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền sử dụng đất.

Người nộp thuế có thể lựa chọn diện tích đất ở trong phạm vi các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp người dân có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức cho phép thì người nộp thuế vẫn được lựa chọn trường hợp thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt thửa.

Cách tính thuế tài sản

Giá đất tính thuế được tính theo giá đất của từng quận, huyện, thị xã, thành phố. Phụ thuộc vào tỉnh thành nơi có thửa đất. Người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai tổng hợp để xác định tổng diện tích đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp. Phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật này và số thuế đã nộp được gửi đến cơ quan thuế nơi người nộp thuế lựa chọn để xác định mức đất ở. Số thuế phải nộp được tính bằng số thuế phát sinh trừ đi khoản dự phòng miễn giảm.

Diện tích đất ở phải chịu thuế nếu

Trường hợp thứ nhất: Người nộp thuế có nhiều diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh, diện tích đất tính thuế là tổng diện tích đất tính thuế trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp thứ hai: Nếu đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế là diện tích được ghi trên Sổ đỏ. Nếu diện tích đất ghi trên Sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất sử dụng thực tế thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất đang sử dụng.

Trường hợp 3: Đối với gia đình, tổ chức, cá nhân sử dụng chung thửa đất nhưng chưa được cấp Sổ đỏ thì diện tích tính thuế của từng người nộp thuế là diện tích sử dụng thực tế của từng người nộp thuế.

Trường hợp nhiều đơn vị, gia đình, cá nhân sử dụng chung một mảnh đất và đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi trên Sổ đỏ.

Cách hiểu giá 1m2 đất ở có tính thuế

Giá 1m2 đất tính thuế là giá đất tính theo chu kỳ 5 năm theo mục đích của thửa đất. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế thay đổi trong vòng 5 năm. Hoặc có các yếu tố làm thay đổi giá 1m2 đất tính thuế thì không cần xác định lại giá 1m2 đất trong thời gian còn lại của chu kỳ.

Nếu đất không được sử dụng vào mục đích hoặc bị lấn chiếm, giá tính thuế của 1m2 là giá đất dựa trên mục đích sử dụng của chính quyền cấp tỉnh nơi bạn sinh sống.

Trường hợp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc các thửa đất được phân bổ ở nhiều vị trí khác nhau thì phương pháp xác định giá đất làm căn cứ tính thuế đất được thực hiện theo quy định tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

p> p>

Trên đây là một số thông tin về thuế đất ở và cách tính giá thuê đất, các trường hợp đặc biệt liên quan đến thuế, hi vọng những thông tin này hữu ích với bạn đọc.

p>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *