Hình minh họa (nguồn: dalo)

Tổng công ty Đầu tư và Thương mại Thủ đô Quốc gia

Khái niệm

Bạn đang xem: Scic là gì

công ty đầu tư vốn nhà nước được gọi là công ty đầu tư vốn nhà nước – scic trong tiếng Anh.

Công ty đầu tư và thương mại vốn nhà nước là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, vốn điều lệ do nhà nước cấp, do các doanh nghiệp nhà nước chuyển giao và quản lý. các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (scic) đại diện cho nhà nước với tư cách là nhà đầu tư, và nhà nước nắm giữ một tỷ lệ lớn hơn cổ phần của các công ty niêm yết. Các công ty nhà nước được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tham khảo: Trade In là gì và cấu trúc cụm từ Trade In trong câu Tiếng Anh

Mô hình này tương tự như mô hình nắm giữ Temasek, là một cơ quan hữu hiệu của chính phủ Singapore, với Bộ Tài chính Singapore sở hữu 100% vốn. scic đang làm việc với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để cải cách mô hình quản trị doanh nghiệp của Việt Nam.

Tương tự như vậy, một số lượng lớn các công ty kế toán quốc tế đang hỗ trợ các công ty Việt Nam điều chỉnh các chuẩn mực kế toán của họ. Khoảng 400 doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa.

Các lĩnh vực được nhắm mục tiêu cho quá trình công bằng là đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu.

Lĩnh vực hoạt động

Chấp nhận và nhân danh doanh nghiệp nhà nước thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và vốn do công ty nhận và đầu tư trực tiếp;

Tham khảo: &quotInspection&quot nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Tiếp tục thực hiện việc thu xếp, tham gia, bán vốn đầu tư thuộc sở hữu nhà nước tại Bên nhận theo quy định hiện hành;

Đầu tư vốn vào các công ty, công ty hoặc công ty mẹ hoạt động trong các lĩnh vực và ngành mà quốc gia có vị trí thống lĩnh; các dự án do chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ định; các ngành, lĩnh vực và dự án được yêu cầu hợp pháp để tạo ra lợi ích kinh tế.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn: cung cấp các dịch vụ đầu tư, tài chính, vốn chủ sở hữu, quản trị công ty, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;

Các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ xác định.

(Tham khảo: Tài liệu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. scic.vn. Nghị định số 57/2014 / nĐ-cp ngày 16/6/2014 về Tổ chức khoa học và Hoạt động)

Xem thêm: Nguyên nhân là gì? (cập nhật 2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.