Tạm nhập tái xuất (Temporary import and re-export) là gì?

tạm nhập, tái xuất

tạm nhập và tái xuất – danh từ, trong tiếng Anh được sử dụng bởi cụm từ tạm nhập và tái xuất .

tạm nhập, tái xuất là hàng hóa từ nước ngoài đưa vào hoặc từ khu vực đặc biệt thuộc lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. (theo luật thương mại năm 2005 )

quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa

điều kiện tạm nhập, tái xuất

1. Khi thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng vào nội địa và bán cùng một loại hàng hóa đó cho một quốc gia hoặc khu vực hải quan khác thì phải thực hiện các thủ tục sau:

a) Thương nhân phải có Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý thông qua hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các điều kiện quy định đối với hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;

Xem thêm:  Đăng nhập MAY88 - Tận hưởng trải nghiệm cá cược đỉnh cao

c) Thương nhân kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không được quy định trong pháp luật.

2. Hàng hóa thương mại tạm nhập, tái xuất chỉ được lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong một thời gian nhất định.

3. hàng hóa thương mại kinh doanh tạm nhập – tái xuất phải làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan cho đến khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Việc tiêu thụ hàng hóa của các cơ sở kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại thị trường nội địa phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu hàng hóa.

thủ tục tạm nhập, tái xuất

a) thương nhân phải có giấy phép tạm nhập tái xuất đối với hàng hoá chưa được phép lưu hành hoặc sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý thông qua hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân chỉ được làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

3. thời hạn tạm nhập, tái xuất phải thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với đối tác và đăng ký tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập.

Xem thêm:  Hướng dẫn tải app ONBET (iOS và Android) nhanh và đơn giản nhất

4. hàng hoá kinh doanh tạm nhập – tái xuất khi tiêu thụ trong nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu hàng hoá. (theo Luật quản lý ngoại thương năm 2017 )

Related Articles

Back to top button