Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm là gì? Đặc điểm, lợi ích?

Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một chiến lược rất hữu ích với nhiều lợi ích. tuy nhiên, nó không phải là không có cạm bẫy của nó. mô hình kinh doanh lý tưởng là mô hình có tính đến các nhược điểm, sử dụng các ưu điểm và cuối cùng là sử dụng kết hợp tiêu chuẩn hóa và điều chỉnh.

luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm là gì?

– chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm đề cập đến quá trình duy trì tính đồng nhất và nhất quán giữa các lần lặp lại khác nhau của một hàng hóa hoặc đặc điểm dịch vụ có sẵn ở các thị trường khác nhau. đây là một quá trình tiếp thị một hàng hóa hoặc dịch vụ mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nó. nếu một sản phẩm được thay đổi ở tất cả, nó chỉ được thay đổi bề ngoài. nếu không, các đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ vẫn giống hệt nhau. nó được sản xuất bằng nguyên liệu và quy trình giống nhau, có bao bì giống nhau và được bán trên thị trường dưới cùng tên.

– chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm yêu cầu một ngành hoặc tổ chức cụ thể tuân theo các nguyên tắc nhất định để duy trì tính nhất quán, hình thức và chất lượng của sản phẩm tự nhiên. Những nguyên tắc này là những nguyên tắc được chấp nhận chung và được tuân thủ khi sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. các nguyên tắc này có thể được áp dụng cho một tổ chức hoặc ngành và có thể được áp dụng trong nước hoặc quốc tế.

– sản phẩm có thể được tiêu chuẩn hóa hoặc tùy chỉnh cho cơ sở người tiêu dùng mục tiêu. hàng hoá và dịch vụ được tiêu chuẩn hoá thúc đẩy sự dễ sử dụng cho người tiêu dùng và thu hút người tiêu dùng trên cơ sở chất lượng nhất quán. tiêu chuẩn hóa sản phẩm dựa trên việc sử dụng cùng một mẫu cơ bản ở tất cả các thị trường. nó rất cần thiết cho một số loại công nghệ và vật liệu xây dựng. Các tính năng của sản phẩm được giữ giống hệt nhau hết mức có thể, điều này có thể khó nếu sản phẩm được tiếp thị trên thị trường quốc tế nhưng lại dễ dàng đạt được trong nước.

– tiêu chuẩn hóa sản phẩm làm giảm sự đa dạng sẵn có của các sản phẩm phục vụ một mục đích tương tự. Có những tiêu chuẩn chung mà hàng hóa phải đáp ứng. trong đó tiêu chuẩn hóa toàn ngành được quan tâm, người tiêu dùng có thể chọn từ nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác biệt, nhưng có lợi ích và chất lượng như nhau. Tính đồng nhất và nhất quán của sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

2. Đặc điểm của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm:

– Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một khái niệm sản xuất và dịch vụ đang phát triển có thể ảnh hưởng đến hầu hết các hàng hóa và dịch vụ được bán. nó có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tiền vào việc sản xuất và xây dựng thương hiệu, nhưng cũng mang lại cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thoải mái hơn khi họ biết những gì họ mong đợi.

– Tiêu chuẩn hóa sản phẩm là một quy trình và chiến lược để sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ một cách nhất quán. thỏa thuận với việc đảm bảo rằng một sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng mặt hàng, cung cấp dịch vụ hoặc sự xuất hiện trên tất cả các thị trường. một sản phẩm được tiêu chuẩn hóa sử dụng các thành phần giống nhau cho dù nó được bán ở đâu trên thế giới, từ nguồn gốc của nguyên liệu thô được sử dụng để làm ra nó đến nhãn hiệu, tên và bao bì. mỗi lần, một dịch vụ được tiêu chuẩn hóa có thể được cung cấp bằng cùng một phương tiện hoặc với các đặc điểm tương tự. thích ứng sản phẩm trái ngược với tiêu chuẩn hóa sản phẩm, vì nó liên quan đến việc điều chỉnh sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

– tiêu chuẩn hóa sản phẩm rất hữu ích vì một số lý do. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc nhất định của sản xuất hàng hóa và dịch vụ, có thể đạt được các mục tiêu như đổi mới, giảm chi phí và hệ thống sản xuất tinh gọn. Tiêu chuẩn hóa sản phẩm làm giảm chi phí sản xuất. Khi một tập hợp các hướng dẫn được tuân theo để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt nhau, chi phí nguyên vật liệu sẽ giảm xuống. các nguyên liệu thô được sử dụng cho sản phẩm cụ thể đó đều giống nhau. Thay vì chi tiền cho các nguyên liệu thô khác nhau, bao bì khác nhau và các kỹ thuật tiếp thị khác nhau, tiêu chuẩn hóa đảm bảo rằng cả chi phí sản xuất và bảo trì đều được giữ ở mức thấp. Vì không cần cung cấp các lợi ích khác nhau với mỗi lần lặp lại sản phẩm, nên chi phí sản xuất sẽ giảm xuống.

Sản xuất trở nên hiệu quả hơn khi mục tiêu cuối cùng là duy trì tính nhất quán của sản phẩm. ít nỗ lực hơn được sử dụng trong sản xuất. việc tự động hóa ít nhất một phần của quá trình sản xuất sẽ dễ dàng hơn. Các quy trình tương tự được sử dụng trong các tổ chức hoặc ngành công nghiệp khác nhau để sản xuất cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ. không có áp lực đổi mới các sản phẩm cụ thể với mỗi lần lặp lại làm tăng hiệu quả. người tiêu dùng không mong đợi sản phẩm xấu đi, nhưng họ cũng không mong đợi nó hoàn toàn khác biệt. có một quy trình được thiết lập để hợp lý hóa quá trình sản xuất và làm cho nó nhanh hơn.

– Khi một sản phẩm cụ thể có mặt trên các thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường quốc tế, ở dạng nhất quán với các đặc điểm giống hệt nhau, thì sản phẩm đó sẽ trở thành một thương hiệu mà cơ sở người tiêu dùng công nhận và tin cậy. Bất kể vị trí địa lý, sản phẩm hoặc dịch vụ giống hệt nhau sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng, không thay đổi về chất lượng. điều này củng cố thương hiệu của sản phẩm. tổ chức hoặc ngành có nguồn gốc được hưởng lợi từ một sản phẩm dễ nhận biết cụ thể được lựa chọn bởi người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm và muốn sử dụng lại dựa trên chất lượng của sản phẩm đó. nếu duy trì sự nhất quán về chất lượng, sản phẩm sẽ trở thành thương hiệu quốc tế.

3. lợi ích của chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm:

+ thuận tiện cho người tiêu dùng: Tiêu chuẩn hóa sản phẩm mang lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng khi nói đến các sản phẩm như công nghệ, vật liệu xây dựng hoặc ô tô. có các thông số kỹ thuật sản phẩm nhất định tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể được sản xuất. đáp ứng các thông số kỹ thuật đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ có thể tìm thấy một sản phẩm cụ thể để đáp ứng một nhu cầu cụ thể dù họ ở bất cứ đâu. tiêu chuẩn hóa công nghệ duy trì khả năng tương thích của các thiết bị công nghệ trên toàn cầu. nâng cao hiệu quả. một số vật liệu được sử dụng trong xây dựng, chẳng hạn như công cụ, đều giống nhau trên thị trường quốc tế. đảm bảo rằng có rất ít sự hỗn loạn liên quan đến các sản phẩm này.

+ tiêu chuẩn chất lượng: tiêu chuẩn hoá sản phẩm đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều đạt một tiêu chuẩn chất lượng nhất định. một sản phẩm cụ thể phải đồng nhất về mọi mặt. do đó, có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào trong quá trình sản xuất hoặc tiếp thị. bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong sản phẩm sẽ được đánh dấu. người tiêu dùng và người thử nghiệm có thể thấy bất kỳ thiếu sót rõ ràng nào của một lần lặp lại cụ thể của một sản phẩm trong việc đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã được thiết lập trước đó. sự tồn tại của tiêu chuẩn này đảm bảo rằng nhà sản xuất sẽ tìm cách duy trì nó. do đó, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm và chất lượng của sản phẩm không bị ảnh hưởng.

+ đổi mới sản phẩm: sự sẵn có của một mẫu cơ bản để làm việc với tăng xác suất đổi mới. các tổ chức khác nhau trong một ngành cụ thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ được tiêu chuẩn hóa dựa trên sản phẩm được tiêu chuẩn hóa để tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ khác biệt hơn phù hợp với các tiêu chuẩn ngành đã không được cải thiện về cơ bản. Thay vì đổi mới từ đầu, hãy có một khuôn khổ để xây dựng dựa trên chi phí thấp hơn và hiệu quả cao hơn. đó là việc sử dụng hiệu quả thời gian và nguồn lực để phát triển một sản phẩm được tiêu chuẩn hóa.

+ Thị trường quốc tế: Trong thế giới ngày nay, toàn cầu hóa đã dẫn đến sự tương đồng ngày càng cao về nhu cầu của con người qua các ranh giới địa lý và văn hóa. tiêu chuẩn hóa sản phẩm trên thị trường quốc gia và quốc tế đảm bảo rằng cùng một sản phẩm, nhất quán về mọi mặt, có sẵn cho người tiêu dùng bất kể vị trí thực tế của họ. sự thay đổi trong nước không làm thay đổi chất lượng. mọi người có thể ra nước ngoài và mua các sản phẩm tương tự mà họ sử dụng ở nhà. Ngoài ra, những người đã nghe nói về một sản phẩm cụ thể có xuất xứ từ một quốc gia cụ thể có thể mua sản phẩm đó mà không cần phải đến quốc gia đó, biết rằng chất lượng của sản phẩm đó không bị giảm sút.

+ Tránh chi phí thích ứng: Không thể phủ nhận rằng đắt hơn để điều chỉnh một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể cho một cơ sở người tiêu dùng cụ thể. các ngành và tổ chức tiết kiệm tiền bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận “một kích thước phù hợp với tất cả”. Để tùy chỉnh một sản phẩm, nhà sản xuất phải thu thập dữ liệu, tiến hành thử nghiệm rộng rãi, giới thiệu các kỹ thuật tiếp thị khác nhau theo cơ sở người tiêu dùng mà họ đang nhắm mục tiêu, v.v. bằng cách sản xuất hàng hóa đồng nhất, giống hệt nhau bất kể thị trường mà ngành hoặc tổ chức tiết kiệm. Tùy thuộc vào quy mô thị trường và loại hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, chi phí điều chỉnh sản phẩm có thể quá cao so với lợi nhuận.

Related Articles

Back to top button