Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Sẽ giúp các bên hiểu rõ liệu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hay không và tranh chấp đó có cần được thông qua h hòa giải tại Ủy ban nhân dân hay không. Các bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những vấn đề pháp lý cần thiết để giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất.

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất là gì

Tranh chấp quyền sử dụng đất là tranh chấp giữa các bên về quyền sử dụng hợp pháp một mảnh đất. Trên thực tế, chúng ta thường gặp các loại tranh chấp về ranh giới đất đai; tranh chấp ly hôn, quyền sử dụng đất trong quan hệ thừa kế, tranh chấp tài sản gắn liền với đất; tranh chấp giữa người với người, v.v.)

Lý do giải quyết tranh chấp

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp đất đai
 • Trường hợp ủy ban giải quyết tranh chấp đất đai không thành thì có thể được chuyển đến tòa án nhân dân có thẩm quyền Tố tụng
 • Người sử dụng đất, người có quyền liên quan đến việc sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi quản lý đất đai

(Mục 202, 203, 204 của Luật Đất đai 2013)

Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất

Quy trình giải quyết của ubnd xã là bắt buộc trước khi có thể kiện ra tòa. Luật Đất đai 2013 cũng quy định, khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc thông qua hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp đất đai. Giải quyết tranh chấp.

Một số lưu ý khi hòa giải tranh chấp đất đai tại xã:

 • Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân thị trấn được thực hiện trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Việc hòa giải thành hay không phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên và xác nhận của ủy ban nhân dân thị trấn. Biên bản hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp và lưu tại ủy ban nhân dân thị trấn nơi có đất tranh chấp.
 • Để hòa giải thành công việc thay đổi hiện trạng ranh giới, khi người sử dụng đất có tranh chấp đất đai giữa gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thì Ủy ban nhân dân thị trấn gửi biên bản hòa giải đến Sở Tài nguyên. và Phòng Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng. . Thuộc tính. Những người khác được gắn vào mặt đất.

Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất

Hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất

& gt; & gt; Xem thêm: Trình tự thu hồi đất trong quyết định thu hồi đất

Giải quyết tranh chấp theo hướng kiện tụng

Giải pháp ủy quyền

Đầu tiên, về thẩm quyền theo vụ án, tòa án có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

 • Tranh chấp đất đai mà một bên có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013
 • Tranh chấp đất đai mà một bên không có Giấy chứng nhận nếu bạn có Giấy chứng nhận hoặc không có Luật đất đai 2013 Một trong các văn bản quy định tại Điều 100 chỉ có thể khởi kiện ra tòa án hoặc lựa chọn giải quyết tranh chấp đến ủy ban nhân dân có thẩm quyền. >
 • Tranh chấp phát sinh tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền khi lựa chọn giải quyết, nếu không đồng ý và giải quyết được thì bạn có thể khởi kiện ra tòa án theo thủ tục hành chính

Thứ hai, về thẩm quyền theo lãnh thổ, theo Điều 35 và Điều 39 khoản 1 điểm c Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Tòa án cấp huyện nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Nếu tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì do Tòa án nơi có bất động sản giải quyết.

Kỷ yếu

Bước 1: Nộp đơn kiện lên tòa án

 • Gửi trực tiếp đến tòa án;
 • Gửi đến tòa án qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử (nếu có).

Bước 2: Tòa án thụ lý

 • Sau khi tòa nhận đơn kiện, phải xem xét các tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc phạm vi của mình thì thông báo cho bên đó biết để bên khởi kiện và nộp án phí. trước.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, các bên phải trả trước án phí. Sau khi các bên đã thanh toán các khoản phí tranh tụng đã trả trước, họ phải trả lại biên lai các khoản phí tranh tụng đã trả trước cho Tòa án. Tòa án bắt đầu xét xử các vụ việc dân sự, dân sự kể từ khi nhận được biên lai này.

Giải quyết tranh chấp tại tòa án

Giải quyết tranh chấp tại tòa án

Giải quyết tranh chấp theo hướng khiếu nại

Nếu các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại ubnd mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo yêu cầu thì thủ tục giải quyết tranh chấp theo hướng khiếu nại sẽ được áp dụng.

Đối với tranh chấp đất đai giữa gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu một bên hoặc một bên không đồng ý với cách giải quyết lần đầu thì có quyền khiếu nại lên Chủ tịch Tỉnh hội.

Đối với tranh chấp giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài với cá nhân nước ngoài hoặc giữa chủ thể với gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì các bên có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu một trong các bên không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định nếu các bên không hài lòng với quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu thì vẫn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, thể chế, tổ chức trong xã hội lựa chọn phương thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo đảm tính khách quan của quá trình giải quyết tranh chấp.

Trên đây là bài viết tư vấn về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này hoặc cần hỗ trợ tư vấn luật khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.63.63.87 để được giúp đỡ, hỗ trợ và tư vấn.

Điểm: 4,9 (63 phiếu bầu)

Related Articles

Back to top button