Hướng dẫn thủ tục xóa án tích – Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức

Theo quy định tại Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66, Điều 67 Bộ luật Hình sự thì người được xóa án tích được coi là chưa bị kết án, Tòa án cấp giấy chứng nhận. hoặc đưa ra quyết định được Giảm án tích nếu:

1. Tự nhiên xóa hồ sơ tội phạm vì:

– Một người được miễn hình phạt.

– Nếu sau khi chấp hành xong bản án (hình phạt tiền và các hình phạt dân sự khác, phạt tiền, cải tạo) hoặc hết thời hiệu thi hành án mà người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau: >

 • Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc quản chế một năm;
 • Ba năm trong trường hợp phạt tù dưới ba năm;
 • Ba năm trở lên Phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm;
 • phạt tù có thời hạn trên mười lăm năm, bảy năm.
 • ul>

  2. Miễn án tích theo lệnh tòa:

  Tòa án cần quyết định xóa án tích đối với một người bị kết án phạm tội theo Chương 11 và 24 của Bộ luật Hình sự, dựa trên bản chất, tình trạng cá nhân và thái độ của hành vi phạm tội. Phạm nhân tuân thủ pháp luật và thái độ làm việc khi:

  • Bị kết án ba năm tù và không phạm tội mới trong vòng ba năm kể từ ngày mãn hạn bản án hoặc trong vòng ba năm kể từ ngày mãn hạn bản án;
  • Bị phạt tù từ ba năm đến mười năm Hình phạt tù có thời hạn không quá năm năm và không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ ngày chấp hành xong bản án hoặc hết thời hạn chấp hành án.
  • Người bị phạt tù có thời hạn trên 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành án hoặc hết thời hạn chấp hành án.

  Lưu ý: Người bị tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải đợi một năm trước khi nộp đơn xin xóa án tích; nếu tòa bác đơn lần thứ hai hoặc muộn hơn, thì mất hai năm để xin thời gian lập hồ sơ tội phạm.

  3. Xóa hồ sơ tội phạm trong các trường hợp đặc biệt:

  Đối với người phạm tội có tiến bộ, có nhiều đóng góp xuất sắc thì được Tòa án nhân dân xóa án tích khi có đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền nhân dân nơi người đó thường trú. Nếu người đó đã hoàn thành ít nhất một phần ba thời hạn.

  4. Hồ sơ miễn án tích bao gồm:

  Khi một tội phạm tự động được đưa ra khỏi danh sách, nếu cần cấp giấy chứng nhận giảm nhẹ tiền án thì sẽ phải nộp đơn và kèm theo tài liệu của trại giam nơi chấp hành án, v.v. Đã nhận; Văn bản chứng minh cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành việc bồi thường, chi phí tố tụng và tiền phạt; Giấy xác nhận không phạm tội mới (theo mẫu quy định của cơ quan Công an) do cơ quan Công an nơi có người phạm tội. đang cư trú, bản sao sổ hộ khẩu; bản sao giấy chứng minh nhân dân.

  Trong trường hợp ngoại lệ, ngoài các giấy tờ nêu trên, ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có văn bản đề nghị của cơ quan hành chính, cơ quan, tổ chức nơi tội phạm cư trú, làm việc.

  5. Quyền Xem xét Đơn Xin Miễn trừ Hồ sơ Hình sự:

  – Tòa án cấp sơ thẩm là tòa án có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận giảm nhẹ hoặc ra quyết định giảm nhẹ.

  -Người xin giảm, miễn án nộp hồ sơ xin giảm, miễn án tại Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

  – Người xin xóa án tích không phải nộp án phí (trừ trường hợp phải xin bản sao quyết định xóa án tích hoặc giấy xác nhận xóa án tích).

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button