Chất lượng phần mềm là gì? 4 tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

Chất lượng của bất kỳ phần mềm nào được đưa ra thị trường đều được đánh giá dựa trên các tiêu chí nhất định. chúng ta hãy tìm hiểu chất lượng phần mềm là gì. và cách đánh giá chính xác chất lượng phần mềm ngày nay.

1. chất lượng phần mềm là gì

Chất lượng phần mềm là mức độ hệ thống hoặc quy trình đáp ứng các yêu cầu chức năng.

Đây là một yếu tố khiến cả nhà sản xuất và người dùng quan tâm. vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trải nghiệm sản phẩm.

Chất lượng phần mềm là gì

Chất lượng phần mềm là gì

2. Những tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm cần biết

Để đánh giá chất lượng của một sản phẩm phần mềm, một số tiêu chí được đưa ra dưới đây

Những tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

Những tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm

2.1. Tính chính xác

Đối với mọi phần mềm, độ chính xác luôn là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng. điều này được xác định dựa trên độ chính xác của đầu ra do phần mềm cung cấp.

Phần mềm hiện có không có độ chính xác tuyệt đối mà chỉ đảm bảo độ chính xác tương đối cao hoặc rất cao.

2.2. hiệu quả

hiệu quả là lượng tài nguyên, tài nguyên, khả năng đáp ứng các yêu cầu của phần mềm khi người dùng đưa ra yêu cầu.

Tiêu chí này được tính toán dựa trên một loạt các yếu tố như: hiệu suất, tương tác, lượng kết quả, …

2.3. an ninh, bảo vệ

bảo mật và bảo vệ bao gồm khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng, ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài, kiểm soát hoạt động của hệ thống, v.v., từ đó, mức độ rủi ro, rò rỉ thông tin được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

2.4. sự hài lòng của người dùng

Ngoài các tiêu chí chủ quan trên, sự hài lòng của người tiêu dùng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng phần mềm.

Suy cho cùng, người dùng là đối tượng trực tiếp trải nghiệm và tương tác với sản phẩm. do đó, họ sẽ đưa ra đánh giá khách quan và chính xác nhất.

Mong rằng những thông tin về chất lượng phần mềm là gì cùng với các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm ở trên sẽ là cơ sở để các nhà phát triển và người dùng đánh giá chính xác sự ra đời của một sản phẩm.

Related Articles

Back to top button