Tỉnh Hà Sơn Bình gồm tỉnh nào cập nhật mới nhất 2023

Hà San Bình là một tỉnh tồn tại ở miền Bắc Việt Nam từ ngày 27 tháng 12 năm 1975 đến ngày 12 tháng 8 năm 1991, dựa trên sự hợp nhất của tỉnh Hà Xi và tỉnh Heping.

Địa lý tỉnh Hà San Bình

Vị trí của tỉnh Hà Sơn Bình:

Related Articles

Check Also
Close
  • KQXS
Back to top button