Q là gì trong Vật lý? Phương trình cân bằng nhiệt lớp 8

nhiều người sẽ thắc mắc q trong vật lý là gì khi họ thấy ký tự này xuất hiện trong nhiều công thức vật lý phổ thông. vậy hãy cùng giaingo tìm hiểu nhé!

q trong vật lý là gì?

q trong lớp vật lý 8/9/10/11/12 là gì?

q trong vật lý lớp 8 là gì?

q trong vật lý lớp 8 là nhiệt lượng mà nhiệt năng của một vật thu được hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Nhiệt được tính theo công thức sau:

q = q. m

ở đâu:

 • q là nhiệt lượng do nhiên liệu tỏa ra (j).
 • q là nhiệt dung của nhiên liệu (j / kg).
 • m là khối lượng nhiên liệu đốt cháy (kg).

q la gi trong vat ly

q trong vật lý lớp 9 là gì?

q trong vật lý lớp 9 là định luật thấu kính jun. Nhiệt lượng toả ra trong vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện, điện trở của vật dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

 • công thức: q = i².r.t
 • trong đó:
  • q – nhiệt tỏa ra (j).
  • i – dòng điện (a).
  • r – điện trở (Ω).
  • t – thời gian.

  dinh luat jun lenxo

  q trong vật lý lớp 10 là gì?

  q trong môn vật lý lớp 10 nhiệt lượng mà chất rắn hoặc chất lỏng hấp thụ hoặc tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức:

  q = mcΔt

  ở đâu:

  • q là nhiệt lượng bị hấp thụ hoặc toả ra (j).
  • m là khối lượng (kg).
  • c là nhiệt dung riêng của chất (j) ./kg.k).
  • Δt là độ biến thiên nhiệt độ (0c hoặc k).

  q trong vật lý lớp 11 là gì?

  q trong vật lý lớp 11 là điện tích mà một tụ điện tích lũy được tỷ lệ với hiệu điện thế u đặt giữa các bản của nó.

  q = cu hoặc c = q / u

  q trong vật lý lớp 12 là gì?

  q định luật biến thiên vật lý lớp 12: điện tích q trên hai bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa với cùng tần số góc, i lệch pha q.

  biểu thức điện tích: q = q0cos (ωt + φ)

  biểu thức cường độ dòng điện trong mạch: i = i0cos (ωt + φ + π / 2)

  ở trên, giaingo đã cho bạn biết tất cả về q là gì trong vật lý.

  công thức tính tăng nhiệt

  công thức tính nhiệt lượng hấp thụ q = m. c.

  ở đâu:

  • q là nhiệt lượng (j).
  • m là khối lượng của vật (kg).
  • ∆t là độ tăng nhiệt của vật (0c hoặc k)).
  • c là nhiệt dung riêng của chất (j / kg.k).

  phuong trinh can bang nhiet

  xem thêm:

  • f trong vật lý là gì? Các loại lực cơ học hiện nay
  • p trong vật lý là gì? công thức của p
  • a trong vật lý là gì? bài tập minh họa tính gia tốc a

  phương trình cân bằng nhiệt

  phương trình cân bằng nhiệt: q tỏa ra và q hấp thụ

  lưu ý: nhiệt cũng được tính bằng công thức: q = cm∆t

  ở đâu:

  ∆t = t1 – t2, trong đó t1 là nhiệt độ ban đầu và t2 là nhiệt độ cuối cùng trong quá trình truyền nhiệt.

  các ký hiệu vật lý phổ biến

Related Articles

Back to top button