Vietnamese Payroll: What is ‘SHUI’?

Khi mới bắt đầu nghiên cứu về bảng lương ở Việt Nam, tôi thấy mình có rất nhiều câu hỏi. Điều này ban đầu là bình thường, xem xét các quốc gia, nền văn hóa, ngôn ngữ và luật pháp của họ khác nhau như thế nào, thì cách tốt nhất để học là trên đường đi.

Điều tôi không hiểu vào lúc này là các cụm từ như cái gọi là “đăng ký nước” hoặc “trạng thái nước”.

Làm sao tôi có thể đoán được ý nghĩa và mục đích của nó, phải không? Vâng, nếu bạn có cùng câu hỏi về thuật ngữ này, bài viết này sẽ giúp bạn.

An sinh xã hội ở Việt Nam

‘phong thủy’ nói chung là từ viết tắt của sự kết hợp của ba loại bảo hiểm bắt buộc ở Việt Nam, bao gồm bảo hiểm xã hội (si); bảo hiểm y tế (hi) và bảo hiểm thất nghiệp (ui). Tỷ lệ đóng góp hiện tại là:

si (chủ trả 18%, nhân viên trả 8%);

Xin chào (chủ trả 3%, nhân viên trả 1,5%);

ui (chủ trả 1%, nhân viên trả 1%).

Mức trần tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung và mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc : Tất cả người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động của họ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nó được sử dụng để chi trả các khoản trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp ốm đau và tai nạn lao động, lương hưu và trợ cấp tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung cũng được cung cấp, và việc đóng góp vào một trong các chương trình này sẽ làm tăng số tiền lương hưu hoặc tiền tuất của nạn nhân phải trả. Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Xem thêm:  Loạt từ vựng tiếng Trung về thực phẩm thường gặp khi đi chợ

* Công chức và nhân viên chính phủ

* Trong doanh nghiệp sử dụng một hoặc nhiều công nhân, người lao động có hợp đồng lao động trước ba tháng;

* Sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc lực lượng quân đội, công an;

* Cán bộ của tổ chức đảng hoặc đoàn thể.

Bảo hiểm sức khỏe bắt buộc:

Tất cả các thành viên của chương trình bảo hiểm xã hội bắt buộc và nhân viên nước ngoài phải được đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc.

Bảo hiểm Thất nghiệp Bắt buộc:

* Nhân viên đủ điều kiện tham gia ui bao gồm nhân viên hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng cụ thể có thời hạn hợp đồng từ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Trường hợp người lao động có hợp đồng với nhiều tổ chức thì người lao động và người sử dụng lao động đầu tiên mà người lao động có hợp đồng lao động có trách nhiệm tham gia BHTN.

* Người sử dụng lao động tham gia ui bao gồm chính phủ, nhà nước, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp quốc tế hoạt động trên đất Việt Nam; các doanh nghiệp, hợp tác xã và các công ty sử dụng cá nhân theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Phải bằng 60% mức lương trung bình của người lao động trả cho người lao động trong 06 tháng gần nhất và không được vượt quá 05 lần mức lương cơ sở của người lao động theo quy định về tiền lương của chính phủ. Ngoài ra, đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương do người sử dụng lao động xác định thì mức hưởng không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động.

Xem thêm:  Khuê Mật Là Gì ? Ngày Hôm Học Tiếng Trung Giao Tiếp Chủ Đề Bạn Bè

Tôi hy vọng bạn thích đọc và học những điều mới về chủ đề này. Nếu bạn còn thắc mắc về bảng lương ở Việt Nam, vui lòng liên hệ với tôi trên linkedin!

Nguồn: “Hiệp hội Tiền lương Toàn cầu”, “Luật Lao động Việt Nam” (bằng tiếng Anh).

Related Articles

Back to top button