Siêu Khóa Là Gì – Khoá Và Siêu Khoá

2019

difference-between-super-key.jpg Khóa là các yếu tố cần thiết của bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó xác định mỗi bộ dữ liệu trong một mối quan hệ duy nhất. Các khóa cũng được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong một lược đồ. Trong bài thienmaonline.vnết này, chúng tôi sẽ thảo luận về hai khóa cơ bản của bất kỳ cơ sở dữ liệu nào là siêu khóa và khóa ứng thienmaonline.vnên. Mỗi khóa ứng thienmaonline.vnên là một siêu khóa, nhưng, mọi siêu khóa có thể hoặc không thể là khóa ứng thienmaonline.vnên. Có nhiều yếu tố phân biệt khác giữa siêu khóa và khóa ứng thienmaonline.vnên, mà tôi đã thảo luận ngắn gọn trong biểu đồ so sánh dưới đây.

Xem: Super key là gì

Hình ảnh so sánh

Định nghĩa về siêu khóa

superkey là khóa cơ bản cho bất kỳ mối quan hệ nào. Nó được định nghĩa là khóa có thể xác định tất cả các thuộc tính khác trong mối quan hệ. Siêu khóa có thể là một thuộc tính đơn lẻ hoặc một nhóm thuộc tính. Hai thực thể có giá trị thuộc tính khác nhau tạo thành một siêu khóa. Có ít nhất một hoặc nhiều siêu khóa trong mối quan hệ.

Một siêu khóa tối thiểu, còn được gọi là khóa ứng viên thienmaonline.vn. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng một số siêu khóa được xác minh là khóa ứng dụng thienmaonline.vn. Phần sau chúng ta sẽ xem cách kiểm tra siêu key như thienmaonline.vnn.

Hãy xem xét một quan hệ r (a, b, c, d, e, f); chúng ta theo dõi các phụ thuộc của quan hệ r và kiểm tra siêu khóa của mỗi phụ thuộc.

Xem thêm: Vải mưa là gì, tìm hiểu về vải tuyết và vải mưa

difference-between-super-key-2.jpg Sử dụng khóa, AB chúng ta có thể xác định phần còn lại của các thuộc tính của bảng tức là CDEF . Tương tự, sử dụng các khóa CD, ABD, DFDEF, chúng ta có thể xác định các thuộc tính còn lại của bảng R. Vì vậy, tất cả đây là các siêu khóa.

Nhưng khi sử dụng cb main, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy giá trị của các thuộc tính d f , chúng tôi không thể tìm thấy giá trị của các thuộc tính a e. , vì vậy cb không phải là siêu khóa. Điều này cũng đúng với khóa d, chúng ta không thể tìm thấy giá trị của tất cả các thuộc tính trong bảng bằng cách sử dụng khóa d. Vì vậy, d không phải là một siêu khóa.

định nghĩa khóa ứng dụng thienmaonline.vn

Một siêu khóa là tập hợp con chính xác của một siêu khóa khác có cùng mối quan hệ, được gọi là siêu khóa tối thiểu . Chìa khóa siêu tối thiểu được gọi là khóa ứng dụng thienmaonline.vn . Giống như superkey, khóa ứng viên thienmaonline.vn cũng nên xác định duy nhất từng bộ trong bảng. Thuộc tính thienmaonline.vn của khóa ứng dụng phải có thể chấp nhận giá trị null .

Một trong các khóa ứng viên, thienmaonline.vn, nên được dba chọn làm khóa chính. Tiền đề là các giá trị thuộc tính khóa phải là duy nhất và không chứa giá trị rỗng. Thuộc tính của khóa ứng dụng thienmaonline.vn nên được gọi là phần tử phần tử .

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tìm thấy siêu khóa của quan hệ r. Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra tất cả các siêu khóa trở thành thienmaonline.vnn.

difference-between-super-key-3.jpg

super key ab là một tập hợp con thích hợp của super key Abd . Do đó, chúng ta không cần khóa Abd lớn hơn khi chỉ một siêu khóa ab tối thiểu có thể xác định tất cả các thuộc tính trong bảng. Vì vậy, siêu khóa ab là khóa ứng cử viên thienmaonline.vn, vì vậy Abd sẽ chỉ là siêu khóa. Tương tự như vậy, superkey df là một tập hợp con thích hợp của superkey def . Vậy tại sao chúng ta cần def khi chỉ riêng df đã có khả năng xác định tất cả các thuộc tính trong một mối quan hệ. Vì vậy, superkey df trở thành khóa ứng dụng thienmaonline.vn và def chỉ là superkey.

cd Siêu khóa không phải là một tập hợp con của bất kỳ siêu khóa nào khác. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng cd là một siêu khóa tối thiểu xác định tất cả các thuộc tính trong một mối quan hệ. Vì vậy, cd là từ khóa ứng cử viên thienmaonline.vnn.

cb d không phải là siêu khóa, vì vậy chúng thậm chí không thể là ứng cử viên của thienmaonline.vn. Nhìn vào bảng trên, bạn có thể kết luận rằng mọi khóa ứng dụng thienmaonline.vn phải là một siêu khóa, nhưng không phải ngược lại.

Sự khác biệt chính giữa ứng dụng super key và main thienmaonline.vn

Một thuộc tính hoặc một nhóm thuộc tính có thể xác định duy nhất tất cả các thuộc tính của một mối quan hệ cụ thể được gọi là siêu khóa. Mặt khác, một siêu khóa là tập con chính xác của một siêu khóa khác có tên là khóa ứng viên thienmaonline.vn. Tất cả các khóa ứng viên của thienmaonline.vn nên là siêu khóa, nhưng điều ngược lại là không đúng. Bộ siêu khóa là trình xác thực để tìm khóa ứng viên của thienmaonline.vn, đồng thời, bộ khóa ứng viên của thienmaonline.vn phải được xác thực để chọn khóa chính duy nhất. Có tương đối nhiều siêu khóa hơn các khóa ứng viên của thienmaonline.vn.

Xem Thêm: Tải xuống Trò chơi Người dơi – Bỏ tất cả và tải xuống: 6 Trò chơi Người dơi miễn phí

Kết luận:

Siêu khóa là khóa cơ sở của bất kỳ mối quan hệ nào. Chúng phải được rút ra trước khi các khóa khác của mối quan hệ có thể được xác định vì chúng là cơ sở của các khóa khác. Khóa ứng dụng thienmaonline.vn nên rất quan trọng vì nó giúp nhận ra rằng khóa quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào là khóa chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *