Hàm Ý Quản Trị Là Gì – Nội Dung Hàm Ý Quản Trị

Sự khác biệt chính giữa hàm ý và khuyến nghị trong nghiên cứu là hàm ý thảo luận về cách sử dụng kết quả nghiên cứu

nội dung:

Sự khác biệt chính giữa hàm ý và khuyến nghị trong nghiên cứu là nó liên quan đến việc thảo luận về cách các phát hiện của một nghiên cứu có thể quan trọng trong khi các khuyến nghị xác định chúng xác định các hành động cụ thể cần thực hiện liên quan đến chính sách , thực hành, lý thuyết, hoặc nghiên cứu thêm. bạn đang xem: các tác động quản trị là gì?

hàm ý và khuyến nghị là hai phần phụ quan trọng trong bài nghiên cứu. Hai phần này thường được tìm thấy ở cuối nghiên cứu, được hanic.com.vn đăng tải sau khi nghiên cứu hoàn thành. khuyến nghị thường được theo sau bởi hàm ý.

1. tổng quan và những khác biệt chính 2. tầm quan trọng trong nghiên cứu là gì? 3. Các khuyến nghị trong nghiên cứu là gì? 4. Điểm tương đồng giữa các hàm ý và các khuyến nghị trong nghiên cứu là gì? 5. so sánh song song: so sánh các hàm ý với các khuyến nghị trong nghiên cứu ở dạng bảng 6. tóm tắt

ý nghĩa của nghiên cứu là gì?

hàm ý là một phần phụ quan trọng ở cuối luận văn hoặc luận văn. hàm ý thường là một phần của kết luận trong nghiên cứu. xem xét tầm quan trọng của nghiên cứu và cách những phát hiện của nghiên cứu cụ thể đó có thể quan trọng đối với chính sách, thực tiễn, lý thuyết và nghiên cứu trong tương lai.

Phần này về cơ bản thảo luận về các kết luận bạn rút ra từ kết quả và giải thích tầm quan trọng của những phát hiện này đối với thực tiễn, lý thuyết hoặc chính sách. tuy nhiên, bạn phải xác nhận các hàm ý bằng bằng chứng chắc chắn. Bạn cũng nên giải thích các thông số nghiên cứu và tính đến các hạn chế của nghiên cứu để tránh tổng quát hóa kết quả. Về cơ bản, trong phần này, bạn sẽ thảo luận về tầm quan trọng của nghiên cứu và sự khác biệt của nghiên cứu.

khuyến nghị của nghiên cứu là gì?

Phần đề xuất

của một bài báo nghiên cứu về cơ bản là những gợi ý quan trọng về cách hành động tốt nhất trong một tình huống nhất định. Nói cách khác, phần này cung cấp một hướng dẫn hữu ích sẽ giải quyết một số vấn đề nhất định và dẫn đến một kết quả có lợi. các khuyến nghị kêu gọi hành động cụ thể được thực hiện liên quan đến chính sách, thực hành, lý thuyết hoặc nghiên cứu sâu hơn. xem thêm: hướng dẫn tải và cài đặt game củ hành 3q trên pc, pc đơn giản

Các đề xuất mang tính tình huống cao; vì vậy chúng rất khác nhau. các nhà nghiên cứu có thể đưa ra các khuyến nghị cụ thể về hanic.com.vn cho các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này. hơn nữa, họ cũng có thể đề xuất nghiên cứu về những khoảng trống đã được xác định trong tài liệu cần được giải quyết và liệu nghiên cứu của họ có thể đóng góp hay không.

điểm tương đồng giữa hàm ý và khuyến nghị của nghiên cứu là gì?

sự khác biệt giữa hàm ý và khuyến nghị trong nghiên cứu là gì?

Ý nghĩa là phần mà nhà nghiên cứu thảo luận về cách mà các kết quả nghiên cứu có thể quan trọng đối với chính sách, thực hành, lý thuyết và nghiên cứu trong tương lai. ngược lại, khuyến nghị là phần mà nhà nghiên cứu xác nhận các hành động cụ thể sẽ được thực hiện liên quan đến chính sách, thực hành, lý thuyết hoặc nghiên cứu tiếp theo. các nhà nghiên cứu đôi khi bao gồm các hàm ý trong chính kết luận hoặc hanic.com.vn báo cáo các hàm ý dưới dạng một tiểu mục riêng biệt, sau phần kết luận. các khuyến nghị thường tuân theo hàm ý. xem thêm: câu chuyện tuyệt vời: người chơi hay nhất anh hùng xạ điêu mới trên điện thoại di động

Phần khuyến nghị đề xuất các hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề được xác định trong nghiên cứu, cũng như các nghiên cứu trong tương lai. thay vào đó, các hàm ý về cơ bản giải thích tính hữu ích của nghiên cứu và những phát hiện của nó.

tóm tắt: hàm ý so với khuyến nghị trong nghiên cứu

Ý nghĩa nghiên cứu và khuyến nghị là hai khía cạnh quan trọng của một luận án hoặc luận văn. Sự khác biệt cơ bản giữa hàm ý và khuyến nghị trong nghiên cứu là chức năng của chúng; bao gồm thảo luận về tầm quan trọng của các kết quả nghiên cứu, trong khi các khuyến nghị xác nhận các hành động cụ thể cần được thực hiện

hình ảnh lịch sự:

1. nick youngson ‘research paper’ (cc by-sa 3.0) qua phòng trưng bày viên kim cương xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *